Cooperatief leren

Samen sterker!
Je wilt leerlingen op een efficiënte manier laten samenwerken. Daarvoor zoek je praktische handvatten die je direct in de dagelijkse praktijk kunt toepassen, zonder jouw huidige manier van lesgeven helemaal te hoeven wijzigen. Door ‘Coöperatief leren’ kun je deze manier van leren direct toepassen in het dagelijkse onderwijs dat jij geeft. Je kent diverse werkvormen. Je weet hoe je die kunt inpassen in ‘gewone’ vakken.
Je leert wat het coöperatief leren specifiek vraagt van jouw klassenmanagement, jouw vaardigheden, en de verschillende taken en rollen. Op die manier maak je jouw onderwijs adaptiever, efficiënter en aantrekkelijker. Daarnaast is er aandacht voor het schoolniveau: hoe stemmen we op elkaar af, hoe borgen we alles wat we tijdens de training hebben geleerd en gebruikt?

Doel
Bij ‘Coöperatief leren’ werk je aan de volgende doelen:
- herkennen van de kenmerken en de meerwaarde van coöperatief leren
- in staat zijn om werkvormen van coöperatief leren in het dagelijkse onderwijs toe te passen
- integreren van het coöperatief leren in je vaste didactisch repertoire
- inspelen op specifieke zorgbehoeften van leerlingen
- invoeren van coöperatief leren in de hele school

Quote uit de praktijk
“Dit is een onderwijsverandering waar we écht wat mee kunnen. Wij willen niet meer zonder!”
“De opzet is geweldig; goed om zelf ook te ervaren hoe (al) deze werkvormen je actief maken bij het verwerven van de stof.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Reageer dan naar educatieveacademie@viaa.nl