Onderzoekende cultuur in het VO21-12-2016

Onderzoekende cultuur in het VO
‘Geen saus maar Marinade’

Van de hand van Marco van der Zwaard verscheen een publicatie in het magazine SchoolManagement totaal. Een verhaal over een zoektocht van VO-instellingen naar handvatten voor het ontwikkelen van een onderzoekende cultuur in de school. Wat zijn zaken waar tegenaan gelopen wordt, wat is de rol van de schoolleiding hierin, hoe wordt gestart met zo’n proces.
Het ontwikkelen van een onderzoekende cultuur vraagt in ieder geval van de betrokkenen bewustwording en nieuw gedrag. Klik hier om het hele artikel te lezen.
Meer weten over dit thema? Neem dan contact op met Marco van der Zwaard

Marco van der Zwaard is als onderwijs- en organisatieadviseur verbonden aan de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa en als docent en onderzoeker verbonden aan Penta Nova, de academie voor Schoolleiderschap.