Internationalisering
 • Als Viaa horen we bij de kleinere hogescholen van Nederland, maar qua mogelijkheden en voorzieningen doen we volop mee met de 'grote' hogescholen. Ook onze internationale mogelijkheden zijn groot!

  Ieder schooljaar verleggen tal van studenten letterlijk en figuurlijk hun grenzen door naar het buitenland te gaan voor een stage of afstudeerproject. Landen waar onze studenten neerstrijken zijn bijvoorbeeld Ghana, Zuid-Afrika, Suriname, Nigeria en Peru maar ook Noorwegen, Duitsland en België. Genoeg mogelijkheden dus om in andere landen ervaringen op te doen en je horizon te verbreden.

  Ondersteuning

  Wil jij als Viaa-student graag naar het buitenland wilt, dan ondersteunt ons Bureau Buitenland je bij de praktische en inhoudelijke voorbereiding. Ook helpen we je bij het aanvragen van beurzen. Als voor jou geen geschikte beurs beschikbaar is, krijg je van Viaa eenmalig een financieel steuntje in de rug, in de vorm van de Viaa-buitenlandbeurs.

  We vinden het belangrijk dat je niet naar het buitenland gaat omdat je graag de wereld wilt verbeteren. Je uitgangspunt moet zijn dat je naar een ander land gaat om zélf iets te leren. Een buitenlandstage biedt je immers bij uitstek de mogelijkheid om veel nieuwe kennis en ervaring op te doen!

  Als Viaa zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden in het buitenland op het gebied van stages, afstudeerprojecten en (deel)studies. Met dat doel participeren we in verschillende internationale onderwijsnetwerken en Europese beursprogramma’s.

  Bekijk onderstaande filmpjes eens om een indruk te krijgen van hoe het is om stage te lopen in het buitenland:

  SPICE

  Een andere internationale ontwikkeling is het jaarlijks terugkerende SPICE-programma. SPICE (Study Program in Temporary Europe) is een Engelstalig programma voor studenten uit Amerika en Canada. Hoofddoel van dit programma is dat de deelnemers kennis maken met de Nederlandse cultuur en ons studentenleven. Als Viaa-student kun jij actief deelnemen aan het SPICE-programma, bijv. door in je vrije ruimte een aantal colleges (Engelstalig) van het SPICE-programma te volgen. Ook kun je ervoor kiezen om een buddy te worden van een SPICE-student. Als buddy begeleid je jouw student, maak je hem/haar wegwijs in Zwolle en oefen je samen elkaars taal.

  Bureau Buitenland

  Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden die we jou te bieden hebben? Neem dan contact op met ons Bureau Buitenland via tel. 038-425 55 42 of e-mail: bureaubuitenland@viaa.nl

 • Als Viaa vinden we het dus belangrijk dat onze studenten internationale ervaring opdoen. Om die reden wordt internationalisering een steeds belangrijk onderdeel binnen onze opleidingen. Hieronder vind je per opleiding een overzicht van landen/plaatsen waar je buitenlandervaring kunt opdoen.

   

  Pabo

  • Nigeria, Zuid-Afrika, Verenigde Staten van Amerika, Peru (stage 3e jaar)
  • Rome (studiereis in het 3e jaar)

   

  HBO-V

  • België, Duitsland, Zwitserland (stage 3e jaar)
  • Ghana, Nigeria, India, Verenigde Staten van Amerika, Suriname (stage 3e + 4e jaar)
  • Stages in overige landen: in overleg
  • Israël (studiereis in het 3e jaar, mits situatie dit toelaat)

   

  Social Work (SPH en MWD)

  • Noorwegen (stage 3e jaar)
  • Zuid-Afrika, Suriname (stage 3e + 4e jaar)
  • Verenigde Staten: mogelijkheden in ontwikkeling

   

  Godsdienstleraar en GPW

  • Diverse landen: in overleg c.q. op eigen initiatief
 • Stages binnen Europa

  Bij het buitenland denken veel mensen aan landen buiten Europa. Toch zijn er ook tal van mogelijkheden om in een Europees land stage te lopen of een afstudeerproject te doen. Bijvoorbeeld in België, Duitsland, Zwitserland of Noorwegen. De keuze voor één van deze landen biedt je in veel gevallen de mogelijkheid om een Erasmusbeurs (voor buitenlandstages) aan te vragen.

  In juni 2008 heeft Viaa een 'extended Erasmus University Charter' toegewezen gekregen van het 'Education, Audiovisual and Culture Executive Agency' van de Europese Commissie. Hierdoor zijn we in staat studenten, docenten en andere medewerkers beurzen te verstrekken ter ondersteuning van Europese activiteiten. Klik hier voor het Erasmus Policy Statement.

  Stages buiten Europa

  Ook voor stages buiten Europa zijn beurzen beschikbaar. Dat kan de reguliere Viaa-buitenlandbeurs zijn, maar je komt wellicht ook in aanmerking voor een ander beursprogramma. Kijk hiervoor op: www.beursopener.nl.

   

  Wij helpen je graag!

  Wanneer je studeert aan Viaa en van plan bent om stage te lopen in het buitenland, neem dan gerust contact op met ons Bureau Buitenland. Wij willen je graag ondersteunen en de mogelijkheden bespreken om je buitenlandstage tot een succes te maken. Je kunt e-mailen naar: bureaubuitenland@viaa.nl

 • SPICE is de afkorting van Study Program In Contemporary Europa. Jaarlijks neemt een groep van ongeveer 20 buitenlandse studenten (meestal uit Amerika en Canada) deel aan het SPICE-programma, in de maanden januari tot mei. Op Viaa volgen ze een deel van hun en maken kennis met Nederland en europa.

  De studenten zijn grotendeels afkomstig van het Dordt College uit Sioux Center, Iowa, maar ook van het Calvin College of het Redeemer College. Voor meer informatie en een korte videoimpressie verwijzen wij graag naar de website van Dordt College (klik hier). Viaa en 'Dordt' werken al sinds 2001 samen aan het SPICE-programma. Allebei nemen wij ons vertrekpunt in Gods Woord, willen we ons samen sterk maken voor christelijk onderwijs en elkaar versterken. Veel van de studenten die deelnemen aan het SPICE-programma hebben Nederlandse voorouders en zijn daarom erg benieuwd naar de ‘roots’ van hun familie. Vanwege hun Nederlandse achtergrond spreekt een aantal studenten al een mondje Nederlands en zijn de meeste studenten al bekend met de Nederlandse cultuur.

  Lesprogramma

  Voor de SPICE-studenten is er een speciaal programma opgezet. Ze krijgen vakken als Cultuur & Maatschappij, Kunst & Architectuur, Nederlandse taal, Filosofie, Theologie, Geschiedenis en Business. Ook leren ze hoe ze een portfolio kunnen bijhouden, als hulpmiddel om te reflecteren op hun cross-culturele ervaringen. Aan de bg. vakken zijn excursies verbonden, maar ook een studiereis naar een culturele en historische plaats in Europa maakt onderdeel uit van het lesprogramma.

  In 2010 behoorde ook een stage tot de mogelijkheden binnen het SPICE-programma. Zo liep een aantal verpleegkundestudenten stage bij de Zorgcombinatie Zwolle en deden onderwijsstudenten een stage bij het Gomarus College in Groningen.

  Ook toegankelijk voor Viaa-studenten...

  Ook voor Viaa-studenten is het SPICE-programma toegankelijk. In overleg met jouw studiebegeleider kun je je vrije ruimte invullen met onderdelen/colleges van het SPICE-programma. Studenten die eerder meededen aan het SPICE-programma vertellen dat ze, behalve de inhoud van de vakken, veel andere dingen leerden. Ze verbeterden hun Engelse taalvaardigheid, leerden communiceren met iemand van een andere cultuur en schroefden hun vaardigheden op wat betreft luisteren en begeleiden. Ook verhoogden ze hun didactische capaciteiten. Competenties en vaardigheden waar je je leven lang iets aan hebt!

  Je kunt als Viaa-student bovendien buddy worden van één van de buitenlandse studenten. Klik hier voor meer informatie over het buddyschap. Door de SPICE-studenten te leren kennen, leer je zowel hun cultuur als je eigen Nederlandse cultuur beter kennen, ontstaan vriendschappen en leg je contacten die jouw verdere studieverloop en/of (internationale) loopbaan kunnen bepalen en inspireren!

  Gastgezinnen

  De SPICE studenten verblijven in Nederland bij gastgezinnen. Via hun gastgezin komen ze nadrukkelijk in aanraking met de Nederlandse cultuur. Een paar maanden onderdeel zijn van een doorsnee Nederlands gezin blijkt toch de ultieme gelegenheid om de Nederlandse manier van leven van binnenuit te leren kennen. Ook voor de gastgezinnen is het bijzonder om een band op te bouwen met jonge mensen met een andere culturele achtergrond. Heeft u interesse om gastgezin te zijn voor één of meerdere SPICE-studenten, neem dan contact met ons op.