In beeld

Opbrengstgericht werken van de leerkracht in beeld brengen en begeleiden

 
Werken met Leerkracht in beeld©
U kunt op allerlei manieren in uw school aan de slag met Leerkracht in beeld©:

Een Talentmeting
U kunt de talenten van een of meer van uw collega’s in beeld laten brengen. Daarvoor komt een coach een halfuur les observeren. Hij voert vervolgens een gesprek van een halfuur met de leraar en zorgt voor een gedetailleerd rapport waarin de talenten overzichtelijk in beeld zijn gebracht en waarin leerpunten de leraar uitdagen werk te maken van zijn talenten. Een talentmeting kost EUR 395,- (excl. reistijd).

Een VIB-traject
U kunt als vervolg op de Talentmeter een VIB-traject voor een leraar afspreken. Daarin brengen we de ontwikkeling van de talenten van de leraar verder in beeld en begeleiden we hem bij het werken aan zijn talenten. Een VIB-traject bestaat uit drie rondes waarin telkens opnamen van een les worden gemaakt en besproken. Een VIB-traject kost EUR 350,- (excl. reistijd)

Training Talentmeter
Leraren of directieleden kunnen zelf de opleiding volgen om te gaan werken met de Talentmeter. De cursus beslaat 6 dagdelen waarin u aan de hand van praktijkgevallen leert observeren, rapporteren en een vervolggesprek te voeren. Een Training Talentmeter wordt gegeven aan een groep van 12 personen en kost EUR 595,- pp.

Een Talentscan
Met de Talentscan kunt u de kwaliteit van uw school compleet in beeld brengen. Daarvoor worden alle leraren met de Talentmeter in beeld gebracht en wordt een schoolprofiel opgesteld: hier liggen onze kwaliteiten. Vervolgens wordt dat profiel in een teambijeenkomst besproken en gekoppeld aan het schoolbeleid: passen onze kwaliteiten bij wat we willen zijn, hoe kunnen we ons -beter-  profileren, wat willen we verder leren? Voor de Talentscan leveren wij u graag een offerte die past bij uw school.


Met de Talentmeter van de EA brengt u de talenten van uw collega’s in beeld: hoe ze leidinggeven, contact maken, begeleiden of uitleg geven. Dat levert u een beeld op van de talenten van uw teamleden. Met Leerkracht in beeld©  kunt u vervolgens de talenten van uw personeel inzetten en uitbouwen in professionalisering, begeleiding en beleid rond de onderwijskundige identiteit van uw school. Leerkracht in beeld© is het middel bij uitstek om planmatig en doelgericht te werken aan de inspiratie van uw leraren en meer kwaliteit in de klas. 

De Talentmeter
De Talentmeter brengt in beeld wat je al kunt. Het is een beproefd systeem waarbij een ervaren coach 30 minuten van een les komt bekijken. Aan de hand van een doordacht observatiesysteem legt hij het gedrag van de leraar vast. Dat gedrag wordt ondergebracht in een negental thema’s zoals presenteren, leidinggeven, contact maken en doelgericht werken. Na de observatie volgt een reflectiegesprek waarin met de leraar wordt nagegaan hoe de les is verlopen, wat er goed ging en wat hij goed deed. Van het bezoek wordt een overzichtelijk rapport gemaakt waarin precies staat hoe de stand van zaken is. Deze Talentmeter kunt u met de leraar nabespreken en leerpunten formuleren: waarin ben ik goed en hoe kan ik dat verder versterken. De Talentmeter daagt de leraar zo uit om meer van zichzelf te geven.

Leerkracht van binnenuit
De Talentmeter kijkt niet alleen naar het zichtbare gedrag maar raakt ook aan de inspiratie en ambitie van de leraar: waar ben ik goed in, hoe kan ik daarin nog beter worden, hoe gebruik ik mijn talenten in mijn situatie en binnen mijn mogelijkheden en idealen? De leraar zelf kleurt het gebruik van zijn talenten en laat ermee zien wie hij wil zijn. De Talentmeter doet recht aan de leraar en brengt in beeld wie hij is in zijn professie. De leraar kiest zelf waarin hij zich verder wil ontwikkelen. Daardoor is hij gemotiveerd om zelf te werken aan de uitbouw van zijn talenten. Dat opent de weg naar een eerlijk gesprek over mogelijkheden en kansen om je talenten in te zetten binnen de school. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Fred Meijer, onderwijsadviseur educatieve academie via educatieveacademie@viaa.nl

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback