Advies Academie Zorg en Welzijn
 • De academie Social Work is binnen Viaa het centrum voor kennisontwikkeling in Zorg en Welzijn. Vanuit een duidelijk geprofileerde christelijke identiteit en een stevig kwaliteitsprofiel maken wij werk van kennisontwikkeling. Dit in interactie met de werkvelden Zorg en Welzijn en vanuit een academiebrede samenhangende visie op opleiding, onderzoek en adviesdienstverlening.

  Binnen de academie werken opleiders, onderzoekers, adviseurs en studenten op innovatieve en ondernemende wijze samen om te komen tot kennisontwikkeling en een voor het werkveld relevant productaanbod. We leiden studenten op, verzorgen na- en bijscholing voor professionals, doen vanuit twee lectoraten onderzoek en adviseren op het gebied van vraagstukken rondom zorg en welzijn. Wij verbinden onze expertise met die van nationale en internationale partners om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.

  Onze kernwaarden

  Onze dienstverlening willen we gestalte geven op een inspirerende, verantwoorde en ondernemende manier. Hierbij houden wij de volgende kern waarden voor ogen:
  - identiteit
  - verantwoordelijkheid
  - trouw, uitkomend in vertrouwen en betrouwbaarheid
  - authenticiteit
  - betrokkenheid

  Ambitie

  We willen als academie excelleren in ons productaanbod. Met onze geaccrediteerde voltijd- en deeltijdopleidingen (MWD en SPH) willen we permanent tot de top drie behoren binnen het hoger beroepsonderwijs. Wij gaan voor tevreden opdrachtgevers en stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

  Aanpak

  Kennis staat op alle niveaus van de academie centraal. Studenten dienen te beschikken over een gedegen en relevante kennisbasis waardoor ze in de werkcontext het verschil maken. De academie heeft een unieke aanpak in de inviduele en groepsgerichte ondersteuning en begeleiding van studenten en wordt hierin als zeer goed beoordeeld door studenten. De ontwikkeling van onze adviesdienstverlening is nauw gekoppeld aan actuele ontwikkelingen in het werkveld en in relatie tot onze onderzoeks- en opleidingspraktijk. Op deze wijze wordt het aanbod voortdurend afgestemd op zowel vragen in de markt alsmede nieuwe inzichten vanuit het lectoraat Samenlevingsvraagstukken. De docenten, onderzoekers en adviseurs lopen voorop in kennisontwikkeling en leveren hun afzonderlijke bijdragen aan het verbinden van theorie aan praktijk.

  Leven lang leren

  In toenemende mate worden aan professionals eisen gesteld ten aanzien van bij- en nascholing. Leren en werken vinden niet langer plaats in chronologische volgorde, maar in afwisseling en interactie. Wij zijn in staat vanuit onze expertise opleidingen en trainingen op maat te ontwikkelen voor opdrachtgevers in de zorg- en welzijnssector en (semi)-overheden, die te maken hebben met vragen op het gebied van vraagstukken rondom sociale samenhang en de wijze waarop informele netwerken in de samenleving geactiveerd kunnen worden.

 • De academie Social Work heeft jarenlange ervaring in het geven van advies, het doen van onderzoek, het begeleiden van teams bij veranderingen en het coachen van veranderingsprocessen binnen uw instelling of bij u persoonlijk. Binnen de Academie Social Work werken we samen met een groep deskundige en enthousiaste opleiders, adviseurs, onderzoekers en studenten. Deze groep bundelt kennis en ervaring om u van dienst te kunnen zijn!

  Opgedane ervaringen in het verleden:

  • Opzetten van vangnetten in de zorg rondom zorgwekkende zorgmijders
  • Onderzoek naar jeugd en jongeren
  • Onderzoek naar partners, gezinnen en kerken, buurten en wijken

  Voorbeelden van lopende projecten en trajecten:

  • Implementatie van het Neuman Systems Model
  • Teamintervisie
  • Individuele coaching/supervisietrajecten


 • Bezoekadres

  Grasdorpstraat 2 
  8012 EN Zwolle

  Postadres

  Postbus 10030 
  8000 GA Zwolle 

  Tel. 038 - 425 55 42 
  Fax 038 - 423 07 85 

  www.viaa.nl  
  info@viaa.nl