Pabo GH Zwolle
 • Voel je welkom op de pabo van Hogeschool Viaa!

  Denk eens terug aan jouw eigen basisschooltijd. Herinner jij je die leuke juf of meester? Omdat hij of zij heel lief was, grappig, geduldig of om een andere reden indruk heeft gemaakt. Zulke herinneringen draag je je hele leven met je mee. Een goede juf of meester kan echt verschil maken in het leven van een kind. Wil jij ook lesgeven in het basisonderwijs? Het team van de pabo van Hogeschool Viaa helpt je jouw kracht als leerkracht te ontdekken en jouw eigen stijl van lesgeven te ontwikkelen.

  Je leven als leerkracht zit boordevol afwisseling. Geen dag is hetzelfde en ieder kind is anders.
  Het onderwijs is zoveel meer dan kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen. De bacheloropleiding in Zwolle besteedt uitgebreid aandacht aan alle aspecten die je nodig hebt in het onderwijs. De pabo aan Hogeschool Viaa is een kleine opleiding, waardoor heel persoonlijk onderwijs mogelijk is.

  "Ik heb echt het gevoel dat hier veel mensen om me heen staan die zich er hard voor maken mij op te leiden tot een goede juf."

  Debora Brand, tweedejaars student Pabo Viaa


  Christelijke identiteit

  Hogeschool Viaa heeft een christelijke identiteit. Wij leiden christen-professionals op die in hun werk willen getuigen van Gods liefde. Dat houdt in dat je kinderen in jouw klas vanuit Bijbels perspectief hoop biedt en hen leert dat ze een rol hebben in Gods wereld. Door goed om te gaan met anderen, met de natuur en met de schepping. Op de pabo van Viaa krijg je de handvatten om op aansprekende wijze godsdienstonderwijs te geven: Hoe je werkt aan een christelijke sfeer in de klas, hoe je Bijbelverhalen vertelt en hoe je vieringen organiseert.

  Leren in de praktijk

  Zelfverzekerd voor de klas staan, leer je vooral door het veel te doen. Daarom leggen we bij de pabo zoveel nadruk op 'werkplekleren'. Met veel aandacht voor stages. Maar werkplekleren is méér dan stagelopen alleen. We vragen je ook om op je opleidingsschool een bijdrage te leveren aan beter onderwijs en klasoverstijgende activiteiten. Daarnaast organiseren we geregeld excursies voor onze studenten. Bijvoorbeeld een internationale week waarbij we onderwijsinstellingen in een Europese stad bezoeken.

  Professionaliseren

  Voor een hoge kwaliteit van de stage zorgen wij voor intensieve begeleiding. Dat doen we vanuit het samenwerkingsverband Scope. Daarin werken we met verschillende christelijke basisscholen in Nederland samen aan professionalisering van beginnende leerkrachten.

  "De stages zijn heel leerzaam. Alles wat je op school leert, kun je gelijk uitoefenen in de praktijk. En als er iets minder goed gaat, dan kun je het direct weer bespreken op school."

  Debora Brand, tweedejaars student Pabo Viaa

  Mannen opgelet!

  De verhouding man-vrouw in het onderwijs is 1 op 10. Het aantal mannen in het onderwijs is afgenomen. Eerder was dit 2 op 10. Bij Hogeschool Viaa is 66% van de eerstejaars studenten een vrouw.  Het is voor kinderen goed om een mix van meesters en juffen voor de klas te zien. We nodigen dan ook van harte mannen uit om eens een kijkje te komen nemen op de opleiding en te gaan voor een meesterbaan!

  "Ik heb nu een aantal echte rouwdouwers in de klas. Die hebben af en toe een stoeipartijtje nodig in plaats van een gesprek waarom ze iets doen. Ik zeg niet dat ik het als meester beter aanpak dan een juf, maar anders. En juist die diversiteit is goed voor kinderen, jongens én meisjes."

  Gertjan van Tol, oud-student Pabo Viaa

  Waar wil jij werken in het onderwijs?

  Verreweg de grootste groep afstudeerders van de pabo van Viaa vindt een baan als meester of juf op de basisschool in regulier of bijzonder onderwijs. Maar er zijn ook oud-studenten die lesgeven op een middelbare school, in het praktijkonderwijs, aan volwassenen of allochtonen, of werken in ict, onderwijsadvies of educatiecentra. De onderwijswereld is even dynamisch als veelzijdig!

  Hoe groot is de kans op een baan?

  Je baankansen in het onderwijs groeien. De Algemene Onderwijsbond voorspelt zelfs een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs tot en met 2025. Onze ervaring is dat 77% van de afgestudeerde studenten binnen anderhalf jaar een baan heeft gevonden.

  Waarom kiezen voor de pabo aan Hogeschool Viaa?

  Het is niet eenvoudig een studiekeuze te maken. Het is bovendien iets dat je weloverwogen moet doen. Waarom kiezen anderen voor de pabo aan Hogeschool Viaa? We vroegen het enkele van onze studenten. Dit zijn hun argumenten:

  • 'Ik wist dat de pabo van Viaa erg hoog aangeschreven staat.'
  • 'Uit mijn omgeving hoorde ik veel positieve berichten over de school.'
  • 'Ik vind het belangrijk dat ik handvatten in mijn studie zou krijgen om kinderen in geloofszaken te onderwijzen.'
  • 'Viaa is een kleine school met betrokken docenten die je echt kennen.'
  • 'Er is veel aandacht voor de praktijk.'
  • 'Zwolle is een leuke, gezellige studentenstad.'

  Wil jij een goed beeld hebben van wat het beroep van leerkracht zoal inhoudt? Loop dan eens een dagje mee op een basisschool, de praktijkdag of kom naar een open dag! Natuurlijk kun je ook een dagje meelopen bij de pabo. 

  Je CV iets extra's meegeven?

  Zijn je scores goed en wil je je graag extra verdiepen? We bieden je graag de ruimte om meer profielen te kiezen. Of een minor extra te doen, eventueel buiten de opleiding. Ook kun je je onderzoeks- of innovatietraject versterken met bijvoorbeeld een publicatie. Zo kun je jezelf een steviger positie verschaffen op de arbeidsmarkt. Informeer naar de mogelijkheden!

  Doorleren na de pabo

  Als leerkracht ben je nooit uitgeleerd. Na de pabo kun je doorleren binnen Master Leren & Innoveren (MLI) of een post-hbo-opleiding volgen als taal-, reken of onderbouwspecialist. Wil je graag leiding geven in het onderwijs? Dan is de Opleiding Schoolleider misschien iets voor jou. Bekijk hier de masters en andere post-hbo-studies die Viaa biedt. 

  Meer informatie?

  Bert Kuiper (coördinator propedeusejaar) beantwoordt graag al je vragen.
  Je kunt hem mailen of bellen. b.kuiper@viaa.nl of (038) 4255542.

 • Pabo, vier jaar afwisseling tussen theorie en praktijk

  Op de pabo leer je hoe je kinderen inspireert en motiveert. Tijdens de bacheloropleiding leer je hoe je omgaat met hun verschillen, hun kracht en hun kwetsbaarheid. Met als doel de kwaliteiten in hen naar boven te halen. De theoretische basis krijg je op Viaa. Praktijkervaring doe je op tijdens stages, minstens twee dagen per week. Alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt in het onderwijs, maak je je eigen tijdens de vierjarige pabo-opleiding aan Viaa.

  Alle kennis en vaardigheden in vijf leerlijnen

  Om jou goede handvatten te bieden voor je toekomstige beroep als leerkracht, werken we vanuit vijf verschillende leerlijnen: de kennislijn, de vaardigheidslijn, de themalijn, de stagelijn en de PPO-lijn (Persoonlijke Professionele Ontwikkeling).

  Dat betekent dat er aandacht is voor een heel breed spectrum; van theoretische basiskennis tot academische onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor prachtige geschiedenisverhalen en voor rekenen en taal. Kortom, tijdens je pabo-opleiding leer je alles wat je nodig hebt om zelf kennis op te doen én om deze kennis op een inspirerende manier door te geven aan je leerlingen.

  De studie van jaar tot jaar

  De eerste twee leerjaren van de pabo zijn verdeeld in vier blokken van tien weken. Een blok beslaat zes lesweken, een stageweek, een studieweek en een toetsweek. In elke lesweek loop je twee dagen stage. Hier zie je hoe de opleiding is opgebouwd:

  Studiejaar 1 - Propedeuse

  In het eerste jaar volg je de belangrijkste basisschoolvakken. Je leert hoe je met een klas omgaat en hoe je een band opbouwt met je leerlingen. Ook de samenwerking met een schoolteam komt aan bod. Stagelopen vormt een belangrijk onderdeel: twee dagen per week en daarnaast één week per blok. Op je stageschool krijg je ondersteuning van je werkplekcoach. Deze begeleider beoordeelt ook jouw functioneren. Daarnaast begeleidt je PPO-docent je in jouw professionele ontwikkeling. 

  Studiejaar 2 - Lesgeven

  Didactiek staat centraal in het tweede jaar. Je leert hoe je een les of lessenserie voorbereidt, uitvoert en evalueert. In theorie en in de praktijk, want ook dit jaar loop je twee dagen stage per week. Bij vragen of problemen kun je altijd terugvallen op je PPO-docent. Tijdens de PPO-lessen en binnen de stagelijn bespreek je met studenten en docenten jouw functioneren tijdens de stage. Naast begeleiding vanuit Viaa, krijg je ook intensieve begeleiding vanuit je stageschool. Aan het einde van dit jaar kies je voor de specialisatie onder- of bovenbouw.

  Studiejaar 3 – Start hoofdfase, verdieping

  Hoe geef je onderwijs, hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen, hoe beïnvloed je een klassenklimaat en hoe werkt een schoolorganisatie? Vragen over het onderwijsproces komen aan de orde in het derde jaar. Ook kies je dit jaar voor een van de drie vakprofielen: Bewegen, Kunstzinnige oriëntatie of Wereldoriëntatie, Wetenschap & Techniek.

  Daarnaast kies je voor een minor: een kleinere leereenheid die je kunt laten aansluiten bij je profiel. Voorbeelden van minoren zijn ‘onderzoek en innovatie’ en ‘onderwijs in het buitenland’. Door al deze theoretische kennis te combineren met praktijkervaring, bouw je aan een stevige ondergrond. Je PPO-docent volgt jouw studieresultaten.

  Studiejaar 4 – Afstuderen

  In het vierde en laatste studiejaar komen theorie en praktijk samen. Je bent nu lio, leraar-in-opleiding. Als lio loop je maar liefst 19 weken stage. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een eigen klas en geeft hele dagen les. Je studeert af op je eigen profiel en gekozen minor(en). De pabo van Viaa biedt zelf vijf minoren aan. Eventueel kun je ook kiezen voor een minor buiten de opleiding. De begeleiding ligt in handen van een van je collega-leerkrachten en je studieloopbaanbegeleider.

  Wil je meer weten?

  Heb je vragen over de inhoud van de opleiding, of heb je praktische vragen, dan kun je terecht bij Bert Kuiper.

  Mail of bel dan met Bert Kuiper:
  b.kuiper@viaa.nl of (038) 425 55 42.

   

  studie in cijfers Studie in Cijfers Pabo
 • In deeltijd studeren aan de pabo

  Werk je al in het onderwijs, maar wil je graag verder leren? Of werk je binnen een heel ander vakgebied, maar wil je je graag laten omscholen tot juf of meester in het basisonderwijs? Dan is de deeltijdopleiding pabo van Hogeschool Viaa iets voor jou. Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring doorloop je de deeltijd opleiding in drie of vier jaar, of volg je een verkort tweejarig programma.

  Een intensief programma

  Deeltijd studeren is intensief, zeker als je het doet naast een baan of een gezin. We vragen dan ook om een forse inzet. Maar daar krijg je het driedubbele voor terug. Afwisseling bijvoorbeeld. Ontwikkeling. En veel voldoening. Dat ervaarde ook Klaas de Graaf, stedenbouwkundige die de switch maakte en in twee jaar tijd zijn deeltijd diploma Pabo behaalde. Lees hier meer over de ervaringen van Klaas

  Inhoud van de studie

  Inhoudelijk volg je hetzelfde programma als de voltijdstudenten. Alleen is nu de organisatie anders. Eén dag in de week volg je colleges aan Viaa op donderdag. De voorbereiding van deze colleges doe je thuis. Daarnaast ben je een dag in de week een stagedag naar keuze in het klaslokaal of in een onderwijsinstelling te vinden. Elk studiejaar minstens dertig tot veertig dagen.

  Zo ziet een collegedag eruit

  Tijdens je collegedag volg je vooral pedagogisch-didactische vakken. Maar ook zorgverbreding maakt deel uit van het theorieprogramma. Je leert om kinderen met leer- en gedragsproblemen verder te helpen. Bovendien krijg je basisschoolvakken als rekenen, taal, Bijbelvertelling, biologie en tekenen.

  De instroommogelijkheden

  Heb je een Havo-diploma of een diploma MBO niveau 4 dan ben je welkom bij ons op de opleiding. Wel moet je aantonen dat jouw kennis van aardijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek op peil is. Dat kun je doen door aan te tonen dat je in deze vakken op de Havo eindexamen hebt gedaan. Mocht je in een van deze drie vakken geen eindexamen hebben gedaan dan moet je daar alsnog een certificaat/certificaten voor halen. Voor natuur en techniek geldt dat je voldoet aan de toelatingseisen wanneer je recent havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4.

  Ben je in het bezit van een hbo of wo-diploma?

  Op basis van je studie-ervaring stellen we een verkort tweejarig programma samen. Je wordt natuurlijk goed begeleid. Maar we verwachten ook dat je zelfstandig een groot deel van de lesstof kunt verwerken.

  Meer informatie is te vinden op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
  Klik hier om je in te schrijven voor de regionale cursussen om de toelatingstoetsen te halen.

  Onbetaalbaar?

  In de media is er veel aandacht voor het feit dat het doen van een tweede bachelor bijna onbetaalbaar is geworden als gevolg van het instellingscollegegeld. Dit geldt echter in de meeste gevallen niet voor de tweejarige opleiding Pabo deeltijd. Wil je meer weten of weten om welke kosten dit in jouw geval gaat? Neem dan contact op met coördinator Marjanne Welmers.

  Contact

  Wil je meer weten? Mail of bel dan met Marjanne Welmers. Zij is coördinator van de deeltijdopleiding pabo marjanne.welmers@viaa.nl of (038) 4255542.

    

 • Het beste van twee werelden

  Je hebt een vwo-diploma op zak, je kunt naar de universiteit. De wereld van de wetenschap ontdekken. Maar je wilt ook graag ‘gewoon’ voor de klas. Met de Universitaire pabo combineer je het beste van twee werelden. De Vrije Universiteit in Amsterdam en Viaa zijn de onderwijsinstellingen die hier samen vorm aan geven.

  Studeren aan twee opleidingen

  Twee dagen in de week volg je colleges aan de VU, bij de faculteit Pedagogische Wetenschappen. Een dag in de week krijg je colleges aan Viaa in Zwolle. De basis voor deze colleges zijn kenmerkende praktijksituaties voor het werk in de klas. Een dag in de week sta je voor de klas. De overige dag besteed je aan het maken van een portfolio. Hiermee toon je aan dat je goed functioneert in de zogenaamde kenmerkende situaties. En dat je theorie en praktijk met elkaar weet te verbinden.

  De inhoud van de studie

  Tijdens je studie kies je een specialisme op het gebied van pedagogiek of didactiek. Je leert welke verschillen tussen kinderen er zijn. En vooral ook hoe je ermee moet omgaan. Niet alleen culturele of morele verschillen krijgen aandacht, maar ook verschillen in gedrag en leercapaciteit. Voortdurend moet je de wetenschappelijke kennis die je in Amsterdam opdoet, toepassen in je eigen lessen.

  Wat vragen we van je?

  Twee studies in vier jaar. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan. Gemotiveerd om verbeteringen in het primair onderwijs aan te brengen. Niet bang voor wetenschappelijke literatuur. Flexibel genoeg om te schakelen tussen theorie en praktijk. Enthousiast en creatief om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en te delen.

  Wat brengt het jou?

  De Universitaire Pabo levert je twee kostbare papiertjes op: een bachelor Pabo en een bachelor Pedagogische Wetenschappen. Dat betekent dat je bredere mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt. In vier jaar heb je alles geleerd om een gedreven leerkracht te worden. En je bent bovendien een goede pedagoog die onderzoeksresultaten kan vertalen naar de praktijk.

  Ervaringen van studenten

  Annelein Spijkerboer vertelt over haar ervaringen bij de Universitaire Pabo. Lees hier haar enthousiaste verhaal. Wil je een dagje meelopen om te ervaren of de Universitaire Pabo wat voor je is? Dat kan. Stuur een berichtje aan Henk Huizenga en we regelen dan in overleg met jou een datum.


  Kijk voor meer informatie over de Universitaire Pabo op de site van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Contact

  Als je nieuwsgierig bent geworden, mail of bel dan met Henk Huizenga. h.huizenga@viaa.nl. of 038-4255542.

  Henk Huizenga

 • Studeren in jouw regio

  Woon je niet in de buurt van Zwolle, wil je niet verhuizen en wil je toch de pabo volgen aan Hogeschool Viaa? Dat kan met de pabo-route Pabo ODS (Opleiden in De School). Pabo ODS is bedoeld voor studenten uit de regio West-Nederland en Midden-Nederland, de omgeving van Amersfoort en Utrecht. Een opleiding voor gemotiveerde studenten die houden van uitdaging!

  Aan de slag op een basisschool in de buurt

  Deze doeners kunnen direct twee tot drie dagen aan de slag op een basisschool. Een dag in de week volg je colleges bij de pabo van Viaa. En de andere dag volg je lessen op een school in de buurt. Daarnaast verwerk je wat je hebt geleerd in een portfolio.

  Julian de Wolff volgt de pabo ODS. Bekijk hier een filmpje met zijn ervaringen.

  Zo ziet een collegedag eruit

  Tijdens je collegedag volg je vooral pedagogisch-didactische vakken. Maar ook zorgverbreding maakt deel uit van het theorieprogramma.  Je leert om kinderen met leer- en gedragsproblemen verder te helpen. Bovendien krijg je basisschoolvakken als rekenen, taal, Bijbelvertelling, biologie en tekenen. En dat alles in een snel tempo.

  Werkplekleren

  De route Pabo ODS kun je volgen op basisscholen bij jou in de buurt. Je krijgt namelijk intensieve begeleiding op de werkplek. In het samenwerkingsverband Scope werken we samen met basisscholen die je deze coaching kunnen bieden. Je draait op de school mee als volwaardige leerkracht. Ongeveer zes maanden sta je voor een groep. Daarna krijg je een nieuwe groep, op dezelfde basisschool. Deze praktijkgerichte route biedt Viaa al een heel aantal jaren aan. Er is dus veel ervaring in het 'leren werken op je werkplek'.

  Wil je weten wat de ervaringen zijn van studenten? Check de facebookpagina Pabo ODS voor regelmatige updates van studenten die hun belevenissen voor de klas delen.

  Dit zijn de voordelen

  Deze praktijkgerichte route heeft de volgende voordelen:

  • Je kunt meteen lesgeven aan kinderen
  • Je kunt blijven wonen in Midden / West-Nederland en toch aan de pabo bij Hogeschool Viaa studeren
  • Doeners kunnen hun hart ophalen omdat je veel leert in de praktijk
  • Door dit traject heb je meer kans op een goede baan

  Laat je groei zien

  Een dag per week besteed je aan het bijhouden van een portfolio. De documenten in je portfolio laten zien welke ontwikkeling je doormaakt als leerkracht-in-opleiding. Ze zijn het bewijs dat je het vereiste niveau behaalt, zowel voor de klas, als in de collegebanken.

  Contact

  Wil je graag meer weten? Marjanne Welmers is contactpersoon vanuit Viaa voor deze route in regio West-Nederland. Zij staat je graag te woord. Je kunt haar mailen of bellen. marjanne.welmers@viaa.nl  of (038) 4255542.

  Ook kun je contact opnemen met Leonie Bomas, contactpersoon voor regio Amersfoort, Utrecht en West-Nederland. e-mail: l.bomas@gpown.nl

   

   

Julian de Wolff

"Als meester heb je het voorrecht om kinderen iets te leren, om ze op te leiden tot wereldburger!"

Hanneke Beukers

"De februari-instroom is er voor jou als je niet kunt wachten om van start te gaan"

Praktische informatieKeuzejaar GHExtra begeleiding bij toelating op de Pabo van ViaaGPW in drie jaarDagje meelopen op een basisschool? Meld je aan