• Heb jij een mbo-4 opleiding of havo gedaan en vind je de overstap naar het hbo te groot? Volg dan de nieuwe Associate Degree (AD) Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Deze opleiding is een zelfstandige hbo-opleiding met een eigenstandig beroepsprofiel en gericht op rollen en functies in de sector Kind en Educatie in de branches onderwijs, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang.

  Associate Degree

  Een Associate Degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs. Het niveau van de AD-opleiding zit tussen mbo-4 en een bacheloropleiding in. De AD is een afwisselende studie van theorie en praktijk. Tijdens de tweejarige studie op niveau 5 wordt er kennis opgedaan binnen het vakgebied en worden er praktische vaardigheden ontwikkeld tijdens de stage. De opleiding wordt in deeltijd aangeboden aan iedereen met een relevante mbo-4 vooropleiding of een havo-diploma. Aan het eind van de studie behaal je een wettelijk erkend diploma. De AD’s worden in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en bieden goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In de komende jaren zullen er bij de verschillende hogescholen in de regio Overijssel steeds meer mogelijkheden ontstaan voor het volgen van een Associate Degree.

  Studiejaar 1

  Tijdens het eerste studiejaar staat de ontwikkeling van kinderen van nul tot zes jaar en van zes tot twaalf jaar centraal. Je verdiept je in pedagogische theorieën en leert deze te vertalen naar de verschillen tussen kinderen en groepen kinderen. Tijdens de modules komen onder andere ontwikkelingsstimulering, begeleiding van interactie tussen kinderen, spelend leren, oog voor ieder kind en taalontwikkeling aan bod. Naast theoretische kennis doe je veel praktijkervaring op tijdens de stagedagen binnen de verschillende branches: kinderopvang, jeugdzorg, welzijn of onderwijs.

  Studiejaar 2

  Tijdens het tweede studiejaar ligt de nadruk op de omgeving van de kinderen, het gezin en de wijk. De theorie en praktijk zijn gericht op opvoedkunde, gezondheid en bewegen, gespreksvaardigheden, omgaan met ouders en beroepsethiek. Aan het einde van de studie zal je kennis en vaardigheden integreren en kies je een specialisatie gericht op kinderopvang, jeugdzorg, welzijn of onderwijs.

  Vervolgstudie of werken

  Na de AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie kun je je verder specialiseren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn de hbo-bacheloropleidingen leraar basisonderwijs (pabo), Social Work (SW) en hbo-pedagogiek. In het tweede studiejaar zal er extra aandacht zijn voor eventuele toelatingseisen en toetsen tot deze drie bacheloropleidingen.

  Samenwerking

  De AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie wordt door Hogeschool Viaa aangeboden in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle en Landstede. Dit betekent ondermeer dat in deze opleiding er door docenten van deze drie instellingen lessen worden verzorgd. De AD start in deeltijd op 1 september 2016. De inschrijving voor deze opleiding is centraal geregeld en verloopt via de Katholieke Pabo Zwolle.

  Artikel

  Lees hier meer over deze nieuwe opleiding. In dit artikel is een betrokken werkgever aan het woord.

  Meer informatie

  Wil je meer weten over de AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie? Neem dan contact op met de inhoudelijk betrokken docenten vanuit Viaa tel. 038 425 55 42 of mail naar info@viaa.nl

 • Aanmelden

  Aanmelden voor de Associate Degree Kind & Educatie kan nog tot en met 25 augustus 2016. De centrale inschrijving verloopt via de website van de Katholieke Pabo in Zwolle.

  Deeltijd en voltijdvariant

  Vanaf 1 september 2016 start de deeltijdvariant. In 2018 is het de bedoeling dat de opleiding ook als voltijdvariant gevolgd kan worden.

  Lesdagen

  Er zal waarschijnlijk gestart gaan worden met twee groepen. De lesdagen zullen mogelijk op de volgende dagen zijn:
  - Één groep op de dinsdagavond en donderdagavond (en een enkele keer op een zaterdag)
  - Een groep op de vrijdag overdag (en een enkele zaterdag).