Ontdek de wereld van de taal voor kleuters

Je wilt meer aandacht besteden aan taalbewustzijn, mondelinge communicatie en woordenschat bij kleuters. Daarbij vind je het belangrijk dat je veelzijdig en verantwoord bezig bent. En je wilt verschillende routines voor taal en lezen kunnen koppelen aan ontwikkelingslijnen waarmee je het spel gericht observeert. In de cursus ‘Ontdek de wereld van taal!’ leer je hoe je tal van lees-, gespreks- en schrijfactiviteiten kunt inbrengen in het spel van kleuters. Je leert een rijke leeromgeving aan te bieden. Je koppelt verschillende routines aan de leerstofdomeinen taalbewustzijn, mondelinge communicatie en woordenschat.
Je leert werken met Zevensprong waardoor je op een verantwoorde manier werkt aan doelen met een eigen thema. Dit wordt vastgelegd in een matrix, zodat je bewust werkt aan de tussendoelen geletterdheid van het Expertisecentrum Nederlands met allerlei routines. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de vroegonderkenning van dyslexie en de overgang naar groep 3.

Doel
In de cursus ‘Ontdek de wereld van taal!' voor kleuterleerkrachten werk je aan de volgende doelen:
- creëren van hoeken in de klas met veel ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van taal, lezen en schrijven;
- koppelen van verschillende routines aan de tussendoelen met behulp van een doelenmatrix;
- creëren van een uitdagende, rijke leeromgeving in zelf ontworpen thema’s;
- verantwoorden van de activiteiten in een matrix als waarborg van een gevarieerd aanbod;
- aanbieden van taalactiviteiten in de zone van naaste ontwikkeling door gerichte observatie aan de hand van ontwikkelingslijnen.

Werkwijze
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van een dagdeel, waarin de volgende elementen zijn verwerkt:
- bespreking van de taaldomeinen taalbewustzijn, mondelinge communicatie en woordenschat;
- routines als een uitdagende thematafel, lettermuur, nieuwskrant, taalpoppen, betekenisvol schrijven e.d. met praktijkvoorbeelden;
- ontwikkelingslijnen voor mondelinge en schriftelijke taal;
- de koppeling van de routines aan een doelenmatrix;
- vroegonderkenning van dyslexie;
- overgang naar groep 3.

Doelgroep
Leerkrachten van groep 1 en 2.

Cursusleider
De cursus wordt verzorgd door Truus Visser, docent en adviseur van de Educatieve Academie. Truus heeft veel jaar ervaring in het lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Daardoor is zij bijzonder goed in staat om de koppeling met de praktijk te maken. Sinds tien jaar is zij adviseur voor de onderbouw.

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Prijs
De cursus kost per deelnemer €355,- (inclusief materialen).

Data en locatie
De cursus vindt plaats op woensdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur in Zwolle op de volgende data:
13 september 2017
11 oktober 2017
22 november 2017

In de praktijk 
Praktijkgerichte informatie
Leuke, leerzame cursus!
Super, fijn op de praktijk gericht.

Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar.

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback