Communiceren met ouders

Professionalisering van leerkrachten met betrekking tot het communiceren met ouders.

Uit onderzoek blijkt dat een goede relatie tussen leerkrachten en ouders de ontwikkeling van de leerlingen ten goede komt. Hoe beter de school en ouders samenwerken, hoe beter de schoolprestaties van de kinderen en de kwaliteit en de sfeer op school. Het onderwerp ‘communiceren met ouders’ is in het kader van Handelingsgericht Werken en de pedagogische taak van de school ook zeer actueel.

Doel en inhoud
Het doel van de cursus is het vergroten van de kennis over communicatie met ouders, het bewust worden van de eigen houding t.o.v. ouders en de versterking van gespreksvaardigheden. Er wordt aangesloten bij de SBL-competentie ‘samenwerken met de omgeving: ouders’. De inhoud van de cursus is gebaseerd op de volgende drie aspecten: kennis, attitude en vaardigheden. De kennis betreft diverse inhouden rond communiceren met ouders (o.a. verbaal, non-verbaal, gespreksvoorwaarden, gesprekniveaus). Met betrekking tot de attitude wordt ingegaan op vragen als: Hoe kijk ik tegen ouders aan? Wat verwacht ik van ouders? Heb ik aandacht voor ouders? In dit kader wordt ook zelfreflectie toegepast. De vaardigheden worden geoefend door in casussen gespreksvormen en gespreksinterventies toe te passen. Het tienminutengesprek en het slechtnieuwsgesprek komen daarbij expliciet aan de orde.

Werkwijze
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten. In de bijeenkomsten komt het opdoen van kennis, (het reflecteren op) de attitude en het oefenen van vaardigheden (met behulp van casussen en rollenspelen) afwisselend aan bod.

Doelgroep
Leerkrachten basisonderwijs.

Cursusleider
De training wordt verzorgd door Tonnis Bolks. Tonnis is docent pedagogiek en onderwijskunde bij de Educatieve Academie en de godsdienstlerarenopleiding van Viaa. Als onderwijsadviseur heeft hij regelmatig cursussen “communiceren met ouders” voor verschillende doelgroepen gegeven. Hij is auteur van het boek ‘Professioneel communiceren met ouders’ (2015, 2e druk, Uitgeverij Boom Lemma, Amsterdam)

Data en locatie
De cursus vindt plaats op woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur in Zwolle.

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Prijs
De cursus kost €355,- per deelnemer.

Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar.

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback