Interim - management

Tijdelijk leiderschap via Viaa

Hoe waarborg je de ontwikkeling van de school met vraagstukken op het gebied van leiderschap en organisatie? De school zit mogelijk tijdelijk zonder schoolleider; er start een nieuwe schoolleider; de huidige schoolleider kan wel een steuntje in de rug gebruiken…

De aanpak via Viaa werkt met senior schoolleiders die op hun eigen scholen werken aan duurzame kwaliteitsontwikkeling. Zij zijn bereid om naast deze functie hun expertise en ervaring enkele dagdelen beschikbaar te stellen voor andere scholen waar ontwikkelvraagstukken aan de orde zijn. De schoolleiders worden bijgestaan door een senior organisatieadviseur of onderzoeker in het analyseren en begeleiden van de ontwikkeling van de schoolorganisatie.

Op basis van het vraagstuk in de school wordt gezocht naar een match tussen de ontwikkelvraag en de specifieke expertise van de senior schoolleiders.

Interesse?
Wil je meer weten over via Viaa? Klik dan hier voor de digitale flyer of neem contact op met Marco van der Zwaard.
T: 06 -143 22 171
E : m.vanderzwaard@viaa.nl 

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback