• De HBO-V van Hogeschool Viaa komt in de Studiekeuzegids uit de bus als de beste HBO-V van Nederland. Dit willen we graag zo houden, maar dat kan alleen als we onze studenten kunnen blijven bieden wat zij nodig hebben. En dat is naast een gedegen opleiding ook het bieden van een passende stageplaats in de praktijk.

  Wettelijk is bepaald dat een student verpleegkunde 2300 praktijkuren moet maken tijdens de opleiding. Door de bezuinigingen in de zorg ligt er bij zorginstellingen grote druk op de mogelijkheid om begeleiding te kunnen bieden. Hierdoor wordt het steeds ingewikkelder om het aantal stageplaatsen op hbo-niveau verder uit te breiden. Vanwege het landelijke tekort aan stageplaatsen werkt de HBO-V van Viaa voor het studiejaar 2017-2018 daarom met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal voltijd studenten dat zich kan inschrijven. 

  Het maximale aantal voltijd studenten voor 2017-2018 voor de HBO-V aan onze hogeschool is gebaseerd op het aantal inschrijvingen uit voorgaande studiejaren en op het aantal beschikbare stageplaatsen. Op basis daarvan verwachten we dat de studenten die bewust voor Hogeschool Viaa kiezen, een goede kans maken om daadwerkelijk bij ons de HBO-V te kunnen volgen.

  In 2017-2018 hebben we binnen de HBO-V plaats voor 140 voltijd-studenten. Voor de deeltijdopleiding geldt geen numerus fixus. Doe je voor deze variant een inschrijfverzoek, dan word je gevraagd een studiekeuzecheck te doen. Deze wordt via e-mail naar je verzonden na ontvangst van je inschrijfverzoek.

  Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Studentenzaken@viaa.nl Vragen over de opleiding kan je stellen aan Laura Smit, l.smit@viaa.nl.

  Neem ook kennis van de landelijke informatiepagina over selectie en plaatsing op https://www.studiekeuze123.nl/selectie.

 • De numerus fixus houdt in dat een onderwijsinstelling een selectieprocedure hanteert, waarbij de school zelf mag kiezen hoeveel studenten ze op deze manier wil selecteren.

  Hogeschool Viaa heeft ervoor gekozen zo’n selectieprocedure te houden voor de voltijdopleiding van de HBO-V. We willen zoveel mogelijk studenten zelf selecteren op basis van onze eigen criteria. Bij ons zijn namelijk niet alleen je cijfers, maar ook je motivatie en je christelijke identiteit in tel. Hieronder vind je meer informatie over de selectieprocedure.

  Selectiedag

  Je doet uiterlijk 15 januari 2017 een inschrijfverzoek via Studielink.

  Let op: Voor je inschrijving heb je een DigiD nodig. Heb je deze nog niet aangevraagd? Let er dan op dat je dit uiterlijk vijf werkdagen voor de aanmelddatum doet. Anders is er namelijk een kans dat je de DigiD pas ontvangt na 15 januari.

  Je ontvangt dan een uitnodiging voor één van de selectiedagen. De selectiedagen worden gehouden op 15 februari en 15 maart 2017. Op de selectiedag zal het gaan over de christelijke identiteit van Viaa, het beeld dat je hebt van het beroep van hbo-verpleegkundige en jouw persoonlijke motivatie.

  Op basis van de uitslagen van de selectiedagen wordt door ons een ranglijst opgesteld. Aan de hand van deze ranglijst wordt bepaald of je in 2017 aan de opleiding HBO-V kunt starten. Je ontvangt de uitslag voor 1 mei 2017

  Schrijf je je na 15 januari 2017 in? Dan word je onderaan de ranglijst geplaatst. 

   

 • 15 januari 2017:
  Uiterste inschrijfdatum voor voltijd HBO-V. Schrijf je je na deze datum in, dan word je onderaan de ranglijst geplaatst.
  Lees hier meer over inschrijven >>>

  15 februari 2017:
  Eerste s
  electiedag

  15 maart 2017:
  Tweede selectiedag

  15 april 2017:
  De uitslag van de selectie wordt bekendgemaakt. Je ontvangt de uitslag via Studielink.

  1 september 2017:
  Start studiejaar 2017-2018

 • Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 opleidingen met een numerus fixus een inschrijfverzoek doen. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende onderwijsinstellingen. Uitzonderingen zijn Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Voor die studies geldt dat je maar één opleidingsplaats mag kiezen. Dit zijn namelijk studies waar zich altijd meer studenten voor inschrijven dan dat er plek is.

  Je ontvangt de uitslag van de selectie door Viaa voor 15 april 2017. Mocht je niet in aanmerking komen voor een plaats op de opleiding HBO-V van Viaa, dan heb je tot 31 augustus 2017 de tijd om je in te schrijven bij een andere opleiding die geen selectie kent.

 •