Opleiding Godsdienstleraar bachelor aan de GH te Zwolle
 • Een ‘echte’ leraar is bevlogen. Voelt zich betrokken bij opgroeiende jongeren. En wil hen daar graag bij begeleiden. Als leraar heb je passie voor je vak. Je wilt niets anders dan deze passie overbrengen. Je put uit je kennis. Over de Bijbel, (kerk)geschiedenis en religieuze stromingen. Je laat je inspireren door de directheid en kwetsbaarheid van jongeren. En je verplaatst je in hun wereld. Zodat je hen begrijpt en zij jou begrijpen. En jullie samen Hem beter leren kennen.

  Studie 

  In vier jaar tijd leer je alle facetten van het vakgebied van een godsdienstleraar kennen. Door de studie heen staan steeds vier leerlijnen centraal: praktijk en innovatie, theorie en visie, methodiek en beroepshouding. Voor de klas staan, leer je niet uit een boekje. Daarom neemt de praktijk een belangrijke plek in bij de opleiding Godsdienstleraar. De studie GL aan Viaa kun je in deeltijd volgen. Het is ook mogelijk om hetzelfde programma versneld te volgen en zodoende binnen drie jaar je diploma te halen

  Werkveld (GL)

  Bijna geen beroep is zo uitdagend als dat van een leraar. Straks geef je les aan twaalf- tot achttienjarigen van de onderbouw van de havo, het vwo of leerlingen van het (v)mbo. En het vak godsdienst is extra bijzonder. Essentiële (levens)vragen komen in jouw lessen aan de orde. Vragen die hun weg vervolgen in de lessen van je collega’s. Want jouw vak staat niet op zichzelf. Het heeft raakvlakken met vakken als bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. En dus met alles wat er in de wereld gebeurt. Kortom, godsdienstleraar is een boeiend en uitdagend beroep!

  Neem voor meer informatie of bij vragen gerust contact op met:

  Henriet Homminga

      Henriët Homminga 
      Voorlichter GL/ GPW
      tel. 038-425 55 42
      e-mail: h.homminga@viaa.nl

      Of kom langs op onze open dagen. • Je kunt de opleiding GL volgen in deeltijd. In deeltijd studeren betekent veel zelfstudie. Zelfdiscipline is hierin belangrijk. Het programma bestaat uit de propedeuse, hoofdfase en de afstudeerfase (totaal vier jaar). De propedeuse is in veel opzichten gelijk aan voltijd en deeltijd GPW.

  Studiedagen

  De colleges worden op woensdag gegeven voor de propedeuse en het derde jaar en op dinsdag voor het tweede en vierde jaar.

  Studiejaar 1 - Propedeuse

  Het eerste jaar (de propedeuse) heeft een oriënterend en selecterend karakter. Je maakt kennis met de praktijk en leert om kritisch te kijken en innovatievoorstellen te schrijven. Je leert hoe je contact moet aangaan met alle verschillende mensen waar je mee te maken krijgt en je leert werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Bij GPW en GL ontdek je lijnen in de Bijbel en ontwikkel je een theologische visie. Het propedeusejaar vormt de basis waarop je verder bouwt in het tweede en derde studiejaar: de hoofdfase. Een aantal colleges zullen samen met studenten van opleidingen SPH/MWD gevolgd worden. Daarnaast is een groot gedeelte van de propedeuse voor GPW en Godsdienstleraar gelijk. Aan het einde van het jaar maak je een keuze voor de opleiding GPW of Godsdienstleraar. Je kunt er ook voor kiezen om beide studies tegelijk te volgen. Je haalt dan in vier of vijf  jaar tijd twee hbo-diploma's.

  Studiejaar 2 en 3 – Hoofdfase

  Jaar twee en drie (de hoofdfase) zijn gericht op het verder uitbreiden en verdiepen van de basiskennis en -vaardigheden.

  In het tweede en derde jaar zijn de stages een belangrijk onderdeel van je studie. Tijdens de stages van het tweede jaar werk je aan opdrachten die parallel lopen aan de modules die die periode gegeven worden. Daarnaast leer je gebruik te maken van eenvoudige onderzoeksmethodieken. Regelmatig krijg je werkbegeleiding in groepjes.

  In het derde jaar maak je een keuze uit de minoren (keuzevakken) die Viaa aanbiedt. Wil je een minor volgen die Viaa niet aanbiedt, dan kun je deze volgen op een andere hogeschool in Nederland, of eventueel in het buitenland. In de tweede helft van het jaar ga je stage lopen (dichtbij of in het buitenland).

  Studiejaar 4 – Afstudeerfase

  In het vierde jaar ga je eerst nog door met je stage en studeer je af op een beroepsterrein naar keuze. Specialisatie is dus mogelijk. Je rondt je studie af met een afstudeerproject dat in het verlengde ligt van je stages en het beroepsterrein dat je als specialisatie hebt gekozen. De resultaten van een door jouw uitgevoerd onderzoek verwerk je in je afstudeeropdracht. Met een eindproduct toon je aan dat je theorie, de praktijk en het doen van onderzoek goed kunt integreren en doelmatig kunt inzetten.

  Toelatingsexamen

  Om de opleiding GL te kunnen volgen, moet je over een havo- of vwo-diploma beschikken, of een mbo-opleiding op niveau 4 hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je het toelatingsexamen doen.

  Lees hier meer over het toelatingsexamen.

  Neem voor meer informatie of bij vragen gerust contact op met:

  Henriet Homminga

      Henriët Homminga 
      Voorlichter GL/GPW
      tel. 038-425 55 42
      e-mail: h.homminga@viaa.nl

      Of kom langs op onze open dagen.


 • Heb jij het vwo afgerond? Of de havo met minimaal een 8 als gemiddeld cijfer op je eindlijst? Ben je ondernemend, sociaal vaardig, zelfstandig en kun je zelfsturend leren? Kies dan voor de versnelde route van GL. Dit staat goed op je CV en scheelt je een jaar collegegeld! Per studiejaar haal je 80 credits, in plaats van de gebruikelijke 60 en zo kun je de studie in 3 jaar afronden.

  Wat levert het jou op?

  Een versnelde studieroute staat goed op je cv, want je bent in staat om in korte tijd meer werk te verzetten. Daarnaast heb je een financieel voordeel, omdat je alleen collegegeld betaalt voor de duur van je studie.

  Neem voor meer informatie of bij vragen gerust contact op met:

   henriet homminga

      Henriët Homminga 
      Voorlichter GL/GPW
      tel. 038-425 55 42
      e-mail: h.homminga@viaa.nl

      Of kom langs op onze open dagen.