Implementatie KIJK - cursus

Implementatie van Kijk! (basiscursus)
Een eerste aanzet tot implementatie van het ontwikkelingsvolgmodel Kijk!

Inleiding
Kijk! is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt en gekoppeld worden aan leerlijnen. Per ontwikkelingslijn zijn een aantal ontwikkelingsfasen omschreven. Bij elke ontwikkelingslijn worden passende observatiepunten aangegeven. Twee keer per jaar worden deze observaties geïnterpreteerd door er een ontwikkelingsleeftijd aan te koppelen. De unieke ontwikkeling van elk kind komt zo tot uiting. Bovendien geeft het bijbehorende webbased computersysteem een ontwikkelingsprofiel per kind met groepsoverzichten waarop je precies kunt zien van alle kinderen aan welke tussendoelen gewerkt moet worden. Ook komt precies in beeld welke kinderen speciale begeleiding vragen van de leerkracht.

Doel en inhoud
- De leerkracht kan de unieke ontwikkeling van elk kind met behulp van KIJK! in kaart brengen.
- De leerkracht kan een verantwoord activiteitenaanbod aan de hand van de rapporten ontwerpen

Werkwijze
Deze basiscursus bestaat uit 3 bijeenkomsten waarin de deelnemers leren werken met Kijk! Na deze basiscursus is er de mogelijkheid om een vervolgtraject van twee jaar op maat te volgen voor een volledige implementatie en het inzetten van KIJK!

Doelgroep
Leerkrachten onderbouw van het basisonderwijs.

Cursusleider
De cursus wordt verzorgd door Truus Visser, docent en adviseur van de Educatieve Academie. Truus heeft veel jaar ervaring in het lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Daardoor is zij bijzonder goed in staat om de koppeling met de praktijk te maken. Sinds tien jaar is zij adviseur voor de onderbouw. Vanuit die functie verzorgt zij veel nascholing en verzorgde implementatietrajecten Kijk! Voor vragen over deze basiscursus en het vervolgtraject kun je met haar contact opnemen.

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor de basiscursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie.
Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Prijs
De basiscursus kost €355,- per deelnemer.

Terug
 

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback