Onderzoekend en ontwerpend leren

Dit is een cursus voor onderbouwleerkrachten die de nieuwsgierigheid van de kinderen willen bevorderen; voor leerkrachten die vanuit de verwondering de kinderen willen uitdagen tot ontdekken en onderzoeken. Wil je weten hoe dit kan aan de hand van het OOL-model? Vind je de 21e -eeuwse vaardigheden belangrijk? Wil je tips hoe je de onderzoekende houding die kleuters van nature hebben, kunt stimuleren? Wil je weten hoe je een plannetjesatelier of onderzoekshoek kunt inrichten in je klas? Wil je Natuur en Techniek verwerken in je aanbod, maar je weet niet goed hoe? Dan is deze cursus van 3 dagdelen iets voor jou!

Informatie over deze cursus
We willen aansluiten bij de 21e -eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen,  communiceren, samenwerken en kritisch denken. Dit sluit helemaal aan bij de manier waarop jonge kinderen leren, nl. explorerend, experimenterend in hun spel.
Dit geeft de diepste leerervaringen, immers op grijpen volgt het begrijpen!
Deze cursus is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze er ook echt in de praktijk mee aan de slag gaan.

Doelen
De onderbouwleerkrachten
- weten wat het OOL-model inhoudt en kunnen deze didactiek inzetten in de praktijk van elke dag
kunnen de onderzoekende houding van kinderen stimuleren
- weten hoe ze door gerichte vraagstelling kunnen inzetten aan de hand van de Taxonomie van Bloom
kunnen een ontdekhoek/plannetjesatelier/
- onderzoekshoek inrichten waarin onderzoekjes gedaan worden
kunnen Natuur en Techniek en het stimuleren van de onderzoekende houding in een betekenisvol thema
- weten hoe jonge kinderen kunnen evalueren en presensteren

Inhoud
Bijeenkomst 1: de didactiek van de onderzoekscirkel, het oproepen van verwondering en het stimuleren van het stellen van goede vragen
Bijeenkomst 2: criteria voor geschikte activiteiten zoals mindmappen, het maken van spelscripts en werktekeningen, het doen van proefjes, onderzoek in een plannetjesatelier/onderzoekshoek/ ontdekhoek, de inbedding in een thema, begeleiding aan de hand van de Taxonomie van Bloom
Bijeenkomst 3: evalueren en presenteren bij jonge kinderen, portfolio’s, borging

Planning
De studiebijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van Hogeschool Viaa op de volgende data:
17 januari 2018
7 februari 2018
28 maart 2018

Interesse?
Wanneer je meer informatie wilt over deze cursus, dan kun je contact opnemen met Truus Visser.
Deze cursus is ook op maat mogelijk (evt. in combinatie met een traject voor de bovenbouw) op uw school. Daarbij zijn bijeenkomst 1 en 3 met het hele team en bijeenkomst 2 gescheiden boven/ - en onderbouw voor adviezen op maat.

Prijs
De cursus kost per deelnemer €315,- (inclusief materialen).

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.  

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback