Cooperatief leren - cursus

Samen sterker!
Je wilt leerlingen op een efficiënte manier laten samenwerken. Daarvoor zoek je praktische handvatten die je direct in de dagelijkse praktijk kunt toepassen, zonder jouw huidige manier van lesgeven helemaal te hoeven wijzigen. Door de cursus ‘Coöperatief leren’ te volgen, kun je deze manier van leren direct toepassen in het dagelijkse onderwijs dat jij geeft. Je kent diverse werkvormen. Je weet hoe je die kunt inpassen in ‘gewone’ vakken. Je leert wat het coöperatief leren specifiek vraagt van jouw klassenmanagement, jouw vaardigheden, en de verschillende taken en rollen. Op die manier maak je jouw onderwijs adaptiever, efficiënter en aantrekkelijker. Bovendien gaat het over de kinderen met speciale leerbehoeften: hoe komen we met samenwerkend leren aan die behoeften tegemoet, zodat het onderwijs voor hen passender wordt?

Doel
In de cursus ‘Coöperatief leren’ werk je aan de volgende doelen:
- herkennen van de kenmerken en de meerwaarde van coöperatief leren;
- in staat zijn om werkvormen van coöperatief leren in het dagelijkse onderwijs toe te passen;
- integreren van het coöperatief leren in je vaste didactisch repertoire;
- inspelen op specifieke zorgbehoeften van leerlingen.

Werkwijze
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van een dagdeel, die worden gekenmerkt door:
- veel praktische oefeningen: we doen in de cursus wat er in de klas gebeurt;
- diverse opdrachten: uit te voeren in de praktijk in de periode tussen de cursusmiddagen;
- literatuur (± 20 pagina’s): deze wordt op de cursusmiddagen uitgereikt;
- op verzoek/in overleg: coaching in de klas ná de cursus.

Doelgroep
Leerkrachten in het primair onderwijs, groep 1 t/m 8.

Cursusleider
Wiep Hoksbergen, docent en adviseur van de Educatieve Academie. Wiep heeft zich in de afgelopen vier jaren gespecialiseerd op het gebied van Coöperatief leren. Hij verzorgt cursussen, workshops, studiedagen en coaching aan leerkrachten en hij ontwikkelde een Pabo-module die hij ook doceert. Wiep is onderwijskundige en gecertificeerd trainer Coöperatief Leren. Tal van scholen zijn door Wiep getraind en begeleid in het invoeren van coöperatief leren. Telkens is de unanieme conclusie: “Dit is een onderwijsverandering waar we écht wat mee kunnen. Wij willen niet meer zonder!”

Data en locatie
De cursus vindt plaats op woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur in Zwolle op de volgende data:
7 februari 2018
28 maart 2018
25 april 2018
30 mei 2018

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Prijs
De cursus kost per deelnemer 455,- euro (inclusief een handige werkmap met beschrijvingen van werkvormen).

Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar.

In de praktijk 
* Het geleerde kan ik direct toepassen en wordt ervaren als waardevolle verbetering. Heel erg bedankt!
* Een leerzame cursus waar je in de praktijk goed mee aan de slag kunt

Terug
 

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback