Webapp 'Omgaan met levensvragen van ouderen'18-04-2017

Doe ik er nog wel toe? Heb ik wel goed geleefd? Hoe kom ik de dagen door, nu mijn toekomst in het verleden ligt? Veel ouderen worstelen met deze en andere levensvragen. Vragen zonder ‘echte’ antwoorden. Het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa heeft een webapp ontwikkeld die verpleegkundigen, verzorgenden en social workers kan helpen bij het omgaan van levensvragen van ouderen.

“De webapp moet ervoor zorgen dat de theorie in praktijk gebracht kan worden. In het opleidingsprogramma van Verpleegkunde van Viaa besteden we al wel aandacht aan zingeving, maar het uitvoeren in de praktijk was nog lastig”, vertelt Foekje Pol, docent Verpleegkunde bij Hogeschool Viaa en bedenker van de webapp.

Opdrachten

De webapp ‘Omgaan met levensvragen van ouderen’ bestaat uit vier verschillende onderdelen: theorie, opdrachten, groepstijdlijn en mijn tijdlijn. De opdrachten zijn bedoeld om praktisch aan de slag te gaan met levensvragen. In de webapp staan korte opdrachten die in eigen tempo en volgorde gedaan kunnen worden. Een voorbeeld van een opdracht is het vragen naar de herkomst en betekenis van een sieraad die de oudere draagt. Foekje: “Aandacht voor zingeving zit niet altijd in een lang en zwaar gesprek. Het gaat juist om de kleine dingen.”

Individueel en groepen

Verzorgenden, verpleegkundigen en social workers kunnen de webapp zowel individueel als met een groep, bijvoorbeeld met het eigen team, gebruiken.  Er is een groepstijdlijn ingebouwd waar je als groepsleden elkaars uitwerking van de opdrachten kunt zien. Daarnaast kun je de webapp als docent ook inzetten als onderdeel van het onderwijsprogramma.

Meer informatie

De webapp ‘Omgaan met levensvragen bij ouderen’ kan besteld worden door te mailen naar applevensvragen@viaa.nl. De kosten voor vijf licenties zijn 95,- euro.