Praktijkondersteuner GH
 • De praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige is een functionaris die een grote mate van zelfstandigheid heeft en een eigen aansprakelijkheid draagt. Samen met de huisarts en de doktersassistent draagt de praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige zorg voor de verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg.

  Er zijn verschillende opleidingsvarianten voor de functie Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige in de Huisartsenpraktijk:

  • Praktijkondersteuner Somatiek op basis van het competentieprofiel 2004 (POH-S 2004)
  • Praktijkverpleegkundige  op basis van het competentieprofiel 2004 (PVK 2004)
  • Praktijkverpleegkundige op basis van het competentieprofiel 2014 (PVK 2014)

  De variant waar een cursist voor in aanmerking komt is afhankelijk van de vooropleiding, dit is terug te vinden bij het onderdeel Opleiding

  Wat doet een Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige opgeleid op basis van het competentieprofiel 2004 (POH-S en PVK 2004)

  Als praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige neemt u gedelegeerde inhoudelijke taken van de huisarts over. Daarbij gaat het om patiënten met een chronische aandoening. U houdt spreekuren voor patiënten met chronische ziekten als diabetes mellitus type II, hart- en vaatziekten en astma/COPD. Daarbij krijgt u een bepaalde mate van verantwoordelijkheid in het waarborgen van de kwaliteit in de huisartsenpraktijk. U kunt daarbij denken aan protocollering, integreren van landelijke richtlijnen in de eigen praktijk, transmurale samenwerking en het coachen van nieuwe medewerkers. Het werk van een praktijkondersteuner is veelzijdig en dynamisch.

  Wat doet een Praktijkverpleegkundige opgeleid op basis van het competentieprofiel 2014 (PVK 2014)

  De PVK 2014 werkt generalistisch en biedt zorg aan verschillende patiëntengroepen. Aandachtsgebieden van de PVK 2014 zijn onder andere verschillende chronische aandoeningen, zorg voor (kwetsbare) ouderen, uitvoeren van oncologische nazorg, complexe zorg, maar ook preventieve activiteiten. Kern van haar zorgtaak is het begeleiden en ondersteunen van patiënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties. Deze functie is complementair aan de functie van de huisarts, die vooral gericht is op het diagnosticeren en behandelen van klachten, ziekten en aandoeningen.

  Opgeleide POH-S en PVK tot en met juli 2016

  Voor de huidig opgeleide praktijkondersteuners met mbo-4 doktersassistente achtergrond of een andere Hbo-vooropleiding zoals fysiotherapie, is er op dit moment geen mogelijkheid om in te stromen naar het nieuwe competentieprofiel “praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk 2014” (PVH).
  Wij zijn op dit moment voor de praktijkondersteuners met deze vooropleidingen bezig de mogelijkheden te verkennen tot een opleiding die aansluit bij de nieuwe competenties. 

  Voor de huidige praktijkondersteuners zijn wij momenteel bezig om een aanvullend programma te ontwikkelen, eind 2016 hopen wij hier meer duidelijkheid over te geven. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u automatisch onze nieuwsbrieven ontvangt.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de opleiding via tel. 038 - 425 55 42 of mail naar m.enter@viaa.nl

  De opleiding Praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&VN.

 • Aan de opleiding tot Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige stellen we hoge kwaliteitseisen. Kenmerken daarvan zijn:

  • hoge mate van praktijkgerichtheid
  • aandacht voor reflectie op eigen praktijk en eigen professioneel handelen
  • gebruik van variërende werkvormen
  • ruimte voor inbreng en verwerking van eigen praktijkervaringen
  • praktijkopdrachten gericht op integratie van theorie in de eigen praktijk
  • persoonlijke aandacht en begeleiding bij uw leerproces

  Instroomcriteria


  Hier kunt u het competentieprofiel 2004 en het competentieprofiel 2014 downloaden. 

  Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden voor het toelatingsexamen.

  Let op: 

  U dient bij aanvang van de opleiding te beschikken over een praktijkleerplaats van minimaal 8 uren per week (u bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een praktijkleerplaats / stageplek).

  De verschillende opleidingsvarianten zullen bij voldoende aanmeldingen starten op 6 september 2017.
  U kunt zich uiterlijk tot en met 30 augustus 2017 aanmelden; op deze deadline dient u te beschikken over een stageplek.

  Kosten en duur opleiding 

  POH-S 2004
  De duur van de opleiding is 1,5 cursusjaren (periode wordt nog bepaald).
  In het eerste cursusjaar zijn er circa 22 lesdagen en in het tweede cursusjaar circa 26 lesdagen; op woensdag vanaf 12.30 tot 21.00 uur.  
  Kosten: 4100 euro per cursusjaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Boekengeld circa 250-300 euro. 

  PVK 2004
  De duur van de opleiding is een cursusjaar (september tot en met juli).  
  Er zijn in totaal circa 26 lesdagen; op woensdag vanaf 12.30 tot 21.00 uur
  Kosten: 5100 euro voor 1 cursusjaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Boekengeld circa 250-300 euro. 

  PVK 2014
  De duur van de opleiding is een cursusjaar (september tot en met juli).  
  Er zijn in totaal circa 26 lesdagen; op woensdag vanaf 12.30 tot 21.00 uur
  Kosten: 5100 euro voor 1 cursusjaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Boekengeld circa 250-300 euro. 

  Het cursusgeld kan gespreid worden betaald. 

  Nieuwsbrieven / informatiebijeenkomst

  Elk cursusjaar worden er nieuwsbrieven gestuurd over de opleiding Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige in de Huisartsenpraktijk en de cursus Ouderenzorg. U kunt zich hiervoor aanmelden door een email te sturen naar m.enter@viaa.nl  .

   

   


 • POH-S 2004

  De opleiding POH-S 2004 duurt in totaal 1,5 cursusjaren. 
  Tijdens het eerste jaar van de opleiding leren cursisten om een consult op een methodische wijze vorm te geven door het afnemen van een anamnese, het stellen van verpleegkundige diagnoses en het samen met de patiënt opstellen van doelen en interventies. Daarnaast doen cursisten kennis op over onder andere de veelvoorkomende chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk, mantelzorg en samenwerking in de eerste en tweede lijn. In het tweede jaar wordt de opleiding vervolgd met een kennismaking met management en organisatie en een verdieping op de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2, hart – en vaatziekten en astma/COPD. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt. Omdat communicatie zo’n belangrijk onderdeel is van het vak van praktijkondersteuner worden er in beide jaren lessen communicatieve vaardigheden gegeven. Parralel aan de lessen op school wordt door cursisten minimaal 8 uur per week stage gelopen in de huisartsenpraktijk. Tijdens de stage leren cursisten om de theorie in praktijk te brengen en praktische vaardigheden te oefenen. Daarnaast volgen cursisten gedurende de hele opleiding portfolioleren waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat en aan een kwaliteitsverbetering in de stagepraktijk wordt gewerkt. 

  PVK 2004

  De opleiding PVK 2004 duurt in totaal één cursusjaar.
  Tijdens de opleiding leren cursisten hoe zij een eigen spreekuur kunnen houden voor patiënten met een chronische aandoening. Hierbij staan de aandoeningen diabetes mellitus type 2, hart – en vaatziekten en astma/COPD centraal. De lessen gaan onder andere in op het methodisch vorm geven van een consult, medicatiegebruik, voorlichting en educatie, management en organisatie, communicatieve vaardigheden en de samenwerking met andere disciplines in de eerste en tweede lijn. Tijdens deze lessen worden verschillende werkvormen gebruikt. Parralel aan de lessen op school wordt door cursisten minimaal 8 uur per week stage gelopen in de huisartsenpraktijk. Tijdens de stage leren cursisten om de theorie in de praktijk te brengen en praktische vaardigheden te oefenen. Daarnaast volgen cursisten gedurende de opleiding portfolioleren waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat en aan een kwaliteitsverbetering in de stagepraktijk wordt gewerkt. 

  PVK 2014

  De PVK 2014 wordt integratief opgeleid. Dit betekent dat vanaf het begin van de opleiding alle onderwerpen uit de huisartsenpraktijk aan bod komen, maar dat de complexiteit steeds verder wordt opgebouwd. 
  De opleiding PVK 2014 bestaat uit grofweg drie hoofdblokken, namelijk het basisblok, het laagcomplexe blok en het hoogcomplexe blok. Elk blok bestaat uit ongeveer 8 lesweken. Parralel hieraan lopen studenten stage in de huisartsenpraktijk en volgen zij portfolioleren. 

  Het basisblok bestaat uit het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn voor het studeren op HBO-niveau en een introductie op de meest voorkomende onderwerpen uit het werk van de PVK 2014. Hierbij valt te denken aan een introductie op de chronische aandoeningen, het methodisch handelen en het werken volgens Evidence Based Practice. 
  In het laagcomplexe blok worden de kennis en vaardigheden uit het basisblok verder uitgebouwd en uitgebreid met een introductie op ouderenzorg, oncologische zorg en palliatieve zorg.
  In het hoogcomplexe blok worden de opgedane kennis en vaardigheden uit het basisblok en het laagcomplexe blok verder verdiept en tot het eindniveau van de PVK 2014 gebracht. Aan het einde van de blok moeten cursisten het niveau hebben bereikt van een beginnend PVK 2014 professional en voldoen aan de competenties genoemd in het eindtermen en competentiedocument van de praktijkverpleegkundige uit 2014. 

  Tijdens stage brengen cursisten aan de hand van opdrachten de theorie vanuit de lessen en zelfstudie in de praktijk. Hierbij zal de integratie van theorie en praktijk centraal staan. Deze stage bestaat uit minimaal 8 uur per week. 

  Gedurende het hele cursusjaar volgen cursisten het portfolioleren. Tijdens dit portfolioleren werken cursisten aan persoonlijke en professionele ontwikkeling door het werken aan een zogenoemd streefbeeld en het hebben van intervisie binnen de portfoliogroep.  • Contactpersonen opleiding Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige

  Marjolijn Enter Onderwijs- en managementondersteuning

  E-mail: m.enter@viaa.nl

  Tel: 038 - 425 55 42 (Bereikbaar op dinsdag tot 15.30 uur, woensdag tot 20.00 uur en donderdag tot 14.30 uur)

  Vragen over inschrijving en incasso cursusgeld: studentenzaken@viaa.nl

  Bezoekadres 

  Grasdorpstraat 2 
  8012 EN Zwolle

  Postadres 

  Postbus 10030 
  8000 GA Zwolle

  Tel. 038 - 425 55 42
  Fax 038 - 423 07 85

 • Inschrijven voor de opleiding Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige Huisartsenpraktijk gaat niet via Studielink. Deze landelijke aanmeldapplicatie is alleen bedoeld voor bachelor- en masteropleidingen in het Hoger Onderwijs.

  Je kan een inschrijfformulier opvragen bij de afdeling Studentenzaken via 038-42 555 42 of studentenzaken@viaa.nl. Je ontvangt dan ook informatie over de betaling van het verschuldigde cursusgeld.