Ontdek de wereld van de wiskunde voor kleuters

Wil je meer aandacht besteden aan rekenen en wiskunde, niet op een cognitieve manier, maar in het spel van kleuters? Of ben je geschrokken van de Cito-toets en de gewijzigde referentieniveaus voor rekenen en wiskunde? Vind je het belangrijk dat je veelzijdig en verantwoord bezig bent? In deze cursus voor kleuterleerkrachten: ‘Ontdek de wereld van wiskunde!’ leer je hoe je wiskundige activiteiten kunt inbrengen in het spel van kleuters. Je leert hoe je diverse wiskunderoutines en spelletjes kunt koppelen aan ontwikkelingslijnen voor rekenen en wiskunde, en zo een rijke wiskundige leeromgeving aan te bieden. Je koppelt verschillende routines aan de leerstofdomeinen tellen/getallen, meten en meetkunde. Dit wordt vastgelegd in een matrix, zodat je bewust werkt aan de tussendoelen, annex leerlijn (TAL) van het Freudenthal Instituut, op een veelzijdige manier. In de training wordt ook aandacht besteed aan de vroegonderkenning van dyscalculie.

Doel
In de cursus ‘Ontdek de wereld van wiskunde!’ werk je aan de volgende doelen:
- creëren van hoeken in de klas met veel ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van rekenen en wiskunde;
- koppelen van verschillende routines aan leerlijnen voor getallen, meten en meetkunde;
- verantwoorden van de wiskundeactiviteiten in een matrix als waarborg van een gevarieerd aanbod;
- aanbieden van reken- en wiskundeactiviteiten in de zone van naaste ontwikkeling door het spel te observeren.

Werkwijze
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van een dagdeel, waarin de volgende elementen zijn verwerkt:
- bespreking van de reken- en wiskundedomeinen tellen/getallen, meten en meetkunde;
- routines als een wiskundige verteltafel, themahoek, een onderzoekhoek, cijfermuur en allerlei rekenspelletjes
- de leerlijnen voor routines als bouwen en mozaïek;
- ontwikkelingslijnen voor rekenen en wiskunde;
- de koppeling van de routines naar een matrix voor de kleuterwiskunde en een doelenmatrix;
- vroegonderkenning van dyscalculie.

Doelgroep
Leerkrachten van groep 1 en 2.

Cursusleider
De cursus wordt verzorgd door Truus Visser, docent en adviseur van de Educatieve Academie. Truus heeft veel jaar ervaring in het lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Daardoor is zij bijzonder goed in staat om de koppeling met de praktijk te maken. Sinds tien jaar is zij adviseur voor de onderbouw.

Data en locatie
Data op aanvraag.

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.
 
Prijs
De cursus kost per deelnemer €355,- (inclusief materialen).

In de praktijk
“Gelukkig iemand die realistisch is en zelf ervaren heeft dat de weerbarstigheid van de praktijk niet altijd gemakkelijk is.”
“Truus, je brengt het enthousiast, met een deskundigheid vanuit de praktijk!”


Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar.

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback