Kiezen van een observatiesysteem - studiemiddag

Je wilt de ontwikkeling van de kinderen beter in beeld krijgen zodat je van elk kind weet op welk niveau hij/zij functioneert? Een goed observatiesysteem is hierbij noodzakelijk. Tijdens een teambijeenkomst helpen we bij de keuze van een systeem dat past bij de visie en mogelijkheden van de school.

Doel
Je wilt een observatiesysteem kiezen wat past bij jouw onderwijsconcept en aan de hand hiervan jouw aanbod en begeleiding aanpassen. Daarnaast wil je weten op welk niveau kinderen functioneren bij de verschillende ontwikkelingsgebieden.Deze cursus ondersteunt bij het kiezen van een observatiesysteem dat bij jouw schoolconcept past door kennis te maken met diverse systemen, de bijbehorende materialen te vergelijken en de achtergronden te bespreken. De invoering vindt plaats in een traject waarbij aandacht is voor het verschil en de wisselwerking tussen leerlijnen en ontwikkelingslijnen.

Doelgroep
Leerkrachten in het primair onderwijs, groep 1 t/m 8.

Cursusleider
Truus Visser, docent en adviseur van de Educatieve Academie. Truus heeft vele jaren ervaring in het lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Vanuit de functie  verzorgt zij veel nascholing voor leerkrachten in de onderbouw en adviseert bij de implementatie van trajecten in de onderbouw.

Data en locatie
De studiemiddag vindt plaats op een woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur in Zwolle.

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Prijs
De cursus kost €155,- per deelnemer (inclusief materialen).

Wanneer je meer informatie wilt over deze cursus of advisering bij de keuze en implementatie van observatiesystemen in de onderbouw neem dan contact op met  de cursusleider.

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Header EAKorte cursussen onderbouwOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback