Opleiding SPH
 • Social Work aan Hogeschool Viaa

  Ben jij gedreven om mensen verder te helpen? Wil jij graag echt van betekenis zijn in het leven van een ander? Met de opleiding Social Work aan Hogeschool Viaa in Zwolle krijg je de bagage waarmee je als professional hulp kunt bieden aan mensen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen die begeleiding, contact of nieuw perspectief nodig hebben. Wij begeleiden je graag om die innovatieve en creatieve professional te worden die aansluit bij wat leeft in de samenleving.

  Wat wil jij later worden?

  Grote kans dat je nog niet precies weet welk beroep je later wilt uitoefenen. Met de bacheloropleiding Social Work van Hogeschool Viaa kun je je breed oriënteren. Studenten Social Work komen in veel verschillende functies terecht. Jongerenwerker, hulpverlener, welzijnswerker, maatschappelijk werker, of een andere functie die vraagt om een sociaal hart.

  Ook zijn de organisaties waar onze studenten terecht komen heel divers. Denk bijvoorbeeld aan scholen, welzijnsorganisaties, het Leger des Heils, vluchtelingenwerk, de gevangenis, de psychiatrie of de gehandicaptenzorg.

  Jij bent het instrument

  Om anderen te kunnen helpen, is het belangrijk dat je jezelf heel goed kent. Jij bent namelijk zelf het instrument in je werk als social worker. Wie ben jij? Hoe reageer jij op mensen in het werkveld? En hoe reageren anderen op jou? Tijdens de studie Social Work aan Hogeschool Viaa geven we je de handvatten om jouw eigen persoon op een krachtige manier in te zetten als social worker. 

  Hogeschool Viaa heeft een christelijke identiteit die helder doorklinkt in de opleiding. De manier waarop Jezus ons heeft geïnspireerd, vormt ook de inspiratiebron voor sociaal werk.

  "Tijdens de studie ga je echt met jezelf aan de slag. Dat kan heel spannend zijn. Maar doordat we in kleine groepen werken en er heel goede begeleiding is van docenten, is er een heel veilige sfeer."

  Maureen, tweedejaars Social Work 

  Waarom kiezen voor Social Work bij Viaa?

   

  Het is niet eenvoudig een studiekeuze te maken. Het is bovendien iets dat je weloverwogen moet doen. Bezoek daarom eens onze open dagen, of maak een afspraak voor een meeloopdag. Waarom kiezen anderen voor Social Work? We vroegen het enkele van onze studenten. Dit zijn hun argumenten:


  • 'De opleiding staat hoog aangeschreven.'
  • 'De school en veel klasgenoten hebben een christelijke identiteit.' 
  • 'Viaa is een kleinschalige hogeschool met betrokken docenten die je echt kennen.'
  • 'Er is veel gelegenheid om praktijkervaring op te doen.'
  • 'Zwolle is een leuke studentenstad, niet te massaal, wel bruisend'. 
   

   

  Wat vind jij belangrijk?

   

  Verleg je grenzen, verruim je blik

  Iedere Social Work-student van Hogeschool Viaa brengt een bezoek aan het buitenland. In het vierde jaar ga je in ieder geval een week naar een stad in Europa voor het vak Buitenlandoriëntatie. Daar onderzoek je hoe de zorg in andere landen is georganiseerd. Daarnaast lopen ook veel studenten stages in andere landen om hun blikveld te verruimen. Geen must, wel een goed idee, omdat je in je toekomstige werk immers ook met verschillende mensen en verschillende culturen te maken krijgt. Een stage in het buitenland verbreedt je referentiekader. Op dit moment heeft Social Work goede contacten in Zuid-Afrika, Suriname en diverse Europese landen.

  "De opleiding heeft heel veel voor mij betekend. Niet alleen mijn diploma is waardevol. Doordat je jezelf heel goed leert kennen, heb ik lessen voor het leven opgedaan."
  Benjamin, oud-student MWD aan Hogeschool Viaa

  Voelsprieten in de samenleving

  Het werkveld van Social Work is erg veranderd. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen, er is een grotere focus op ambulante zorg (zorg buiten instellingen, bijvoorbeeld thuis). En er wordt een steeds groter beroep gedaan op het netwerk van een cliënt. De hulpverlening is anders georganiseerd, dus de voorbereiding erop ook. Waar je eerst koos voor een opleiding SPH, MWD CMV of Pedagogiek, komt alles nu samen in Social Work. 
  Omdat de samenleving blijft veranderen, zorgen we ervoor dat onze voelsprieten uit staan in het werkveld. Onze docenten zijn nauw betrokken bij instellingen en er zijn regelmatig uitwisselingen: een Social Work-docent van Viaa geeft dan bijvoorbeeld een training bij een hulpverleningsinstantie en een professional van die organisatie verzorgt op zijn beurt een gastcollege bij Viaa. 

  Kwaliteitsopleiding

  Het team van Social Work op Hogeschool Viaa blijft dus continu doorontwikkelen en is altijd alert op verbeteringen. Die inspanningen lonen. Onze opleiding staat hoog aangeschreven. In de HBO Keuzegids van 2017 staan we met de opleiding MWD op de eerste en met SPH op de tweede plaats

  Wat is de kans op een baan?

   Tot voor kort was het best lastig om snel een baan te vinden als social worker, maar de markt trekt aan. De verwachting is dat in 2018 de werkgelegenheid sterk toeneemt. We horen nu al van veel studenten dat ze bijvoorbeeld direct bij hun stagebedrijf aan de slag kunnen. Goed nieuws dus!

  De studie Social Work duurt vier jaar. Je kunt de opleiding in voltijd of deeltijd volgen. In een aantal gevallen kun je de opleiding Social Work versneld volgen. En kom je van het mbo, dan is het mogelijk de opleiding in drie jaar te realiseren, mits je de brugmodule volgt. 

    

  Contact

  Als je nieuwsgierig bent geworden of als je vragen hebt, mail of bel dan met IJke van Berkum. Zij is instroomcoördinator van de opleiding SW.

  IJke van Berkum

  IJke van Berkum (instroomcoördinator SW)tel. 038 425 55 42
  e-mail: ij.vanberkum@viaa.nl

   

 • Kom je van de havo of het mbo en wil je de voltijdopleiding Social Work volgen? Dan word je in vier jaar tijd opgeleid tot een zelfstandige social worker. Met een schat aan praktijkervaring, een rugzak vol theoretische handvatten en ontzettend veel zelfkennis.

  De opleiding van jaar tot jaar

  In het eerste jaar ga je voor de Propedeuse. Jaar twee en drie beschouwen we als de hoofdfase. En in jaar vier start de afstudeerfase. Hier lees je in vogelvlucht hoe de studie van jaar tot jaar is opgebouwd. 

  Jaar 1: Verkennen, jezelf leren kennen en de eerste praktijkervaring

  Het eerste jaar heeft een oriënterend karakter. Je leert om kritisch te kijken naar jezelf en de samenleving. In kleine groepen van ongeveer tien studenten, de zogenaamde Leerteams, ga je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Ook leer je hoe je professioneel contact maakt en krijg je colleges over netwerkondersteuning, ontwikkelingspsychologie, sociologie, pedagogiek en belangrijke elementen in de samenleving die je als social worker inzet in het werkveld. Ook maak je in het eerste jaar al kennis met de verscheidenheid in de praktijk. Eén dag per week ga je op stage.

  Jaar 2 en 3: Verdieping en veel praktijk

  In jaar twee en drie breid je je basiskennis en -vaardigheden uit. Ook zorgen we voor een verdieping. Halverwege het tweede jaar maak je de keuze uit drie profielen: Social Work in Welzijn en samenleving, Social Work in de Zorg en Sociaal werk in de Jeugdzorg.

  De stages zijn in deze fase een belangrijk onderdeel van je studie. In het tweede jaar loop je twee dagen per week stage. Regelmatig krijg je werkbegeleiding in groepjes. In het derde jaar loop je vier dagen per week stage. Eén dag hiervan besteed je aan een onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk. Daarbij leer je gebruik te maken van eenvoudige onderzoeksmethoden. 

  Het is mogelijk om een deel van dit jaar stage te lopen in het buitenland. Op dit moment heeft Social Work goede contacten in Zuid-Afrika, Suriname en verschillende Europese landen.

  Jaar 4: professionaliseren en afstuderen

  In het vierde jaar start je met een minor; een keuzeprogramma waarmee je je kennis of competenties verbreedt of je je juist specialiseert. Dat kan op Hogeschool Viaa maar ook op een andere hogeschool of in het buitenland. In de tweede helft van het jaar richt je je op je eigen professionalisering door keuzemodules. Tot slot schrijf en presenteer je jouw persoonlijke beroepsprofiel ‘Dit ben ik als Social Worker!’

  Drie studieprofielen. Welke past bij jou? 

  Waar je bij de vorige opleidingen na het eerste jaar al een keuze moest maken voor SPH of MWD, kies je bij Social Work halverwege het tweede jaar een profiel. Dat geeft jou in feite een half jaar extra de tijd om je te oriënteren waar nu écht je kracht en je hart ligt.  

  Welzijn en samenleving

  Het profiel Welzijn en samenleving is geschikt voor jou als je graag mensen met uiteenlopende problemen wilt begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen, een verslaving of schulden. Of het gaat om gezinsproblemen, problemen in de wijk en onveilige situaties voor kinderen of jongeren. Vaak komt het voor dat er een combinatie is van problemen. 

  Zorg

  Wil je graag werken met mensen die afhankelijk zijn van dagelijkse (langdurige) begeleiding, ondersteuning en hulpverlening? Dan past het profiel Zorg bij jou. In dit profiel ligt het accent op begeleiding van mensen in de psychiatrie, mensen met een beperking, ouderen- en jeugdzorg.

  Jeugd

  Wil je werken met kinderen, jeugdigen en hun omgeving? Ben je geïnteresseerd in pedagogiek? Dan specialiseer je je binnen het profiel Jeugd. In de jeugdzorg krijg je te maken met een breed scala aan problemen: van lichte gedragsproblemen tot ernstige zaken als kindermishandeling en huiselijk geweld. Binnen dit profiel leer je problemen te herkennen en ze op een effectieve manier op te lossen.

  De studie in drie jaar doen?

  Het is mogelijk om Social Work in drie jaar te doen. Dat vraagt wel om een stevige inzet van jou én om goede begeleiding vanuit ons. Lees hier meer over de versnelde route. 

  Brugmodule mbo-hbo

  Kom je van het mbo? Uit ervaring weten we dat de overgang van mbo naar hbo groot is. Wanneer je de uitgebreide brugmodule volgt, is het mogelijk toegang te krijgen tot de verkorte route van SW.

  Contact

  Wil je meer weten? Neem dan contact op met IJke van Berkum. Zij is instroomcoördinator van de opleiding SW.

  IJke van Berkum

  IJke van Berkum (instroomcoördinator SW)
  tel. 038 425 55 42
  e-mail: ij.vanberkum@viaa.nl

 • In deeltijd Social Work studeren, welkom!

  Misschien heb je al een baan en wil je je meer verdiepen of omscholen in social work. Of je wilt de studie oppakken naast een gezin of andere drukke werkzaamheden. Welke reden je ook hebt om in deeltijd te gaan studeren, het vraagt om een flinke inspanning. 

  In deeltijd studeren betekent veel zelfstudie. De colleges zijn zogenaamde 'responsiecolleges'. Je bereidt de leerstof thuis alvast voor en doet actief mee in de lessen. De colleges staan in het teken van verdieping, verbreding en toepassing van de theorie. Je kunt vragen stellen aan je docent en medestudenten en er is ruimte voor reflectie en voor het uitwerken van groepsopdrachten.

  Bij Hogeschool Viaa willen we je de beste begeleiding bieden. En omdat we een relatief kleinschalige hogeschool zijn, zijn we daar ook toe in staat. 

  Verschillen met voltijd

  De deeltijd opleiding Social Work aan Viaa heeft dezelfde inhoud en opbouw als de voltijd variant. Met een paar verschillen. Zo heb je minder contacturen op school. En er zijn verschillen in de praktijkbeoefening. In jaar twee, drie en in de eerste helft van het vierde jaar loop je twee dagen in de week stage. Je colleges en contactmomenten worden aangeboden op één vaste dag per week. In de propedeuse en het derde jaar heb je colleges op woensdag. En in het tweede en vierde jaar zijn er colleges op dinsdag.

  Keuze uit drie profielen

  Voor 2017 maakte je na je vooropleiding direct een keuze tussen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Maar de maatschappij verandert, het sociaal werk verandert en wij veranderen mee. Er is nu één opleiding Social Work, waarbij je halverwege het tweede jaar de keuze maakt uit drie profielen. 

  • Social Work in Welzijn en samenleving - Dit profiel is erop gericht om mensen met uiteenlopende problemen te begeleiden. Denk aan psychische problemen of gezinsproblemen of problemen in de wijk.
  • Social Work in de Zorg - In dit profiel ligt het accent op begeleiding van mensen in de psychiatrie, gehandicaptenzorg, ouderen- en jeugdzorg.
  • Social Work in de Jeugdzorg - Binnen dit profiel ligt de focus op de zorg voor kinderen en jeugdigen en hun omgeving. 

   

  De opleiding van jaar tot jaar

  Onze Social Work opleiding in deeltijd duurt vier jaar.

  Jaar een, de Propedeuse
  Het eerste jaar draait om basiskennis met vakken zoals cultuur, filosofie, sociologie en psychologie. In dit jaar start je gelijk met een stage van een dag in de week.

  Jaar twee en drie, de hoofdfase
  Jaar twee en drie zijn gericht op het verder uitbreiden en verdiepen van de basiskennis en vaardigheden; algemeen en binnen het profiel dat jouw voorkeur heeft. Ook deze jaren is er veel aandacht voor praktijkvaardigheden. Je loopt twee dagen in de week stage en doet daarnaast onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk. 

  Jaar vier, professionaliseren en afstuderen
  In het vierde jaar start je met een minor waarmee je je kennis of competenties verbreedt of waarmee je je juist specialiseert. In de tweede helft van het jaar richt je je op je eigen professionalisering door keuzemodules en werk je aan je eindproduct. Daarin wordt de verbinding van kennis, houding en vaardigheden zichtbaar.

  De instroommogelijkheden
  Om de opleiding Social Work te kunnen volgen, moet je over een havo- of vwo-diploma beschikken, of een mbo-opleiding op niveau 4 hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je het toelatingsexamen doen.


  Brugmodule mbo-hbo

  Ben je in het bezit van een mbo-diploma? Om de overstap van het mbo naar het hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden we de brugmodule mbo-hbo aan.


   

  Contact

  Ben je nieuwsgierig geworden? Mail of bel dan met IJke van Berkum. Zij is instroomcoördinator van de opleiding SW. 

  IJke van Berkum (instroomcoördinator SW)
  tel. 038 425 55 42
  e-mail: ij.vanberkum@viaa.nl

 • Social Work in drie jaar tijd 

  Heb jij het vwo afgerond? Of de havo met minimaal een acht als gemiddeld cijfer op je eindlijst? Ben je ondernemend, sociaal vaardig, zelfstandig en kun je zelfsturend leren? Kies dan voor de versnelde route. Dit staat goed op je CV en scheelt je een jaar collegegeld! Per studiejaar haal je tachtig credits, in plaats van de gebruikelijke zestig en zo kun je de studie in drie jaar afronden.
  Binnen deze opleidingsvariant heb je verder alle keuzemogelijkheden die ook voor de ‘reguliere’ opleiding Social Work gelden.

  Wat levert het jou op?

  Een versnelde studieroute staat goed op je cv, want je bent in staat om in korte tijd meer werk te verzetten. Daarnaast heb je een financieel voordeel, omdat je alleen collegegeld betaalt voor de duur van je studie. 


  Meer informatie

  Als je belangstelling hebt voor de versnelde route van Social Work, neem dan contact op met Bart Kamphuis.

   

  Bart Kamphuis
  tel. 038 425 55 42
  e-mail: b.kamphuis@viaa.nl

  Ook kun je langskomen tijdens een van onze open dagen.

 • Social Work studeren na het mbo

  Volg je nu een mbo-studie en ben je van plan de opleiding Social Work te doen? De ervaring leert dat de overgang naar het hbo niet eenvoudig is. We bieden je daarom de (uitgebreide) Brugmodule mbo-hbo. 

  Tijdens de brugmodule maak je kennis met belangrijke onderwerpen waar je tijdens je opleiding mee te maken krijgt. Ook doe je hbo-vaardigheden op en volg je de module 'Samenleven in Nederland' uit het eerste jaar. Hierdoor begin je zelfverzekerder aan je hbo-studie, of weet je op tijd of je de goede keuze hebt gemaakt.

  "Na mijn mbo-opleiding sociaal maatschappelijke dienstverlening, zocht ik verdere diepgang. Dat vond ik op Viaa. De overgang naar de hbo-opleiding was pittig. De brugmodule helpt je om te 'leren leren' op hbo-niveau." 
  Benjamin de Groot, oud-student MWD Viaa

  Verkorte route

  De uitgebreide brugmodule bied je de mogelijkheid om in drie jaar af te studeren. Je volgt op zes dinsdagmiddagen en zes woensdagavonden in april en mei colleges. In juni is er een toetsmoment waarbij een positieve uitslag voorwaarde is om deel te nemen aan de driejarige route. 

  Voorafgaand aan de uitgebreide Brugmodule doe je de studiekeuzecheck. Deze test geeft inzicht in je motivatie, studievaardigheden en je kwaliteiten en vormt de basis voor je portfoliobegeleiding tijdens de Brugmodule.


  Data uitgebreide Brugmodule

  • Zes dinsdagmiddagen: 11 en 18 april en 2, 9, 16, 30 mei
  • Zes woensdagavonden: 12 en 19 april en 3, 10, 17 en 31 mei

  Contact

  Cor Sikkema is coördinator van de brugmodule mbo-hbo voor SW. Hij helpt je graag verder.

  Cor Sikkema

  Je kunt Cor mailen of bellen: c.sikkema@viaa.nl of 038 425 55 42.

Maureen

Ik wil mensen de hulp bieden die zij nodig hebben, zodat ze kunnen genieten van elke dag.

Maureen student Social Work

Corina

Hulpbehoevende mensen in hun kracht zetten. Dat geeft mij voldoening.

Corina student Social Work
Studeren aan de GH te ZwolleVan MBO naar HBO? Volg de brugmodule!Keuzejaar GHStudie kiezen lastig? Volg dan Keuzetijd!SPH FlexibelVolg de studie Godsdienstleraar in 3 jaar!