Onderwijskundig expert Wetenschap en Techniek

Binnen je school kun je je ontwikkelen als innovator voor Wetenschap & Technologie. Deze post-HBO opleiding tot Onderwijskundig Expert Wetenschap & Technologie is daar uitermate geschikt voor.

Inhoud van de opleiding
Wetenschap & Technologie worden aangemerkt als een grondhouding, gebaseerd op fundamentele menselijke neigingen zoals het willen weten, willen begrijpen, kritisch willen zijn, enzovoort. Kinderen uiten deze grondhouding door een onderzoekende benadering van het leven en de wereld om hen heen. Kinderen passen het Onderzoekend en Ontwerpend Leren toe in het dagelijks leven. Daarmee worden 21e eeuwse vaardigheden ingezet. Het kind werkt daarmee aan creatief denken, hogere denkvaardigheden, ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden, modelleren, reflecteren en noem maar op. Het gaat er in deze opleiding om onderwijs zo te organiseren dat kinderen worden gestimuleerd in hun nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding. Het is daarmee geen apart vak, maar een vakoverstijgende benadering, die weliswaar ook onderdeel uitmaakt van de kerndoelen voor natuur & techniek, maar zeker niet exclusief is voor de wereld oriënterende vakken. Het kan buiten natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis ook gebruikt worden bij cultuureducatie, taal en rekenen.

In de opleiding staat centraal:
- De principes van onderzoekend en ontwerpend leren en het vormgeven van W&T
- Het initiëren en (mede)vormgeven van schoolbeleid op het gebied van W&T
- Het ondersteunen, inspireren en begeleiden van collega’s bij het toepassen van de principes van W&T en bij het onderzoekend en ontwerpend leren in hun eigen onderwijs.

Daarbij staan drie rollen centraal:
1) Expert-leerkracht W&T
2) Beleidsmedewerker W&T in de school of stichting
3) Inspirator en/of ondersteuner van collega’s op het gebied van W&T
Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan een ontwikkelvraag rondom W&T.

Werkwijze
De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van 10. 00 – 17.00 uur en worden gegeven in Zwolle. Als cursist participeer je in een leerteam. Ook een assessment is onderdeel van de planning, evenals de eindpresentatie. Eventueel kan deze opleiding op locatie worden gegeven bij voldoende deelname uit dezelfde school of stichting.

Toetsing
Toetsing vind plaats door een voortgangsassessment en een portfolio. De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie.

Doelgroep
Leraren (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met onderzoekend en ontwerpend leren of het belang daarvan inzien en zich daarin willen bekwamen.

Cursusleider
De opleiding wordt verzorgd door Henk Averesch. Henk is docent ICT en moderne media, Onderzoeksvaardigheden, Wetenschap en Techniek en Natuuronderwijs bij de Educatieve Academie van Viaa. Ook is hij docent aan de Master Leren en Innoveren. Als docent en onderwijsadviseur heeft hij ervaring met onderzoekend en ontwerpend leren binnen de context van wetenschap en technologie. Hij verzorgt op dit gebied regelmatig cursussen en trainingen in allerlei verbanden.

Data en locatie
De opleiding vindt plaats op woensdagen van 10.00 – 17.00 uur in Zwolle.
  
Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Prijs
De opleiding kost EUR 2.430,- per deelnemer (inclusief materialen).

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursusleider Henk Averesch.

terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback