Groepsprocessen in de onderbouw

Je wilt graag een prettige, saamhorige sfeer in je groep: de kinderen gaan plezierig met elkaar om, luisteren naar elkaar, gehoorzamen je en werken en spelen geconcentreerd. Maar steeds gebeurt er wat: er zijn kinderen die de baas spelen; ze storen anderen, lopen van hun stoel, zijn ongehoorzaam, maken speelgoed kapot, maken een troep in de hoek.
Als je wilt begrijpen waardoor dit kan komen, en vooral wat je eraan kunt doen, schrijf je dan in voor deze cursus van 4 bijeenkomsten.
In de cursus ‘Groepsprocessen in de onderbouw’ komen we tegemoet aan de verlegenheid die er bij veel leerkrachten is bij het omgaan met alle verschillen in de groep. Hoe moet je daar mee omgaan? Hoe bevorder je het doelgericht, maar tegelijkertijd ook het sociaal gedrag van de kinderen? Hoe kom je tegemoet aan de verschillen tussen jongens en meisjes? Hoe bevorder je de zelfsturing zodat je de tijd vrij kunt maken om ook groepjes kinderen apart te begeleiden?

Doelen
In de cursus ‘Groepsprocessen in de onderbouw’ werk je aan de volgende doelen:
De deelnemers:
- Weten hoe groepsprocessen verlopen (Tuckman, 1965) met speciale aandacht voor kleutergedrag
- Kunnen in een kleutergroep een sociogram afnemen en de resultaten ervan verwerken in de aanpak van hun groep.
- Kennen de verschillen tussen jongens en meisjes en weten hoe ze hier aan tegemoet kunnen komen bij de concrete activiteiten.
- Kunnen gedifferentieerde coöperatieve werkvormen inzetten die geschikt zijn voor de onderbouw om de sociale cohesie te bevorderen.
- Weten hoe ze kinderen zich bewust kunnen laten worden van hun eigen gedrag.
- Kennen de executieve functies en kunnen deze gericht stimuleren om de zelfsturing te bevorderen.

Werkwijze
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van een dagdeel, waarin de volgende elementen zijn verwerkt:
Bijeenkomst 1 - groepsprocessen, bewustwording eigen gedrag en maken sociogram in de onderbouw.
Bijeenkomst 2 - bevordering van samenwerken en coöperatief leren in de onderbouw.
Bijeenkomst 3 - verschillen jongens/ meisjes
Bijeenkomst 4 - executieve functies / zelfsturing bevorderen.

Doelgroep
Leerkrachten van groep 1, 2 en 3.

Kosten
De totale cursus kost € 455,-. Er kan ook per bijeenkomst ingeschreven worden. Per bijeenkomst wordt dan € 155,- in rekening gebracht.

Planning
De cursus vindt plaats in het gebouw van hogeschool Viaa op woensdagmiddagen van 14.00-17.00 uur.
Het is ook mogelijk om deze cursus op locatie te volgen met jouw team.

Interesse?
Wanneer je meer informatie wilt over deze cursus, dan kun je contact opnemen met Truus Visser

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent. 

Terug
 

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback