Diplomering GPOWN Post-HBO Specialist jonge kind21-12-2016

Zeven zeer geslaagde PHBO Specialisatie Jonge Kind

Op woensdag 14 december 2016 zijn er opnieuw 7 deelnemers, leerkrachten van GPO-WN afgestudeerd als ‘specialist jonge kind’. We feliciteren de deelnemers van harte met het behaalde resultaat.

   

Hun diploma’s werden uitgereikt door Truus Visser (docent Viaa) en Henk Eilander (directeur GPo-WN Academie) na een feestelijke dag met boeiende eindpresentaties waaruit bleek wat een geweldige prestatie ze verricht hebben: Ze hebben in een meesterstuk aangetoond dat ze alle ‘jonge kind competenties’ op niveau 5 beheersen.
Maar ze presenteerden ook in aanwezigheid van verschillende directeuren, collega’s, echtgenoten en kinderen welke prachtige veranderingen ze in gang hebben gezet in de onderbouw van hun school. De basis van GPO-WN wordt nog krachtiger en deze mensen zetten de onderbouw van hun scholen in hun kracht door nadrukkelijk aandacht te geven aan het jonge kind.

Bijna allemaal zijn ze excellent afgestudeerd: een heel mooie prestatie!

Meer informatie over deze opleiding is op te vragen bij Truus Visser of is te vinden op onze website.