De Kleine Kapitein

De Kleine Kapitein' is een basistraining van vier dagdelen die leidsters en leerkrachten leert de ontwikkeling van zelfsturing bij jonge kinderen (2,5 tot 6 jaar) te stimuleren. De training bevat elementen uit het in de VS effectief gebleken VVE-programma 'Tools of the Mind', waarin door middel van spel de executieve functies geoefend worden.
De training bestaat uit vier trainingsbijeenkomsten van een dagdeel: drie inhoudelijke bijeenkomsten en een vierde bijeenkomst die gaat over hoe leerkrachten en PM’ers het onderwerp van zelfsturing verder kunnen toepassen en borgen in hun eigen locatie. Er wordt gewerkt met door de deelnemers in te brengen casussen, zodat de training goed aansluit bij situaties in de eigen praktijk.

Doel
Het doel van de training 'De Kleine Kapitein' is dat leerkrachten en PM’ers weten wat executieve functies en zelfsturing zijn, dat ze zelfsturingsdoelen kunnen stellen waaraan ze met peuters en kleuters kunnen werken, dat ze in hun aanbod en activiteiten op een meer structurele manier aandacht besteden aan zelfsturing en op basis van gestelde doelen, zelf activiteiten kunnen ontwerpen met een zelfsturingsdoel.

Inhoud bijeenkomsten
Bijeenkomst 1: Inleiding op het onderwerp
Wat zijn nu precies Executieve Functies (EF) en wat is zelfsturing? Waarom zou daar aandacht voor moeten zijn? Welke competenties horen daarbij? Wat herkennen cursisten in hun eigen praktijk?

Bijeenkomst 2: De stap van activiteiten doen naar doelen stellen
Waar werken cursisten naar toe? Waar zijn activiteiten/ spelletjes/ taakjes goed voor in het licht van de ontwikkeling van zelfsturing? Welke ontwikkelingsgebieden, welke zelfsturingsdomeinen (en combinaties daarvan) worden door die activiteiten gestimuleerd? Hoe kunnen deelnemers vervolgens werken aan het stellen van passende doelen en ontwikkellijnen?

Bijeenkomst 3: Werken met een eigen casus
In deze bijeenkomst werken cursisten met een zelfgekozen casus uit de eigen praktijk. Ze leren benoemen op welke punten een kind in zijn spel (of andere activiteit) stagneert en hoe ze de ontwikkeling verder kunnen stimuleren, vanuit het perspectief van zelfsturing. Van het werken met één kind schakelen we over op het werken aan lastige situaties in de gehele groep. Potentieel lastige momenten voor kinderen zijn bijvoorbeeld de overgang van de ene naar de andere activiteit, het vrij spel in de hoeken, of kringactiviteiten.

Bijeenkomst 4: Implementatie en borging
Hoe kan het werken aan zelfsturing ingepast worden in het werken met de eigen methode? En in de organisatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie? Hoe kunnen deelnemers het geleerde overdragen op nieuwe collega’s? Aan de orde komt ook hoe het werken aan executieve functies een plaats krijgt in de organisatie: hoe worden medewerkers gefaciliteerd om eraan te werken, etc.

Cursusleider
De cursus wordt verzorgd door Truus Visser, docent en adviseur onderbouw van de Educatieve Academie. 

Data en locatie
De cursus vindt plaats op woensdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur in Zwolle op de volgende data:
1 november 2017
6 december 2017
31 januari 2018
7 maart 2018

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie.
Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Prijs
De cursus kost EUR 495,- per deelnemer.

Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar.

In de praktijk
Erg leuke praktische toepasbare cursus.
Door verschillende opdrachten ook zelf kunnen ervaren, leuk!
Veel nieuwe dingen gehoord waar ik in de praktijk meteen mee aan de slag kan.
Super waardevol! Leuke praktische cursus.


Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback