vacatures GH Zwolle

Vacatures

Op dit moment hebben wij een vacature voor:

directeur Educatieve Academie M/V 1,0 fte

 

Identiteit

Hogeschool Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dat komt doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Op Viaa leven en werken we vanuit de Bijbel, die we erkennen als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. Dat betekent dat we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor ons allemaal een voorbeeld. We willen leven in navolging van Hem. Onze slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’. Van medewerkers van Viaa wordt verwacht dat ze actief lid zijn van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en die de Apostolische geloofsbelijdenis beschouwt als een betrouwbare samenvatting van de bijbel. Lees meer over de identiteit van Viaa in het identiteitsdocument.

Voor vragen of meer informatie over werken bij Viaa kunt u contact opnemen met onze afdeling P&O, tel. 038-425 55 42 of e-mail: personeelsadministratie@viaa.nl.