teambeurs primair onderwijs20-04-2017

Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling.

Het bevoegd gezag voor basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs vraagt, samen met een team van leraren en betrokken schoolleider(s), de subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding aan.

De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de studiekosten en voor vervanging van de leraren die een masteropleiding volgen. Het is de bedoeling dat de leraren na de masteropleiding het geleerde in de school in praktijk brengen. Vanuit deze subsidieregeling krijgen de leraren na de masteropleiding een jaar lang tijd om hieraan te werken. Ook  biedt deze regeling middelen om leraren die de masteropleiding niet volgen te betrekken, bijvoorbeeld door het inhuren van een coach of door hen ook masterclasses uit de gevolgde masteropleiding aan te bieden. Tot slot is subsidie beschikbaar voor afstemming met het opleidingsinstituut om de masteropleiding beter te laten aansluiten op de behoefte van de school of het bevoegd gezag.

De aanvragen kunnen in de periode van 1 mei tot en met 15 oktober 2017 worden ingediend.

Meer informatie over aanvraagcriteria, de aanvraagprocedure en de hoogte van het subsidiebedrag is te vinden op de website: https://www.dus-i.nl/subsidies/t/teambeurs-primair-onderwijs