Slimme kleuters - studiemiddag

Slimme kleuters: een uitdaging?!

Hieronder vind je zomaar wat uitspraken die je hoort over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong:

"Hoogbegaafde kleuters zijn sociaal zwak! Ze weten niet hoe ze samen moeten spelen!"
"Ze maken heus niet altijd het mooiste werkje, waarom moeten ze dan andere opdrachten?"
"Ze zijn vaak zo onzeker, en helemaal niet zelfstandig genoeg om ander werk te doen!"

Wil jij ook graag handreikingen hoe je in de klas om kunt gaan met Slimme kleuters? Kom dan naar de studiemiddag 'Slimme kleuters: een uitdaging?!' In één middag komen praktische zaken rondom hoogbegaafheid bij kleuters aan bod die direct toe te passen zijn in de klas.

Doel en inhoud van de studiemiddag
Tijdens de studiemiddag gaan de cursisten in op de volgende zaken:
- Hoe is het gesteld met de relatie, competentie en autonomie van slimme kleuters?
- Hoe kun je zo vroeg mogelijk kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong herkennen?
- Hoe bied je ze meer uitdaging met de gewone materialen?
- Hoe en wat: de overgang naar groep 3.

De cursisten gaan ook zelf aan de slag met een onderzoeksactiviteit.

Doelgroep
Leerkrachten uit de onderbouw.

Cursusleider
Truus Visser, docent en adviseur van de Educatieve Academie. Truus heeft vele jaren ervaring in het lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Vanuit de functie  verzorgt zij veel nascholing voor leerkrachten in de onderbouw en adviseert bij de implementatie van trajecten in de onderbouw.

Data en locatie
De cursus vindt plaats op woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur in Zwolle.

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Advisering op maat
Wilt u meer weten over hoogbegaafdheid bij kleuters en praktische handreikingen in de onderbouw? Deze studiemiddag ook op aanvraag op maat worden aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met Truus Visser.

Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar.

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback