Opleiding SPH
 •  

  Vanaf 2017 gaan de opleidingen SPH en MWD verder als Social Work.

  Als het jouw missie is om mensen goed te doen, tot hun recht en bestemming te laten komen dan is Social Work op Hogeschool Viaa de opleiding voor jou. Je gaat werken met ‘gewoon speciale’ mensen in hun context, kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Tijdens jouw opleiding heb je alle ruimte en mogelijkheden om te leren. Je krijgt verantwoordelijkheden die er toe doen. Tegelijk geldt dat jij die ruimte en mogelijkheden moet leren pakken. Wij zetten in op innoverende, onderzoekende en creatieve professionals die aansluiten bij wat leeft in de samenleving. Tijdens de 4 jaar krijg je een goed beeld van het brede werkveld van Social Work. 

  Later in de opleiding maak jij je keuze voor een van de volgende profielen:
  *Welzijn en samenlevingTopopleiding
  *Zorg
  *Jeugd

  Welzijn en samenleving

  Het profiel Welzijn en samenleving is geschikt voor jou als je goed bent in het begeleiden van mensen met uiteenlopende problemen, denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen, een verslaving, schulden, gezinsproblemen, problemen in de wijk en onveilige situaties voor kinderen. Vaak komt het voor dat er een combinatie is van problemen.

  Zorg

  Het profiel Zorg is voor jou geschikt als je graag wilt werken met mensen die afhankelijk zijn van dagelijkse (langdurige) begeleiding, ondersteuning en hulpverlening. In dit profiel ligt het accent op begeleiding van mensen in de psychiatrie,  gehandicaptenzorg, ouderen- en jeugdzorg.

  Jeugd

  Het profiel Jeugd is voor jou geschikt als je hart hebt voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen en is ook passend als je geïnteresseerd bent in pedagogiek. In de jeugdzorg kun je te maken krijgen met een breed scala aan problemen: van lichte gedragsproblemen tot ernstige zaken als kindermishandeling en huiselijk geweld. Binnen dit profiel leer je problemen te herkennen en ze op een effectieve manier op te lossen.

  Contact

  Als je nieuwsgierig bent geworden of als je vragen hebt, mail of bel dan met IJke van Berkum. Zij is instroomcoördinator van de opleiding SW.

  IJke van Berkum

  IJke van Berkum (instroomcoördinator SW)
  tel. 038 425 55 42
  e-mail: ij.vanberkum@viaa.nl

  In verband met zwangerschapsverlof van IJke kun je contact opnemen met Jaap Roose (opleidingsvoorlichter), tel. 038 425 55 42, e-mail: j.roose@viaa.nl

   

   

 • De voltijdopleiding Social Work (voorheen SPH/MWD) duurt vier jaar. Het programma bestaat uit de propedeuse, hoofdfase en de afstudeerfase.

  Studiejaar 1 - Propedeuse

  Het eerste jaar (de propedeuse) heeft een oriënterend en selecterend karakter. Je maakt kennis met de praktijk en leert om kritisch te kijken en innovatievoorstellen te schrijven. Je leert hoe je contact moet aangaan met alle verschillende mensen waar je mee te maken krijgt en je leert werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Bij SW krijg je colleges over netwerkondersteuning, opvoeden in ontwikkeling en doe je kennis op over anders zijn. Het propedeusejaar vormt de basis waarop je verder bouwt in het tweede en derde studiejaar: de hoofdfase.

  Studiejaar 2 en 3 - Hoofdfase

  Jaar twee en drie (de hoofdfase) zijn gericht op het verder uitbreiden en verdiepen van de basiskennis en -vaardigheden; algemeen en binnen een van de drie profielen. De keuze voor één van deze drie basisprofielen maak je halverwege het tweede jaar. In de hoofdfase zijn de stages een belangrijk onderdeel van je studie. In het tweede jaar loop je twee dagen in de week stage bij een instelling naar keuze. Hier werk je aan opdrachten die parallel lopen aan de verschillende vakken die gegeven worden. Daarnaast leer je gebruik te maken van eenvoudige onderzoeksmethoden. Regelmatig krijg je werkbegeleiding in groepjes. In het derde jaar loop je vier dagen in de week stage bij een instelling naar keuze. Een dag hiervan besteed je aan een onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk op jou instelling. Ook is er de mogelijkheid om een deel van dit jaar stage te lopen in het buitenland. Op dit moment heeft onze opleiding goede contacten in Zuid-Afrika, Suriname en verscheidene Europese landen.

  Studiejaar 4 – Afstudeerfase

   

  In het vierde jaar maak je een keuze uit de minoren die Viaa aanbiedt. De minor is een keuzeprogramma waarmee je je kennis of competenties kan verbreden of specialiseren. Wil je een minor volgen die Viaa niet aanbiedt, dan kun je deze volgen op een andere hogeschool in Nederland, of eventueel in het buitenland. In de tweede helft van het jaar richt je je op je eigen professionalisering door keuze modules, begeleiding van eerste jaars studenten en het schrijven en presenteren van je persoonlijke beroepsprofiel ‘Dit ben ik als Social Worker!’

  Afstudeerprofielen

   

  Tijdens deze vier jaar krijg je een goed beeld van het brede werkveld van Social Work. Gedurende het tweede jaar maak jij je keuze voor een van de volgende profielen:
  Welzijn en samenleving Het profiel Welzijn en samenleving is geschikt voor jou als je goed bent in het begeleiden van mensen met uiteenlopende problemen, denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen, een verslaving, schulden, gezinsproblemen, problemen in de wijk en onveilige situaties voor kinderen. Vaak komt het voor dat er een combinatie is van problemen.
  Zorg Het profiel Zorg is voor jou geschikt als je graag wilt werken met mensen die afhankelijk zijn van dagelijkse (langdurige) begeleiding, ondersteuning en hulpverlening. In dit profiel ligt het accent op begeleiding van mensen in de psychiatrie, gehandicaptenzorg, ouderen- en jeugdzorg.
  Jeugd Het profiel Jeugd is voor jou geschikt als je hart hebt voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen en is ook passend als je geïnteresseerd bent in pedagogiek. In de jeugdzorg kun je te maken krijgen met een breed scala aan problemen: van lichte gedragsproblemen tot ernstige zaken als kindermishandeling en huiselijk geweld. Binnen dit profiel leer je problemen te herkennen en ze op een effectieve manier op te lossen.

   

  Contact

  Wil je meer weten? Neem dan contact op met IJke van Berkum. Zij is instroomcoördinator van de opleiding SW.

  IJke van Berkum

  IJke van Berkum (instroomcoördinator SW)
  tel. 038 425 55 42
  e-mail: ij.vanberkum@viaa.nl

  In verband met zwangerschapsverlof van IJke kun je contact opnemen met Jaap Roose (opleidingsvoorlichter), tel. 038 425 55 42, e-mail: j.roose@viaa.nl.

 • Je kunt de opleiding Social Work ook volgen in deeltijd. In deeltijd studeren betekent veel zelfstudie. De colleges zijn zogenaamde 'responsiecolleges'. Je bereidt de leerstof thuis alvast voor en doet actief mee in de lessen. De colleges staan in het teken van verdieping, verbreding en toepassing van de theorie. Je kunt vragen stellen aan je docent en medestudenten en er is ruimte voor reflectie en voor het uitwerken van groepsopdrachten.

  De studiejaren zijn, net als bij de voltijd, verdeeld in drie fasen: propedeuse, hoofdfase en afstudeerfase.

  Studiejaar 1 - Propedeuse

  Het eerste jaar (de propedeuse) heeft een oriënterend en selecterend karakter. Je maakt kennis met de praktijk en leert om kritisch te kijken en innovatievoorstellen te schrijven. Je leert hoe je contact moet aangaan met alle verschillende mensen waar je mee te maken krijgt en je leert werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Bij Social Work krijg je colleges over netwerkondersteuning, opvoeden in ontwikkeling en doe je kennis op over anders zijn. Het propedeusejaar vormt de basis waarop je verder bouwt in het tweede en derde studiejaar: de hoofdfase.

  Studiejaar 2 en 3 - Hoofdfase

  Jaar twee en drie (de hoofdfase) zijn gericht op het verder uitbreiden en verdiepen van de basiskennis en -vaardigheden; algemeen en binnen een van de drie profielen.

  In het tweede en derde jaar zijn de stages een belangrijk onderdeel van je studie. Tijdens de stages van het tweede jaar werk je aan opdrachten die parallel lopen aan de modules die die periode gegeven worden. Daarnaast leer je gebruik te maken van eenvoudige onderzoeksmethoden. Regelmatig krijg je werkbegeleiding in groepjes.

  In het derde jaar maak je een keuze uit de minoren die Viaa aanbiedt. Dit is een keuzeprogramma waarmee je je kennis of competenties kunt verbreden of specialiseren. Wil je een minor volgen die Viaa niet aanbiedt, dan kun je deze volgen op een andere hogeschool in Nederland, of eventueel in het buitenland. In de tweede helft van het jaar ga je stage lopen. Je kunt dan kiezen voor een stage in Nederland of in het buitenland.

  Studiejaar 4 - Afstudeerfase

  In het vierde jaar ga je eerst nog door met je stage. Je rondt je studie af met een afstudeerproject dat in het verlengde ligt van je stages en het profiel dat je hebt gekozen. De resultaten van een door jou uitgevoerd onderzoek verwerk je in je afstudeeropdracht. Met een eindproduct toon je aan dat je theorie, de praktijk en het doen van onderzoek goed kunt integreren en doelmatig kunt inzetten.

  Studiedagen

  De colleges worden op woensdag gegeven voor de propedeuse en het derde jaar en op dinsdag voor het tweede en vierde jaar.

  Instroommogelijkheden

  Om de opleiding Social Work te kunnen volgen, moet je over een havo- of vwo-diploma beschikken, of een mbo-opleiding op niveau 4 hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je het toelatingsexamen doen.

  Lees hier meer over het toelatingsexamen.

  Brugmodule mbo-hbo

  Ben je in het bezit van een mbo-diploma?
  Om de overstap van het mbo naar het hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden we de brugmodule mbo-hbo aan.

  Contact

  Ben je nieuwsgierig geworden? Mail of bel dan met IJke van Berkum. Zij is instroomcoördinator van de opleiding SW. 

  IJke van Berkum (instroomcoördinator SW)
  tel. 038 425 55 42
  e-mail: ij.vanberkum@viaa.nl

  In verband met zwangerschapsverlof van IJke kun je contact opnemen met Jaap Roose (opleidingsvoorlichter), tel. 038 425 55 42, e-mail: j.roose@viaa.nl.

 • Heb jij het vwo afgerond? Of de havo met minimaal een acht als gemiddeld cijfer op je eindlijst? Ben je ondernemend, sociaal vaardig, zelfstandig en kun je zelfsturend leren? Kies dan voor de versnelde route. Dit staat goed op je CV en scheelt je een jaar collegegeld! Per studiejaar haal je tachtig credits, in plaats van de gebruikelijke zestig en zo kun je de studie in drie jaar afronden.

  Binnen deze opleidingsvariant heb je verder alle keuzemogelijkheden die ook voor de ‘reguliere’ voltijd/deeltijd opleiding Social Work gelden.

  Wat levert het jou op?

  Een versnelde studieroute staat goed op je cv, want je bent in staat om in korte tijd meer werk te verzetten. Daarnaast heb je een financieel voordeel, omdat je alleen collegegeld betaalt voor de duur van je studie. 

  Meer informatie

  Als je belangstelling hebt voor de versnelde route van Social Work, neem dan contact op met Viaa: 

  Ook kun je langskomen tijdens een van onze open dagen.

 • Volg je nu een mbo-studie en ben je van plan de opleiding Social Work te doen? Dan bieden wij je ook de mogelijkheid om in drie jaar af te studeren. We vragen je dan wel de (uitgebreide) Brugmodule mbo-hbo te volgen. Je volgt op zes dinsdagmiddagen, zes woensdagavonden in april en mei colleges in het gebouw van Viaa. In juni is er een toetsmoment, waarvan een positieve uitslag voorwaardelijk is voor het in aanmerking komen van de 3-jarige route. Tijdens de brugmodule maak je kennis met belangrijke onderwerpen waar je tijdens je opleiding mee te maken krijgt. Ook doe je hbo- vaardigheden op en krijg je het vak Samenleven in Nederland.

  Voorafgaand aan de Brugmodule doe je de studiekeuzecheck. Deze test geeft inzicht in je motivatie, studievaardigheden en je kwaliteiten en vormt de basis voor je portfoliobegeleiding tijdens de Brugmodule.

  Data uitgebreide Brugmodule

  • Zes dinsdagmiddagen: 11 en 18 april en 2, 9, 16, 30 mei
  • Zes woensdagavonden: 12 en 19 april en 3, 10, 17 en 31 mei

  Contact

  Cor Sikkema is coördinator van de brugmodule mbo-hbo voor SW. Hij helpt je graag verder. Je kunt Cor mailen of bellen: c.sikkema@viaa.nl of 038 425 55 42.

  Cor Sikkema