ALGEMEEN BELEIDSADVISEUR/BESTUURSSECRETARIS

Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de werkvelden waarin wij actief zijn.
Binnen de hogeschool werken we met een stafteam dat zich bezig houdt met diverse beleidsterreinen.

Omdat één van de collega’s binnen de stafdiensten vertrekt hebben we bij Hogeschool Viaa op korte termijn een vacature voor de functie van

ALGEMEEN BELEIDSADVISEUR/BESTUURSSECRETARIS M/V 0,7 FTE

Hogeschool Viaa is volop in ontwikkeling en dat heeft ook invloed op de ontwikkeling van functies. Vanwege de schaalgrootte is er regelmatig sprake van combinaties van functies c.q. activiteiten en dat is hier ook het geval.

Vind je het een uitdaging om de strategie van Hogeschool Viaa op een hoger plan te brengen? Vind je het mooi om vanuit een juridisch denkkader de uitvoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) handen en voeten te geven? Ben je goed in het reguleren van organisatieprocessen zodat de bestuurskracht van de hogeschool mede door jou wordt versterkt? Wil je dat graag doen in samenwerking met het college van bestuur, het overige management en de stafdiensten van de hogeschool? Dan zijn we op zoek naar jou.

Wat ga je doen?

Je werkt in een team van centrale beleidsmedewerkers. Jij bent onze vliegende keep op allerlei m.n. juridische en bestuurlijk getinte onderwerpen en vraagstukken. Het juridische deel heeft vooral betrekking op de WHW. Het bestuurlijke deel heeft een gevarieerder karakter en sluit sterk aan bij actuele bestuurlijke vraagstukken. Daarin ben je een sparringpartner van het college van bestuur.
We werken samen aan integrale beleids-, management- c.q. bestuursondersteuning elk vanuit een eigen focus maar met oog en begrip voor elkaars specialisme en mogelijk versterkende of tegengestelde belangen. We leggen de grenzen daartussen niet scherp zodat steeds de meest geschikte/beschikbare collega ingezet kan worden.
Met andere woorden: je werkzaamheden kunnen zeer gevarieerd zijn. Voorbeelden daarvan zijn het schrijven van (strategische) beleidsnotities en het bewaken van dat beleid, het mede bewaken van de Onderwijs Examen Regeling (OER), het helpen implementeren van beleid, het zitting nemen in klachten-, geschillen en beroepscommissies voor studenten en het (helpen) organiseren van Viaa-brede strategiebijeenkomsten en het actief participeren in hbo-brede netwerken als het juristenoverleg en het overleg van bestuurssecretarissen.

Wat heb je ons te bieden?

Je kunt goed communiceren, hebt een vlotte pen en beweegt je gemakkelijk tussen allerlei geledingen binnen en buiten de eigen organisatie. Je hebt een brede analytische blik en hebt van nature een onderzoekende houding die je helpt bij de vertaling van je adviezen naar initiatieven en het vinden van onderlinge verbanden tussen strategie en activiteiten. Je hecht niet aan sterke grenzen tussen werkzaamheden van jou en die van je andere beleidscollega’s maar weet wel goed je eigen plek in te nemen. Je houdt van afwisseling en kan je echt vastbijten in materie die veel precisie en zorgvuldigheid vereisen. Daarbij kan je jezelf en anderen goed houden aan deadlines. Dat laatste is belangrijk vanwege externe dwang vanuit bijvoorbeeld ministeries en andere instanties.
Je kunt goed samenwerken, maar durft ook zelfstandig je verantwoordelijkheid te nemen. Je voelt je betrokken bij het reilen en zeilen van de hele hogeschool en je draait je hand niet om voor ad hoc werkzaamheden.

Verder is het in ieder geval nodig dat je:

  • minimaal een afgeronde juridische dan wel bestuurskundige of aanverwante wo/hbo-opleiding hebt;
  • aangetoonde affiniteit met en kennis hebt over het (hoger) onderwijs;
  • minimaal drie jaar (relevante) werkervaring hebt binnen een vergelijkbare functie;
  • een creatief brein hebt en proactief bent in het aandragen van nieuwe ideeën;
  • zeer organisatiesensitief bent;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
  • assertief bent en graag het initiatief neemt;
  • accuraat en geconcentreerd kunt werken;
  • de Nederlandse taal uitstekend beheerst, zowel mondeling als schriftelijk;
  • van nature een netwerker bent.

Verder wil je bewust kiezen voor de identiteit van de hogeschool die is samengevat in het identiteitsdocument en ben je een actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats conform de CAO-HBO, maximumschaal 11 (minimaal € 3.477,- maximaal € 4.777,- bruto per maand bij een volledig dienstverband). Inschaling binnen de schaal vindt plaats op grond van ervaring.
In het functiegebouw valt deze functie onder de beleidsmedewerkers. De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij personeelsadministratie@viaa.nl
Verdere informatie kan worden gegeven door Riet Borg, manager stafdiensten, tel. 038-42 555 42 of per mail: r.borg@viaa.nl

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl t.a.v. Marina de Vries, afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie’ in de onderwerp-regel.

Een brief met CV willen we graag uiterlijk op 12 december 2018 in ons bezit hebben.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 en/of 11 januari 2019.