Oplossingsgericht werken in het onderwijs

Doel en inhoud
In deze cursus leer je oplossingsgericht werken met kinderen. Kenmerkend voor een oplossingsgerichte aanpak is het vertrouwen van de leerkracht in de mogelijkheden van het kind om zelf oplossingen te bedenken en veranderingen te realiseren. Als leerkracht richt je je op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van kinderen. Het kind onderzoekt samen met jou welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte methodieken worden steeds meer bij kinderen ingezet, zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg. Een meta-analyse van Kim en Franklin (2009) van zeven effectstudies in het onderwijs levert positieve resultaten op als het gaat om veranderingen in problematisch gedrag.

Werkwijze
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van een dagdeel. De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit:
- Theorie oplossingsgericht werken
- Praktische toepassing van de belangrijke oplossingsgerichte interventies
- Oefenen met vaardigheden en technieken, zoals beginvragen, naar de gewenste situatie, zoeken naar uitzonderingen, schalen

Doelgroep
Leerkrachten basisonderwijs.

Cursusleider
De cursus wordt gegeven door Tanja van der Vinne. Zij is werkzaam als orthopedagoog-generalist in onderwijs en zorg en is docent aan de Educatieve Academie.

Data en locatie
De cursus vindt plaats op aanvraag.

Prijs
De cursus kost EUR 355,- per deelnemer.

Interesse?
Wanneer je meer informatie wilt over deze cursus, dan kun je contact opnemen met Tanja van der Vinne

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Terug

 

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback