Lesson Study

Focus jij op het leren van je leerlingen? Wil je je onderwijs nog beter maken en de resultaten delen? Wil je samen met je collega’s zorgdragen voor borging van nascholingstrajecten waarin je vernieuwingen geleerd hebt toe te passen in je groep?
Lesson Study is een tool om je onderwijs te verbeteren, waarbij je let op het gedrag en de betrokkenheid van leerlingen als gevolg van leerkrachtgedrag.

Lesson Study wordt omschreven als een ‘Tool voor innovatieve lespraktijken’ en “een professionele leergemeenschap die door middel van een cyclisch proces van ontwerpen en onderzoeken haar expertise vergroot” (Goei et al, 2015).
Leerkrachten gaan met elkaar in gesprek over het vak met als focus het leren van leerlingen.
Ze bestuderen samen literatuur en materialen, komen tot een gezamenlijk lesontwerp en doen samen onderzoek door kinderen te observeren in de klas, video- opnames van kinderen te maken, leerlingen te interviewen en producten te bekijken. De resultaten worden gedeeld, verbeterd en weer geobserveerd, waardoor een verbeterslag plaats vindt. De les wordt gezien als voertuig voor leren. Observatie van kindgedrag zorgt voor veiligheid van de leerkracht, maar wordt in de evaluatie wel gekoppeld aan leerkrachtgedrag. 

Inhoud
Dit implementatietraject behelst 5 bijeenkomsten: naast de werkgroep leden is er een procesbegeleider van Viaa aanwezig. 
1. Uitleg van Lesson Study/vormen van leergroepen binnen de school/kiezen van focus/bepalen van observatiepunten vanuit de literatuur.
2. Gezamenlijke voorbereiding van een les met aandacht voor gestelde focus/bespreking van de te observeren kinderen ( zonder externe procesbegeleider).
3. Observatie van een door één deelnemer gegeven les met opnames, waarbij leerlinggedrag geobserveerd wordt om de effectiviteit van de leerkracht te bepalen.
4. Evaluatie met behulp van de filmopnames en observatielijsten/bijstelling van de les.
5. Observatie van bijgestelde les, gegeven door andere deelnemer, of vervolgles met dezelfde didactiek en focus
6. Evaluatie van de tweede les en bespreking van de verbeterpunten en mogelijkheden.

Doelen
- Weten wat Lesson Study inhoudt en hoe het ingezet kan worden in de praktijk van de school.
- Verbetering van de onderwijspraktijk waardoor de lessen effectiever worden en het leren van de leerlingen bevorderd wordt.
- Kennisdeling.
- Sociale cohesie in het team.

Interesse?
Wanneer je meer informatie wilt over deze cursus, dan kun je contact opnemen met Truus Visser of Henk Averesch.

Prijs
De cursus kost per deelnemer €555,- (inclusief materialen).

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback