• Verder professionaliseren in het onderwijs? Je master titel behalen? Viaa biedt in samenwerking met enkele hogescholen (zowel Penta Nova als ZEG hogescholen) onderwijsmasters en opleidingen in onderwijsmanagement aan.

  OVERZICHT MASTEROPLEIDINGEN

  Master Leren & innoveren (MLI)
  Word jij de Teacher Leader op jouw school? Voor ambitieuze leerkrachten en leraren.
  Vanaf september 2017 start deze masteropleiding met een lesplaats in Zwolle.

  Master Educational Leadership (MEL)
  Voor toekomstig 'inschoolse' en onderwijskundig managers (via Penta Nova).

  POST HBO-OPLEIDINGEN VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT

  Viaa participeert in het samenwerkingsverband Penta Nova, dat naast de master Educational Leadership post-hbo-opleidingen voor onderwijsmanagement aanbiedt. Klik hier voor meer informatie.

  Tegemoetkoming studiekosten
  Naast de mogelijkheid tot het aanvragen van de lerarenbeurs en de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling Vierslagleren, is het ook mogelijk om gebruik te maken van de regeling ‘Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO’ van het ministerie van OCW.

  Met deze regeling kunnen pabo-afgestudeerden doorstuderen en toch betrokken blijven bij het onderwijs. De regeling biedt een eenmalige financiële tegemoetkoming wanneer zij een onderwijsgerelateerde masteropleiding gaan volgen. Hun mastertitel is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling en baankansen, maar ook voor het onderwijs. Want tijdens de masteropleiding voeren de studenten hun praktijk- of onderzoeksopdracht uit bij een schoolbestuur.

  Teambeurs primair onderwijs
  De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling.Het bevoegd gezag voor basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs vraagt, samen met een team van leraren en betrokken schoolleider(s), de subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding aan.
  De aanvragen kunnen in de periode van 1 mei tot en met 15 oktober 2017 worden ingediend.

  Meer informatie over aanvraagcriteria, de aanvraagprocedure en de hoogte van het subsidiebedrag is te vinden op de website: https://www.dus-i.nl/subsidies/t/teambeurs-primair-onderwijs

 • Master Educational Leadership  Informatie 

  U kunt een persoonlijk gesprek aanvragen, waarin we uw persoonlijke vragen en wensen kunnen bespreken. Dit gesprek vindt plaats op Viaa in Zwolle. U kunt per mail of telefoon rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon vanuit Viaa: drs. Gerbrand Kloppenburg, g.kloppenburg@viaa.nl; tel. 038 - 425 55 42.

  De Master Educational Leadership (MEL) is ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te verdiepen In de opleiding staat de onderzoekende schoolleider die leiding kan geven aan een school met een onderzoeksmatige cultuur centraal. Deze master biedt naast theoretische verdieping ook onderzoeksvaardigheden om u op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider. U leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten

  Voor wie?

  De masteropleiding Educational Leadership is voor ambitieuze schoolleiders met enige jaren werkervaring in het po, vo of mbo/bve, die zich verder willen professionaliseren op masterniveau tot excellente schoolleider. U heeft een erkende opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement voordat u kan worden toegelaten tot de master.

  Inhoud

  De opleiding is verdeeld over vier semesters met elk een eigen thema en subthema’s. Daarnaast is er gedurende de gehele opleiding aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek.

  De studie is opgebouwd uit vier semesters
  1.   Educational leadership
  2.   Organisatie en innovatie
  3.   School en contexten
  4.   Masterpiece/praktijkonderzoek

  En loopt langs drie leerlijnen
  1. De thematische lijn; in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven
  2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn worden onderzoeksvaardigheden geleerd en toegepast
  3. De persoonlijke lijn; in de persoonlijke staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal.

  Lerarenbeurs

  De master Educational Leadership kun je volgen met de lerarenbeurs. Meer informatie over de regeling kun je vinden op de website van DUO.

  Registratie

  De master is geaccrediteerd door de NVAO, na een positieve afronding ontvangt u een door de overheid erkende hbo Mastergraad van Master Educational Leadership. De opleiding is tevens erkend door het Schoolleidersregister als opleiding vakbekwaam.

  Lees meer over de data, kosten en inhoud, klik hier

  Over Penta Nova

  Terug

  Penta Nova is een samenwerkingsverband van  hogescholen, CHE, Marnix Academie, Driestar Hogeschool en Viaa. Gezamenlijk bundelen zij hun krachten om managementopleidingen te verzorgen voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo/bve. • Master Leren & innoveren

  De masteropleiding Leren en innoveren is bedoeld voor docenten die voor de klas willen staan, maar daarnaast de rol van Teacher Leader willen vervullen en willen bijdragen aan de effectiviteit van schoolbrede veranderingstrajecten.

  De master Leren en innoveren is een tweejarige deeltijdopleiding. De opleiding biedt een uitdagende verdieping voor leraren die werken in het christelijke basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs.

  Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats in Zwolle; bij Hogeschool Viaa. Daarnaast reis je ongeveer één keer in de twee maanden af naar Gouda.
  De lesdag is op vrijdag.

  Waarom deze master?
  Er is behoefte aan Teacher Leaders. Dit zijn leraren die voor de klas staan, maar ook extra deskundigheid hebben op het gebied van leerprocessen van leerlingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten hierover.

  Wil jij als Teacher Leader in jouw (school)organisatie, uitblinken in:
  • kritisch onderbouwd kunnen nadenken over onderwijs;
  • benutten van leerstijlen en leermiddelen;
  • samen met collega’s professioneel onderzoek doen naar de onderwijspraktijk;
  • het begeleiden van collega’s in onderwijs(vernieuwing)processen;
  • verbinding maken van identiteit met onderwijsconcept en pedagogisch handelen?
  Dan is de master Leren en innoveren iets voor jou!

  Inhoud modules
  De opleiding is ingedeeld aan de hand van vier themalijnen, met daarbinnen een onderzoekslijn en een tutoraatslijn. Klik hier voor meer informatie.

  Studieduur en studiebelasting
  Deze deeltijd masteropleiding duurt in totaal twee jaar en bestaat uit 60 ECTS. De studiebelasting is ongeveer 15 tot 20 uur per week. Het curriculum van de twee jaar is verdeeld over vier semesters.

  '>

  Vierslagleren
  Door middel van vierslagleren, een regeling die door de overheid is ingesteld is het nu mogelijk om als beginnende leerkracht en als ervaren leerkrachten in het po samen te leren en een master te volgen. Ook de master Leren en innoveren komt hiervoor in aanmerking. Wil je meer weten over deze regeling? Kijk dan op www.facebook.com/vierslagleren

  Lerarenbeurs
  De master Leren en innoveren is ontwikkeld door de Educatieve Academie in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Driestar Educatief te Gouda. De master Leren en innoveren heeft een eigen website waarop alle informatie te vinden is. De master Leren en innoveren kun je volgen met de lerarenbeurs. Meer informatie over de regeling kun je vinden op de website van DUO.

  Registerleraar
  Deze master is gevalideerd door het registerleraar.

  Klik hier om de website van de master Leren & innoveren te bezoeken>>>.

  Open dagen

  Op de onderstaande dagen is Henk Averesch aanwezig om voorlichting te geven:
  Zaterdag 18 maart 2017 van 10:00 - 15:00 uur
  Woensdag 19 april 2017 van 15:00 - 18:00 uur
  Je bent dan van harte welkom in het gebouw van Hogeschool Viaa.

  Neem voor meer informatie contact op met:

  Henk Averesch (contactpersoon Master Leren en innoveren vanuit Viaa)
  Mail Henk Averesch

  Terug

 • Viaa participeert in het samenwerkingsverband Penta Nova, dat naast de master Educational Leadership post-hbo-opleidingen voor onderwijsmanagement aanbiedt. Hieronder vindt u informatie over deze opleidingen.

  '>

  Goede schoolleiders zijn cruciaal voor de onderwijskwaliteit. Zij zorgen ervoor dat docenten hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij het beste in zijn: hun leerlingen inspireren, kennis en vaardigheden bijbrengen.

  Penta Nova biedt opleidingen aan voor schoolleiders, leidinggevenden en leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs. Elke opleiding van Penta Nova voldoet aan de eisen van Stichting Schoolleidersregister PO.

  Penta Nova biedt de volgende opleidingen aan op het gebied van onderwijsmanagement:

  Oriëntatie op management                                                 6 maanden
  Middenmanagement Primair Onderwijs (MM PO)            1 jaar           
  Opleidingen middenmanagement VO                               1 jaar
  Schoolleider Basisbekwaam                                              1 jaar
  Schoolleider Vakbekwaam                                                 1 jaar
  Schoolleider Vakbekwaam (OSL VB SEM)                        6 seminars
  Herregistratie schoolleider                                                 verschillend
  Hoe word ik schoolleider                                                    verschillend
      
  Meer informatie
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze opleidingen? Wilt u de opleiding op locatie volgen in Zwolle? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Gerbrand Kloppenburg lesplaatscoördinator Zwolle, Penta Nova. 
  Of klik hier voor meer informatie.

  Gerbrand Kloppenburg
  e-mail: g.kloppenburg@viaa.nl
  tel nr.  038 - 425 55 42

   Terug

   

 • Viaa participeert in het samenwerkingsverband Penta Nova, dat naast de master Educational Leadership post-hbo-opleidingen voor onderwijsmanagement aanbiedt. Hieronder vindt u informatie over deze opleidingen.

  '>

  Goede schoolleiders zijn cruciaal voor de onderwijskwaliteit. Zij zorgen ervoor dat docenten hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij het beste in zijn: hun leerlingen inspireren, kennis en vaardigheden bijbrengen.

  Penta Nova biedt opleidingen aan voor schoolleiders, leidinggevenden en leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs. Elke opleiding van Penta Nova voldoet aan de eisen van Stichting Schoolleidersregister PO.

  Penta Nova biedt de volgende opleidingen aan op het gebied van onderwijsmanagement:

  Oriëntatie op management (OOM)                                     6 maanden
  Middenmanagement Primair Onderwijs (MM PO)            1 jaar           
  Middenmanagement Voortgezet Onderwijs (MM VO)      1 jaar
  Schoolleider Basisbekwaam (OSL BB)                             1 jaar
  Schoolleider Vakbewkaam                                                 1 jaar
  Schoolleider Vakbekwaam (OSL VB SEM)                        6 seminars
  Herregistratietrajecten Schoolleider                                  verschillend
  Zij instroom Directeur van buiten                                      1 jaar
      
  Meer informatie
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze opleidingen? Wilt u de opleiding op locatie volgen in Zwolle? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Gerbrand Kloppenburg lesplaatscoördinator Zwolle, Penta Nova. 
  Of klik hier voor meer informatie.

  Gerbrand Kloppenburg
  e-mail: g.kloppenburg@viaa.nl
  tel nr.  038 - 425 55 42

   Terug