Slotbijeenkomst Binthout snijdt hout17-01-2017

Op woensdag 1 februari 2017 organiseert Hogeschool Viaa de slotbijeenkomst van het project ‘Sociale onderneming Binthout snijdt hout’. Sociale onderneming Binthout maakt en verkoopt designproducten en werkt in de productie met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hogeschool Viaa deed onderzoek naar de werkwijze van Binthout.

Het onderzoek heeft allereerst tot doel andere sociale ondernemingen handvatten te kunnen geven, zodat ook zij de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Daarnaast levert het onderzoek een bijdrage aan de kennis over effectieve samenwerking tussen sociale ondernemingen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten.

Monica Stouten-Hanekamp, onderzoeker bij Hogeschool Viaa: “De werkwijze van Binthout weerspiegelt volgens mij wel het beeld van een participatiesamenleving op maat. Ik vond het inspirerend om betrokken te zijn bij dit onderzoek. De afgelopen maanden hebben we de werkwijze van Binthout aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden onderzocht. Zo waren we benieuwd hoe het project de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt versterkt. Lukt het Binthout om een zo regulier mogelijke werkplek te bieden? En hoe verhoudt zich dat tot de begeleiding die deze mensen nodig hebben? Dat soort vragen zijn relevant om te kunnen komen tot aanbevelingen voor andere sociale ondernemingen en om gemeentelijk beleid te maken.”

Samenwerking
Om de werkwijze van Binthout goed vast te kunnen leggen was samenwerking met zowel de Werkplaats Sociaal Domein van Hogeschool Viaa als de Universiteit voor Humanistiek van groot belang. Daarnaast werd samengewerkt met Gemeente Zwolle, Frion, JP van den Bent en andere (zorg)organisaties. ZonMw subsidieerde het project en stimuleert daarmee samenwerking en kennisuitwisseling tussen beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek.

Programma
De slotbijeenkomst op 1 februari vindt plaats in Hogeschool Viaa, Grasdorpstraat 2 te Zwolle. Het programma duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen. Dr. Alma Akkerman zal het thema inleiden. Akkerman is gedragswetenschapper bij Cosis en gepromoveerd op arbeidstevredenheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgens zal het beleidsperspectief toegelicht worden door de gemeente Zwolle. Na het presenteren van de onderzoeksresultaten en de methodiekbeschrijving volgt een interactief programma. Om 16.30 uur is de afsluiting en is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. Aanmelden voor deze slotbijeenkomst kan door contact op te nemen met Joukje Faber: j.faber@viaa.nl.