Symposium Netwerkondersteuning in buurt en wijk08-03-2017

Op dinsdag 9 mei van 13.00 – 17.00 uur worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd van het meerjarig onderzoek dat door de Werkplaats Sociaal Domein (Hogeschool Viaa), samen met de Universiteit voor Humanistiek, Frion, RIBWGO en de gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst wordt gedaan naar zogenaamde ‘buurtinitiatieven’ die gericht zijn op de integratie van mensen met een verstandelijke of psychische beperking en het vergroten van hun sociale netwerk.

Centrale vraag in het onderzoek: Wat hebben mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking nodig om een informeel sociaalnetwerk in hun buurt of wijk op te bouwen, uit te breiden en te behouden zodat ze naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving? Ten behoeve van de participatie van mensen met beperking in hun woonomgeving, de (veranderende) rol van sociale professionals en ter ontwikkeling van Wmo- en participatiebeleid.

De tussentijdse resultaten worden gepresenteerd tijdens een gezamenlijk event, georganiseerd  door de onderzoekers en projectmanagers van het onderzoek Netwerkondersteuning in buurt en wijk en Werkplaats Sociaal Domein (www.samenlevingsvraagstukken.nl) van Hogeschool Viaa.

Deelname is gratis.
Meer informatie op onze website >>>
Aanmelden kan hier >>>