Rekenonderwijs

Binnen de Educatieve Academie zijn verschillende rekenspecialisten (docenten/adviseurs) werkzaam. Zij kunnen u van dienst zijn als u op school gericht aan de slag wilt met effectief rekenonderwijs.

Enkele mogelijkheden
- Cursus Rekencoördinator
- Opbrengstgericht Rekenonderwijs
- Omgaan met verschillen; handelingsgericht rekenonderwijs
- Rekenanalyse (waarbij u een helder beeld krijgt van de sterke en zwakke kanten van het rekenonderwijs in uw school, en praktische aanwijzingen voor het vervolg)
- Keuze en invoering van een nieuwe rekenmethode
- Begeleiding bij rekenactiviteiten als "De grote rekendag" of "Kangoeroewedstrijden"
- Invoering van het Protocol Dyscalculie (ERWD).

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:
Wiep Hoksbergen | w.hoksbergen@viaa.nl | (038) 42 55 542
Ruud Houweling | r.houweling@viaa.nl | (038) 42 55 542