Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Ben je afgestudeerd aan de Pabo en ben je na 1 augustus 2001 begonnen? Dan ben je alleen bevoegd bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 1 en 2 van het primair onderwijs. Wil je toch bewegingsonderwijs geven aan de hogere groepen? Volg dan de post-HBO opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. De anderhalf jaar durende opleiding wordt gegeven in samenwerking met Christelijke Hogeschool Windesheim (Zwolle).

Inhoud opleiding
Welke bewegingsactiviteiten passen bij welke leeftijdsgroep? Hoe houd je rekening met verschillen tussen kinderen? Tijdens onze opleiding krijg je een antwoord op deze vragen. Ook leer je meer over ‘leerlijnen’, bewegingsthema’s en geschikte activiteiten voor onder-, midden- en bovenbouwgroepen. Thema’s als ongevallen en veiligheid komen ook aan de orde.  

Toegevoegde waarde
Je ontwikkelt je tijdens onze opleiding tot een vakspecialist die uit een rijke selectie van bewegingsactiviteiten kan putten. Elke leerling krijgt op zijn eigen niveau uitdagende bewegingsactiviteiten aangeboden, omdat kinderen het verdienen!

Opzet opleiding
De opleiding bestaat in totaal uit drie blokken van ongeveer een half jaar, die na elkaar en in volgorde gevolgd dienen te worden. Lees hier meer over de opzet van het studieprogramma.

Praktische Informatie
Lees op de website van Windesheim meer praktische informatie over de opleiding.

Stagecomponent
Voor de stagemodules dien je individueel gemiddeld 2 lessen per week te kunnen verzorgen (gebaseerd op een lesduur van 45 minuten). De opleiding is volledig ingericht op het leren lesgeven aan groep 3 t/m 8, dus alleen lessen gegeven aan deze groepen mogen als stagelessen worden opgevoerd. Uitgangspunt is dat cursisten een zekere spreiding kunnen realiseren en niet al hun lessen in dezelfde bouw verzorgen. Ook dienen zij per blok een aantal keer een dag(deel) les te geven.

Stage-eis in blok 3
De ervaring leert dat het soms een heel gepuzzel is om binnen je baan organisatorisch de mogelijkheden te scheppen om aan je stageverplichting te voldoen. Dat vraagt medewerking van de schoolorganisatie en leidinggevenden (in het bijzonder wanneer er meerdere groepsleerkrachten van de school op hetzelfde moment de cursus volgen).Gedurende de cursus zal er veelvuldig worden gevraagd om, ter illustratie van het leerproces en het bereikte lesgeefniveau, videomateriaal van je lessen te verzamelen.

Lestijden en locatie
De lessen worden gegeven op maandagavond, woensdagmiddag en woensdagavond in Hogeschool Windesheim. Indien gewenst en na overleg kan de opleiding op locatie worden gegeven.

Kosten
Zie hiervoor de website met praktische informatie van Windesheim: klik hier
De lerarenbeurs wordt opengesteld voor de leergang bewegingsonderwijs.
Na goedkeuring van de aanvraag kun je je dan inschrijven voor de opleiding.

Inschrijven
Aanmelden voor de opleiding kan via de website van Windesheim. Klik hier voor het inschrijfformulier. Let op: voor elk blok moet je je opnieuw aanmelden. Het minimum aantal deelnemers is zestien personen.  Twee weken voor de start van de opleiding krijg je bericht of je bent geplaatst.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met Frank Euwema (Viaa), tel. 038 - 425 55 42 of mail naar Frank Euwema of mail naar Nienke Zoetemeyer (Windesheim).

Terug