advies theologie
 • De Academie Theologie helpt mensen te groeien in hun functioneren binnen kerken, vanuit een gereformeerde, praktische wetenschapsbeoefening. Over welk aspect van het gemeente-zijn het ook gaat, docenten en studenten zijn voortdurend bezig om de meest actuele inzichten te verzamelen. Om praktisch toepasbare kennis te genereren. Wij geloven dat deze kennis en inzichten u verder kunnen helpen. Maar wij geloven óók dat uw kennis en inzichten ons helpen in het genereren van nieuwe, praktische kennis.

  Immers, u hebt ook uw kennis en inzichten over uw gemeente ontwikkeld. Hebt u vragen over het functioneren van uw gemeente? Ziet u aspecten van gemeente-zijn, waarop groei mogelijk, of juist nodig, is? Dan voegen wij onze kennis graag samen met die van u. Om zo een oplossing te ontwerpen waarmee u verder komt. De Academie Theologie biedt u publicaties, praktische programma’s, advies, begeleiding, coaching of onderzoek. Er is altijd een oplossing te bedenken die aansluit op uw vraag. En op uw budget natuurlijk!

  Altijd die oplossing die past bij uw vraag!

  Of het nu gaat om jongerenwerk, (onderling) pastoraat, catechese, diakonaat of het missionair gehalte van uw gemeente ….. U krijgt altijd een eerste, geheel vrijblijvend gesprek. Meestal wordt dit gevoerd door één van de contactpersonen, Drs. Annemiek de Jonge of Hayo Wijma. Op basis van uw vraag ontwerpen zij die oplossing die u verder helpt. Vervolgens wordt u verder geholpen door Hayo of Annemiek of door een van hun vele en deskundige collega's.

 • Samen hebben Annemiek en Hayo 20 jaar ervaring in advisering en begeleiding rond gemeenteopbouwprocessen. Achter hen staan bijna veertig docenten en honderd studenten. U kunt al deze kennis en ervaring benutten. Misschien hebt u ons nodig voor een (eenmalig) advies, maar misschien ook voor een traject van begeleiding of voor coaching. Individueel, als kerkenraad of als commissie. Wat uw vraag ook inhoudt, er is altijd een docent of student die u gericht verder kan helpen.

  Zo hebben we in het verleden:

  • Catecheseplannen opgesteld
  • Invoering van kringen of kleine groepen ondersteund
  • Onderling pastoraat ontwikkeld
  • Processen van verzoening en herstel begeleid
  • Visietrajecten over de toekomst van gemeenten begeleid
  • Profielen voor predikanten ontwikkeld
  • (Integraal) Jongerenwerk opgezet en geïmplementeerd
  • Kinderclubwerk (bijbelklas, 3+, 5+ en 7+ clubwerk) opgezet
  • Actief conflicten begeleid naar een oplossing

  Contact

  Meer weten? Klik hier voor het cursusprogramma. Heeft u een vraag over advies, coaching en begeleiding of mist u iets in ons aanbod? Neem dan contact op met Annemiek de Jonge of Hayo Wijma, tel. 038 - 425 55 42 of mail naar academietheologie@viaa.nl.  

 • De Academie Theologie houdt regelmatig (korte) cursussen en studiedagen voor ambtsdragers, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden. Hieronder vindt u een aanbod van de cursussen die binnenkort worden gegeven. De Academie Theologie biedt daarnaast ook de mogelijkheid aan om een cursus speciaal op maat voor u, uw kerkenraad of uw gemeente te maken.

  Heeft u vragen of bent u op zoek naar een andere cursus? Neem dan contact op met Hayo Wijma of Annemiek de Jonge, 038 - 425 55 42 of academietheologie@viaa.nl

  De Barmhartige kerk

  Het Diaconaal Steunpunt en de Academie Theologie van Hogeschool Viaa hebben samen een programma ontwikkeld voor diakenen: 'Diaconaat met perspectief - De Barmhartige Kerk'. Lees verder >>>

  Wat is AKZ+ | Weetwatjegelooft.nl?

  • Kennisbron over de Bijbel, geloven en kerkzijn
  • Ruim 150 online videolessen
  • Jaarlijks 40+ nieuwe lessen
  • Perfect voor toerusting en vorming
  • Meer dan 75 deskundige docenten

  Weet wat je gelooft is het online platform voor christenen die hun inzicht in de Bijbel, geloven en kerkzijn willen verdiepen.

  De Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en de academie Theologie van Hogeschool Viaa in Zwolle delen hun kennis via Weetwatjegelooft.nl met de kerken en de bredere samenleving. Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in kerkzijn, het geloof en de Bijbel willen verdiepen. Op persoonlijk vlak, binnen de gemeente en in de samenleving.

  Kennisplatform

  Het huidige aanbod van laagdrempelige, compacte videolessen over allerlei geloofsthema’s heeft zich ontwikkeld uit de AKZ+-colleges die sinds 2010 worden georganiseerd. Inmiddels (oktober 2016) staan er ruim 150 video’s online en publiceert Weetwatjegelooft.nl zo’n vijftig nieuwe lessen per jaar. De videolessen worden gegeven door voornamelijk docenten van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en Hogeschool Viaa in Zwolle, aangevuld met andere deskundigen. Daarnaast worden er regelmatig studiebijeenkomsten georganiseerd, waar abonnees met korting aan kunnen deelnemen.

  Videolessen, ook voor groepen

  Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen in de gemeente. Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerde, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse.

  Vragen en verzoeken welkom!

  Leren doe je samen. Daarom is er alle ruimte voor het stellen van vragen naar aanleiding van de video’s. Bovendien ontvangt Weetwatjegelooft.nl graag verzoeken voor online cursussen en lessen over thema’s die in uw gemeente spelen. Weet wat je gelooft geeft daarmee toegang tot die kennis en deskundigheid waaraan u persoonlijk of als gemeente behoefte heeft.  

  Ga naar Weetwatjegelooft.nl en start je eerste online cursus of neem meteen een (half)jaarabonnement. Vanaf €6,95 per maand. 

  Voor meer informatie over AKZ+ | Weet wat je gelooft kunt u contact opnemen met dr. William den Boer, info@weetwatjegelooft.nl, tel. 038-4471710.

   

 • Aan de Academie Theologie zijn een kleine 40 docenten verbonden. Sommigen voltijds, anderen in deeltijd. Zij dragen kennis over en genereren kennis. Ook studeren per jaar zo’n 20 studenten af. Met een praktijk- en literatuuronderzoek, weliswaar voor een specifieke gemeente, maar mogelijk ook voor u relevant. Deze kennis stellen we u graag beschikbaar via deze website. Raadpleeg geregeld deze pagina of neem ‘m op in uw favorieten. We vullen deze pagina geregeld aan.

  Artikelen

  Medewerkers van de Academie Theologie schrijven regelmatig artikelen in diverse media.
  Klik hier voor een overzicht van de artikelen >>>

  He Lives!

  Er is in kerken een groeiende vraag naar materialen voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Vooral om de bijbelkennis op een beter niveau te krijgen. He Lives! is speciaal geschreven voor 10- en 11-jarigen en sluit nauw aan bij hun belevingswereld. De methode is gecshikt voor catechese, club en bovenbouw basisschool.
  Lees verder >>>

  Pastoraat aan scholieren

  Lian Slager deed onderzoek naar de behoefte aan pastoraat onder jongeren van 14 tot 18 jaar op het gereformeerd voortgezet onderwijs. Ze ontdekte dat jongeren graag meer persoonlijk pastoraat zouden willen ontvangen.
  Lees verder >>>

  Ochtend 100 gedachten om mee wakker te worden

  Wat is jouw eerste gedachte als je opstaat? Heb je zin in de nieuwe dag? Zie je het niet zitten? En heeft God nog iets met deze nieuwe dag te maken? Honderd keer staat Almatine Leene stil bij dit moment. Haar korte stukjes zijn to the point, prettig om naar te luisteren en motiveren je. Almatine Leene is als theoloog verbonden aan Viaa. Onlangs won zij de Nederlands Dagblad Prekenwedstrijd met haar preek over geloofstwijfel. Almatine wil recht doen aan de vragen van deze tijd en juist daarin Jezus volgen.

  Hou van je huwelijk

  Een boek, voor getrouwde christenen die ook hun huwelijk een werkplaats van Gods Liefde willen laten zijn. Vanuit een bijbelse visie op God, mens en huwelijk, onderzoek je de gezondheid van jullie huwelijk en zie je kansen voor groei. Hayo Wijma en Annemiek de Jonge beschrijven dit voor zes typen huwelijk. Variërend van het jonge tot en met het senior huwelijk. Het is te gebruiken als echtpaar, maar ook in een huwelijkskring. Verkrijgbaar in de boekhandel. 
  Lees hier meer over het programma voor kringen >>>

  Wandelen op Water

  Het leven van je leven in vertrouwen op Jezus Christus - lijkt dat op 'Wandelen op Water'? Rolf Robbe & Hayo Wijma geloven van wel. Samen schreven zij een programma voor uw kleine groep(en), een compleet werkboek. Het nodigt u uit om in uw Bijbelkring, miniwijk of huiskring met elkaar in gesprek te gaan. Om zo te groeien in geloof en in vertrouwen. Om de wandeling van het leven te vervolgen, samen. Met elkaar. Met Jezus Christus.

  The Handbook of Community Practice

  Geschreven door Henk Geertsema in Journal of Social Intervention, Vol. 18, no 3, 2009, blz. 124-129.

  Follow-UP!

  De Academie Theologie is de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een nieuwe, eigentijdse catechisatiemethode. Partners in dit project zijn Buijten & Schipperheijn, EB-Media en Steunpunt Gemeenteopbouw. Meer weten over deze catechesemethode of over de digitale leeromgeving? Surf dan naar de website van Folluw-UP.

  Bijbel als basis

  De methode Bijbel als basis richt zich op het vergroten van kennis van en inzicht in de inhoud van de Bijbel, van de christelijke traditie en de wereldgodsdiensten, maar daarnaast ook op de vaardigheid van het leren verwoorden van levens- en geloofsvragen en daarover in gesprek te gaan met medeleerlingen. Bijbel als basis richt zich ook op leerlingen die een niet-christelijke achtergrond hebben. De methode wil er aan bijdragen dat ook zij zich gerespecteerd voelen en aangesproken weten door de leerstof. Kijk voor meer info op Bijbel als basis.

  Contact

  Heeft u vragen over de publicaties van de Academie Theologie? Neem dan contact op met Hayo Wijma of Annemiek de Jonge, 038 - 425 55 42 of academietheologie@viaa.nl.

 • De Academie Theologie is als partner betrokken bij de projecten Refo500 en AKZ+.

  Refo500

  Viaa is partner van de Stichting Refo500, een project waarin de herdenking van de Reformatie in 2017 wordt voorbereid. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg sloeg. Deze actie wordt beschouwd als het begin van de Reformatie. De stichting Refo500 wil dit moment herdenken en gaat in de jaren van 2010 tot en met 2017 in Nederland en België allerlei activiteiten ontwikkelen op het gebied van kerk, onderwijs, politiek, wetenschap, maatschappij, toerisme, et cetera. De activiteiten, die bestemd zijn voor een breed publiek, zijn bedoeld om aandacht te geven aan thema’s uit de Reformatie en aan de relevantie van deze hervormingsbeweging.

  Aan de stichting zijn al diverse partners verbonden, waaronder enkele media, commerciële bedrijven, universiteiten en Viaa. Verschillende instellingen, waaronder de Rooms Katholieke kerk, beraden zich nog op een partnership.
  De stichting staat onder leiding van prof. H.J. Selderhuis.

  Kijk voor meer informatie op Refo500.nl

  AKZ+

  AKZ+ is een gezamenlijk project van de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en hogeschool Viaa te Zwolle. Deze instellingen werken in AKZ+ samen omdat ze (wetenschappelijke) kennis vanuit bijbel en theologie toegankelijk en relevant willen maken voor christenen. Mensen uit verschillende instituten en achtergronden zetten samen (een serie) colleges neer. Zo komt er een wisselwerking tussen mensen en instellingen tot stand die voor allen vruchtbaar wil zijn.

  Dat is de plus van AKZ+!

  • Jaarlijks 40+ nieuwe colleges
  • Volop variatie in relevante thema’s
  • Hoge kwaliteit, praktisch toepasbaar
  • Onbeperkt colleges volgen, live of livestream
  • Online toegang tot groeiende database
  • Aantrekkelijke maand- en jaartarieven
  • Zeer aantrekkelijke groepstarieven

  De collegeseries zijn ook geschikt voor afgestudeerden van Viaa: kerkelijk werkers en godsdienstleraren. Studenten van Viaa kunnen deelnemen voor het studententarief van € 45,- per jaar.

  Meer weten over AKZ+?  Kijk op www.akzplus.nl of neem voor meer informatie contact op met de projectleider, William den Boer via info@akzplus.nl