Gebouw GH
 • Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dat komt doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek.

  De bijbel als inspiratiebron

  Op Viaa leven we vanuit het Woord van God. Dat betekent dat we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor ons allemaal een voorbeeld. We willen leven in navolging van Hem. Onze slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’.

   Opleidingen

  • Leraar Basisonderwijs (PABO)
  • Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde (HBOV)
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
  • Godsdienst-pastoraal werk (GPW)
  • Godsdienstleraar (bachelor)
  • Godsdienstleraar (master)

  Zeven opleidingen. Niet zo’n grote school dus, maar toch divers genoeg om allerlei verschillende relaties en vriendschappen te maken met je mede-studenten. De kleinschaligheid van de hogeschool staat borg voor een persoonlijke benadering van de student. Aan Viaa studeren ongeveer 1450 studenten.

  Lees hier meer over opleidingen.

  Advies

  Bij de drie academies van Viaa kunt u terecht voor advies, begeleiding en coaching in de werkvelden onderwijs, zorg en welzijn en theologie. Ook kunt u hier nascholing en cursussen volgen.

  Lees hier meer over advies.

  Onderzoek

  Viaa kent drie onderzoekscentra: het Lectoraat Vormend Onderwijs, het Lectoraat Zorg en Zingeving en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Deze centra houden zich bezig met vraagstukken op het gebied van morele vorming in het onderwijs, spiritualiteit in de zorg en met sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

  Lees hier meer over onderzoek.

 • Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Hogeschool Viaa streven naar transparantie in bestuur en toezicht. Zij zijn, met inachtneming van de eigen taken en bevoegdheden, verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de bestuursstructuur. De bestuursstructuur is ingericht conform de uitgangspunten en principes van de Branchecode goed bestuur hogescholen. Deze Branchecode is de geactualiseerde versie van de Branchecode governance HBO uit 2006, die eind 2013 door de Vereniging Hogescholen is vastgesteld.
  Het College van Bestuur van Viaa conformeert zich aan deze code.

  Governance gaat over goed bestuur van een instelling. Dat betekent dat er een heldere missie en visie moeten zijn van waaruit de instelling wordt bestuurd, dat het besturen motiverend, transparant en betrouwbaar plaatsvindt, dat er effectief (intern) toezicht is en dat het besturen van de instelling de kenmerken van onafhankelijkheid en deskundigheid in zich draagt. Daarnaast vinden we dat er op heldere wijze verantwoording over doelen, resultaten en sturing dient te worden afgelegd. En tenslotte dat de beheersing van de instelling effectief is. Deze aspecten van toezicht -verantwoording, sturing en beheersing - dienen met elkaar in balans te zijn.

  Voor Hogeschool Viaa is van belang dat door de governance(structuur) ruimte geschapen wordt voor:
  • Opleiding: onderwijs en vorming van studenten;
  • Onderzoek: praktijkgericht en in het kader van de opleiding;
  • Kennisdienstverlening (advies).

  Hogeschool Viaa is een organisatie met een duidelijke identiteit. De Bijbel is voor ons denken en handelen de basis, norm en inspiratiebron. We willen herkenbaar zijn aan kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Met opleiding, onderzoek en adviesdienstverlening willen we bijdragen leveren aan (verbetering van) de professionaliteit in de werkvelden waar Viaa zich op richt.

  Om inzicht te geven in de manier waarop Hogeschool Viaa de governance in lijn met de branchecode, passend bij haar identiteit en schaalgrootte, heeft georganiseerd, bieden we hier informatie over de hoofdlijnen van de governancestructuur. Daarbij moet opgemerkt worden dat werken aan governance een leer- en ontwikkelproces is. Dat is geen reden om het niet zo nauw te nemen met principes, voorschriften en bepalingen. Maar het geeft wel een zekere rust en ruimte om op basis van ervaringen in het verleden en nieuwe ontwikkelingen in het heden de governance nog verder te verbeteren.

 • Hogeschool Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dat komt doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Op Viaa leven en werken we vanuit de Bijbel, die we erkennen als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. Dat betekent dat we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor ons allemaal een voorbeeld. We willen leven in navolging van Hem. Onze slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’. Van medewerkers van Viaa wordt verwacht dat ze actief lid zijn van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en die de Apostolische geloofsbelijdenis beschouwt als een betrouwbare samenvatting van de bijbel.

  Lees meer over de identiteit van Viaa in het Identiteitsdocument.

 • Bezoekadres

  Grasdorpstraat 2
  8012 EN Zwolle

  Postadres

  Postbus 10030
  8000 GA Zwolle

  Tel. 038 - 425 55 42
  Fax 038 - 423 07 85

  www.viaa.nl  
  info@viaa.nl

   

  Parkeren

  De parkeerruimte bij het gebouw van Viaa is beperkt. Betaald parkeren is mogelijk op het terrein van supermarkt Jumbo aan de Assendorperdijk (maximaal twee uur) of op parkeerterrein Turfmarkt. Bij parkeren op het terrein van Viaa graag doorrijden tot rechtsachter het Viaa-gebouw. Het eerste gedeelte van het parkeerterrein is bestemd voor Dimence, wij vragen u vriendelijk hier niet te parkeren. Bezoekers van Viaa kunnen zich melden bij de slagboom. Klik hier voor een routebeschrijving naar ons gebouw en voor een kaart met alternatieve parkeerplekken.