Pabo GH Zwolle
 • Je groet je leerlingen als ze je klas binnen komen en begint vervolgens samen met hen de dag. Terwijl een groepje leerlingen zich alvast buigt over op maat gemaakte rekenopdrachten, doe jij een paar lastige sommen voor op het bord. Dan gaan je leerlingen zelf aan het werk. Na de pauze gaan ze aan de slag met taal. ’t Kofschip hebben ze nu aardig in de vingers! ’s Middags geef je geschiedenisles. Aan de hand van verhalen beleef je samen met je leerlingen de spanning die onderduikers gevoeld moeten hebben toen ze op de vloerdelen boven zich soldaten hoorden lopen. Aan het eind van de dag voeg je een mooi boek toe aan de leeshoek en bereid je alvast de tienminutengesprekken voor. Ondertussen denk je terug aan deze intensieve, maar vooral geslaagde dag. Je realiseert je dat je leven als leerkracht boordevol afwisseling zit. Want geen dag is hetzelfde. En ieder kind is anders.

  Als leerkracht heb je passie voor kinderen. Je wilt ze inspireren en motiveren, ieder kind op zijn eigen manier. Je wilt hen leren om mens in Gods wereld te worden. En je laat je daarbij graag inspireren door de wijsheid en kwetsbaarheid van kinderen. Tijdens de vierjarige pabo-opleiding bij Hogeschool Viaa leer je om te leven dicht bij kinderen, dicht bij jezelf en vooral ook dicht bij je Maker.

  Veelzijdig

  Bij dit dynamische beroep past een veelzijdige opleiding. Op de pabo ga je natuurlijk aan de slag met de basisschoolvakken. In de lessen pedagogiek krijg je meer inzicht in de opvoeding van kinderen. Kennis van ontwikkelingspsychologie is daarbij onontbeerlijk. Het vak didactiek leert je hoe je lesstof aantrekkelijk maakt voor leerlingen. Minstens zo belangrijk is het opdoen van zelfkennis. Want je bent kwetsbaar als je voor de klas staat. Onder professionele begeleiding denk je na over je eigen functioneren.

  Honoursprogramma Pabo

  Zijn je scores goed en wil je je graag extra verdiepen? Dat kan via het honoursprogramma van de pabo. Op basis van je prestaties en inzet bieden we je de mogelijkheid om de pabo versneld te doorlopen. Door leerstofeenheden en toetsen naar voren te halen en eerder af te ronden, kun je mits je prestaties daarop goed zijn in 3,5 jaar je diploma halen. Ook kun je je onderzoeks- of innovatietraject versterken met bijvoorbeeld een publicatie. Zo kun je jezelf een steviger positie verschaffen op de arbeidsmarkt. 

  Varianten en instroommomenten

  Je kunt de pabo bij Viaa zowel in voltijd- als deeltijdvariant volgen. Daarnaast is het ook mogelijk de variant universitaire pabo te doen. Instromen kan in september maar ook in februari van ieder jaar. Kijk voor meer informatie over de februari-instroom op www.viaa.nl/februari-instroom.

  Werkplekleren in regio West-NL

  Voor aankomend studenten die uit de regio Amersfoort, Utrecht en West-Nederland komen is er de mogelijkheid om de opleiding gedeeltelijk via afstandsleren te doen in de route PABO ODS. Tijdens je stages word je dan begeleid door leerkrachten uit jouw regio. Fijn als je thuis of bij jou in de regio wilt blijven wonen maar wel aan Viaa wil studeren.  

  Praktijk

  ‘Werkplekleren’ oftewel leren in de praktijk neemt een belangrijke plek in op de pabo. In jaar één tot en met jaar drie loop je elke week twee dagen stage, aangevuld met één stageweek per blok. In het vierde jaar ben je nog meer in de stageschool te vinden. Maar werkplekleren is méér dan stagelopen alleen. Naast ervaring opdoen in het klaslokaal, betekent dit ook dat je op je opleidingsschool een bijdrage levert aan beter onderwijs en klasoverstijgende activiteiten en daarmee aan schoolontwikkeling in de breedste zin van het woord. Wil jij een goed beeld hebben van wat het beroep van leerkracht zoal inhoudt? Loop dan eens een dagje mee op een basisschool of volg een praktijkdag.

  Toekomst

  Na je studie kun je aan de slag als leerkracht op een basisschool. Maar er zijn meer mogelijkheden. Denk aan speciaal of voortgezet onderwijs, lesgeven aan volwassenen of allochtonen, interne begeleiding, ict, onderwijsadvies of educatiecentra. De onderwijswereld is even dynamisch als veelzijdig!

  Instroommogelijkheden

  • Heb je een Havo-diploma of een diploma MBO niveau 4 dan ben je welkom bij ons op de opleiding. Wel moet je aantonen dat jouw kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek op peil is. Dat kun je doen door aan te tonen dat je in deze vakken eindexamen hebt gedaan. Heb je voor deze vakken of voor één vak geen eindexamen gedaan dan moet je daar alsnog een certificaat/certificaten voor halen. Voor natuur en techniek geldt dat je voldoet aan de toelatingseisen wanneer je recent havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4.
  • Ben je in het bezit van een VWO-diploma, dan voldoe je aan alle toelatingseisen, je hoeft geen certificaten meer te halen. Met deze vooropleiding kun je kiezen voor de Pabo, maar ook de Universitaire Pabo.

  Meer informatie is te vinden op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl Op deze site kun je je ook aanmelden voor regionale cursussen die worden gegeven om je kennis van de vakken natuurkunde, biologie of NLT zonodig op niveau te brengen zodat je de toelatingstoetsen kunt halen.
  Klik hier om je in te schrijven voor de cursussen in regio Zwolle.

  Extra begeleiding door pabo van Viaa

  Verwacht je extra begeleiding nodig te hebben bij het doen van de toelatingstoetsen? Of denk je problemen te krijgen bij jouw start van de pabo voor bijv. de vakken rekenen of taal? En wil je graag contact met iemand van onze pabo daarover? Neem dan contact op met Bert Kuiper (propedeuse-coördinator) en stel hem je vragen. Je kunt ook kijken op de facebookpagina Pre-Pabo via deze link en rechtstreeks in contact komen met docenten van Viaa om bijv. te vragen welke stof je je eigen moet maken om de toelatingstoetsen te halen.

  Aanvragen van Assessment

  Het kan gebeuren dat je na het doen van de toelatingstoetsen en een herkansingsronde nog een onvoldoende overhoudt! Is dat het geval, dan bestaat er de mogelijkheid om een assessment aan te vragen bij Viaa. Dat kun je doen door te klikken op deze link.
  Wij bekijken dan samen met jou hoe het staat met je overige certificaten, immers je mag maar één tekort (onvoldoende) hebben. Binnen één werkdag ontvang je reactie en weet je of je kunt deelnemen.


  In het geval je de gelegenheid bij ons krijgt, ga je een assessment doen in het vakgebied waar jij je tekort hebt. Het zal bestaan uit een korte toets die uitgaat van dezelfde leerstof zoals je die al hebt bestudeerd.

   

  Meer informatie

   

  Bert Kuiper (coördinator propedeusejaar) beantwoordt graag al je vragen.
  Je kunt hem mailen of bellen.
  b.kuiper@viaa.nl of  (038) 4255542.

  Diverse masterstudies en post-hbo-opleidingen vormen een waardevolle aanvulling op het pabodiploma. Klik hier voor de masters en andere post-hbo-studies die je bij Viaa kunt volgen.  


 • Als leerkracht draag je veel verantwoording. Je speelt een bepalende rol in de levens van kinderen. Je begeleidt hen bij het leren. Maar je leert hen ook om te leven. Met andere woorden: voor je leerlingen ben je een wegwijzer in het kennislandschap van Gods wereld. De kennis en vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, maak je je tijdens de vierjarige pabo-opleiding aan Viaa eigen.

  Leerlijnen

  De eerste twee leerjaren van de pabo zijn verdeeld in vier blokken van tien weken. Een blok beslaat zes lesweken, een stageweek, een studieweek en een toetsweek. In elke lesweek loop je twee dagen stage. Om jou goede handvatten te bieden voor je toekomstige beroep als leerkracht, werken we vanuit vijf verschillende leerlijnen: de kennislijn, de vaardigheidslijn, de themalijn, de stagelijn en de PPO-lijn (Persoonlijke Professionele Ontwikkeling). Via deze leerlijnen ontwikkel je uiteenlopende kennis en vaardigheden: van theoretische basiskennis tot academische onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor prachtige geschiedenisverhalen en voor rekenen en taal. Kortom, tijdens je pabo-opleiding leer je alles wat je nodig hebt om zelf kennis op te doen én om deze kennis op een inspirerende manier door te geven aan je leerlingen.

  Studiejaar 1 - Propedeuse

  In het eerste jaar volg je de belangrijkste basisschoolvakken. Je leert hoe je met een klas omgaat en hoe je een band opbouwt met je leerlingen. Ook de samenwerking met een schoolteam komt aan bod. Je loopt aardig wat stage: twee dagen per week en daarnaast één week per blok. Op je stageschool krijg je ondersteuning van je werkplekcoach. Deze begeleider beoordeelt ook jouw functioneren. Daarnaast begeleidt je PPO-docent je in jouw professionele ontwikkeling.  

  Studiejaar 2 - Lesgeven

  Didactiek staat centraal in het tweede jaar. Je leert hoe je een les of lessenserie voorbereidt, uitvoert en evalueert. In theorie en in de praktijk, want ook dit jaar loop je twee dagen stage per week. Bij vragen of problemen kun je altijd terugvallen op je PPO-docent. Tijdens de PPO-lessen en binnen de stagelijn bespreek je met studenten en docenten jouw functioneren tijdens de stage. Naast begeleiding vanuit Viaa, krijg je ook intensieve begeleiding vanuit je stageschool. Aan het einde van dit jaar kies je voor de specialisatie onder- of bovenbouw. 

  Studiejaar 3 – Start hoofdfase: verdieping

  Hoe geef je onderwijs, hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen, hoe beïnvloed je een klassenklimaat en hoe werkt een schoolorganisatie? Vragen over het onderwijsproces komen aan de orde in het derde jaar. Ook kies je dit jaar voor een vakprofiel. Daarnaast kies je voor een minor: een kleinere leereenheid die je kunt laten aansluiten bij je profiel. Voorbeelden van minoren zijn ‘onderzoek en innovatie’ en ‘onderwijs in het buitenland’. Door al deze theoretische kennis te combineren met praktijkervaring, bouw je aan een stevige ondergrond. Je PPO-docent volgt jouw studieresultaten. 

  Studiejaar 4 – Afstuderen

  Studie in CijfersIn het vierde en laatste studiejaar komen theorie en praktijk samen. Je bent nu lio, leraar-in-opleiding. De helft van het jaar loop je een lio-stage op een basisschool. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een eigen klas en geeft hele dagen les. Je studeert af op je eigen profiel en gekozen minor(en). De begeleiding ligt in handen van een van je collega-leerkrachten en je studieloopbaanbegeleider. 

  Instroommogelijkheden

  Op deze pagina vind je meer informatie over welke toelatingseisen er gelden voor de pabo en welke certificaten je mogelijk dient te behalen voordat je pabo kunt gaan doen. Heb je hier vragen over dan kun je ook terecht bij Bert Kuiper.

  Contact

   

  Wil je meer weten?

  Mail of bel dan met Bert Kuiper
  b.kuiper@viaa.nl of (038) 425 55 42.

  studie in cijfers Studie in Cijfers Pabo
 • Je werkt al in het onderwijs, maar wilt graag verder leren. Of je werkt binnen een heel ander vakgebied, maar je wilt je graag laten omscholen tot juf of meester in het basisonderwijs. Viaa biedt aan mensen zoals jij de deeltijdopleiding pabo aan. Wel vragen we een forse inzet. Als voorproefje op straks. Want als juf of meester moet je soms flink aan de touwtjes trekken. Maar daar krijg je het driedubbele voor terug. Afwisseling bijvoorbeeld. Ontwikkeling. En veel voldoening. Dat ervaarde ook Klaas de Graaf, stedenbouwkundige die de switch maakte en in twee jaar tijd zijn deeltijd diploma Pabo behaalde. Lees hier meer over de ervaringen van Klaas.

  Studie

  Inhoudelijk volg je hetzelfde programma als de voltijdstudenten. Alleen is nu de organisatie anders. Eén dag in de week volg je colleges aan Viaa op donderdag. De voorbereiding van deze colleges doe je thuis. Daarnaast ben je een dag in de week een stagedag naar keuze in het klaslokaal of in een onderwijsinstelling te vinden. Elk studiejaar minstens dertig tot veertig dagen.

  Inhoud

  Tijdens je collegedag volg je vooral pedagogisch-didactische vakken. Maar ook zorgverbreding maakt deel uit van het theorieprogramma.  Je leert om kinderen met leer- en gedragsproblemen verder te helpen. Bovendien krijg je basisschoolvakken als rekenen, taal, Bijbelvertelling, biologie en tekenen.

  Instroommogelijkheden

  Heb je een Havo-diploma of een diploma MBO niveau 4 dan ben je welkom bij ons op de opleiding. Wel moet je aantonen dat jouw kennis van aardijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek op peil is. Dat kun je doen door aan te tonen dat je in deze vakken op de Havo eindexamen hebt gedaan. Mocht je in een van deze drie vakken geen eindexamen hebben gedaan dan moet je daar alsnog een certificaat/certificaten voor halen. Voor natuur en techniek geldt dat je voldoet aan de toelatingseisen wanneer je recent havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4.

  Ben je in het bezit van een hbo of wo-diploma?
  Op basis van je studie-ervaring stellen we een verkort tweejarig programma samen. Je wordt natuurlijk goed begeleid. Maar we verwachten ook dat je zelfstandig een groot deel van de lesstof kunt verwerken.

  Meer informatie is te vinden op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
  Klik hier om je in te schrijven voor de regionale cursussen om de toelatingstoetsen te halen.

  Kosten 2-jarige deeltijd variant

  In de media is er veel aandacht voor het feit dat het doen van een tweede bachelor bijna onbetaalbaar is geworden i.v.m. het betalen van instellingscollegegeld. Dit geldt echter in de meeste gevallen niet voor de twee-jarige opleiding Pabo deeltijd. Wil je meer weten of weten om welke kosten dit in jouw geval gaat? Neem dan contact op met coördinator Marjanne Welmers.

   

  Contact

  Wil je meer weten? Mail of bel dan met Marjanne Welmers. Zij is coördinator van de deeltijdopleiding pabo marjanne.welmers@viaa.nl of (038) 4255542.

   

 • Je hebt een vwo-diploma op zak, je kunt naar de universiteit. De wereld van de wetenschap ontdekken. Maar je wilt ook graag ‘gewoon’ voor de klas. Met de Universitaire pabo combineer je het beste uit twee werelden. De Vrije Universiteit in Amsterdam en Viaa zijn de onderwijsinstellingen die hier samen vorm aan geven.

  Studie

  Twee dagen in de week volg je colleges aan de VU, bij de faculteit Pedagogische Wetenschappen. Een dag in de week krijg je colleges aan Viaa in Zwolle. De basis voor deze colleges zijn kenmerkende praktijksituaties voor het werk in de klas. Een dag in de week sta je voor de klas. De overige dag besteed je aan het maken van een portfolio. Hiermee toon je aan dat je goed functioneert in de zogenaamde kenmerkende situaties. En dat je theorie en praktijk met elkaar weet te verbinden.

  Inhoud

  Tijdens je studie kies je een specialisme op het gebied van pedagogiek of didactiek. Je leert welke verschillen tussen kinderen er zijn. En vooral ook hoe je ermee moet omgaan. Niet alleen culturele of morele verschillen krijgen aandacht, maar ook verschillen in gedrag en leercapaciteit. Voortdurend moet je de wetenschappelijke kennis die je in Amsterdam opdoet, toepassen in je eigen lessen.

  Wat vragen we van je?

  Twee studies in vier jaar. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan. Gemotiveerd om verbeteringen in het primair onderwijs aan te brengen. Niet bang voor wetenschappelijke literatuur. Flexibel genoeg om te schakelen tussen theorie en praktijk. Enthousiast en creatief om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en te delen. 

  Wat bieden we?

  De Universitaire Pabo levert je twee kostbare papiertjes op: een bachelor Pabo en een bachelor Pedagogische Wetenschappen. In vier jaar heb je alles geleerd om een gedreven leerkracht te worden. En je bent bovendien een goede pedagoog die onderzoeksresultaten kan vertalen naar de praktijk.

  Ervaringen van studenten

  Annelein Spijkerboer vertelt over haar ervaringen bij de Universitaire Pabo. Lees hier haar enthousiaste verhaal. Wil je een dagje meelopen om te ervaren of de Universitaire Pabo wat voor je is? Dat kan. Stuur een berichtje aan Henk Huizenga en we regelen dan in overleg met jou een datum. 

  Kijk hier voor een video-impressie

  Kijk voor meer informatie over de Universitaire Pabo op de site van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Contact

  Als je nieuwsgierig bent geworden, mail of bel dan met Henk Huizenga. h.huizenga@viaa.nl. of 038-4255542.

  Henk Huizenga

 • De Pabo-route Werkplekleren in regio West-Nederland (Pabo ODS) is bedoeld voor studenten die uit de regio Amersfoort, Utrecht, West-Nederland komen en die graag de handen uit de mouwen steken. Deze doeners kunnen direct twee tot drie dagen aan de slag op een basisschool. Een dag in de week volg je colleges bij de pabo van Viaa. En de andere dag volg je lessen op een schoolnabije locatie. Daarnaast verwerk je wat je hebt geleerd in een portfolio. Een opleiding voor gemotiveerde studenten die houden van uitdaging! Interessant detail: je kunt dus thuis blijven wonen in je eigen regio en deze route volgen. Zoals bijvoorbeeld Julian de Wolff. Bekijk hier een filmpje met zijn ervaringen.


  Theorie

  Tijdens je collegedag volg je vooral pedagogisch-didactische vakken. Maar ook zorgverbreding maakt deel uit van het theorieprogramma.  Je leert om kinderen met leer- en gedragsproblemen verder te helpen. Bovendien krijg je basisschoolvakken als rekenen, taal, Bijbelvertelling, biologie en tekenen. En dat alles in een snel tempo.

  Praktijk

  De route Pabo ODS kun je volgen op basisscholen bij jou in de buurt. Je krijgt namelijk intensieve begeleiding op de werkplek. We zijn in zee gegaan met een aantal basisscholen die je deze coaching kunnen bieden. Je draait op de school mee als volwaardige leerkracht. Ongeveer zes maanden sta je voor een groep. Daarna krijg je een nieuwe groep, op dezelfde basisschool. Deze praktijkgerichte route biedt Viaa al een heel aantal jaren aan. Er is dus veel ervaring in het 'leren werken op je werkplek'. 

  Wil je weten wat de ervaringen zijn van studenten? Bekijk dan het filmpje Ontbijten met pabo-student Julian de Wolff om een indruk te krijgen of check de facebookpagina Pabo ODS via deze link met regelmatig updates van studenten die vertellen over hun belevenissen voor de klas.

   

  Voordelen

  Deze praktijkgerichte route heeft de volgende voordelen:

  • Je kunt meteen lesgeven aan kinderen
  • Je kunt blijven wonen in Midden / West-Nederland en toch pabo bij Hogeschool Viaa studeren
  • Doeners kunnen hun hart ophalen omdat je veel leert in de praktijk
  • Door dit traject heb je meer kans op een goede baan

  Portfolio

  Een dag per week besteed je aan het bijhouden van een portfolio. De documenten in je portfolio laten zien welke ontwikkeling je doormaakt als leerkracht-in-opleiding. Ze zijn het bewijs dat je het vereiste niveau behaalt, zowel voor de klas, als in de collegebanken.

  Contact

   

  Wil je graag meer weten? Marjanne Welmers is contactpersoon vanuit Viaa van deze route in regio West-Nederland. Zij staat je graag te woord. Je kunt haar mailen of bellen. marjanne.welmers@viaa.nl  of (038) 4255542. 

  Ook kun je contact opnemen met Leonie Bomas, contactpersoon voor regio Amersfoort, Utrecht en West-Nederland. e-mail: l.bomas@gpown.nl


   

Julian de Wolff

"Als meester heb je het voorrecht om kinderen iets te leren, om ze op te leiden tot wereldburger!"

Hanneke Beukers

"De februari-instroom is er voor jou als je niet kunt wachten om van start te gaan"

Welke certificaten moet je halen om pabo te doen?Keuzejaar GHExtra begeleiding bij toelating tot de Pabo van ViaaGPW in drie jaarDagje meelopen op een basisschool? Meld je aan