Archief Publicaties Lectoraat Vormend Onderwijs

Publicaties 2018

Buit, P., & Spoelstra, T. (2018).Onze school is Present. Methode voor Basisonderwijs.

Amersfoort: Stichting Present Nederland. Present heeft een kant-en- klare lesmethode ontwikkeld voor basisscholen die actief burgerschapsonderwijs willen aanbieden. Deze methode bevat een leerlijn voor alle groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 en sluit aan bij de kerndoelen die de overheid stelt en waar de Inspectie van het Onderwijs op toeziet.

Meester-van Laar, A., Timmerman-Prins, S. H., & Hoogland, J. (2018). Opbrengsten van kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het gebruik van een recent ontwikkelde lesmodule ‘Onze School is Present’ voor basisscholen.
Amersfoort: Stichting Present Nederland.

Gootjes-Klamer, L (2018). Kunst in leren. Zwolle: Lectoraat Goede onderwijspraktijken (drukproef).

Spoelstra, T. (2018). ‘Het vrijgemaakt onderwijs en de burgerschapsopdracht in historisch perspectief’. Radix 44, 1, p. 48-60. onderzoeksrapport

Publicaties 2017

Tevreden met goed onderwijs? De beperkte maakbaarheid van onderwijs. Jan Hoogland (red.). (Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2017, Dixitreeks nr. 10).

Themanummer (Volume 16, uitgave maart 2017) van Christian Higher Education  ‘A distinctive of Christian Higher Education: Educating for vocation‘. Het nummer bevat een aantal lezingen die gehouden zijn tijdens IAPCHE Europe conferentie in april 2016.

Publicaties 2016

Greijdanus en het Plusdocument: een tussenstand. Hoogland, J., Odding, J., Oosterhuis-Stoit, J. & Spoelstra, T., (Viaa, Zwolle 2016).

Behoeften en Richtlijnen in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Els Bos-de Groot (Academie Social Work & Theologie/Centrum voor Samenlevingsvraagstukken) & Tanja van der Vinne (Educatieve Academie/Lectoraat Vormend Onderwijs), juni 2016.

Een roeping is breder dan verkondiging en evangelisatie“, interview met Jan Hoogland op CiP, 10 februari 2016.

Spoelstra, T.,  Verbondsonderwijs. Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs tot 1985 (Amsterdam, Vrije Universiteit 2016).

Bor, L. e.a. , DRAAIBOEK IAPCHE CONFERENTIE, ‘CHALLENGING VOCATION IN HIGHER EDUCATION’ 12 – 15 APRIL 2016, BIEZENMORTEL)

Biersteker, J, F. van de Bos en T. Spoelstra, Profiel Christelijke identiteit (Zwolle 2016)

Publicaties 2014

Averesch, H. (2014). Catechese. Wat kunnen we leren van het onderwijs? Dienst 62(2), 55-57.

Averesch, H. (2014). Het pedagogisch-didactisch handelen van catecheten in de CGK. Masterscriptie Universiteit Utrecht – OOA

Spoelstra, T. (2014). ‘Van vernieuwing naar bezieling’ in: Jet Weigand-Timmer en Geert Jan Spijker (red.) De school van de burger. Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving. Christelijk-sociaal 2030 (Amersfoort 2014).

Publicaties 2012-2013

Laar A. van – Pedagogiek in praktijk:, Buitenspel  (november 2012).

Laar A. van – Pedagogiek in praktijk: Kortsluiting, jongeren aan het woord over de aansluiting met leraren (april 2012).

Oosterhuis-Stoit J. – SBM – De diepte in op brede scholen   (januari-februari 2012-2013).

Publicaties 2011

1. Wetenschappelijk/onderzoeksrapporten

Muynck, A. de, Hegeman, J.H. & Vos, P.H. (Eds.). (2011). Bridging the Gap. Connecting Christian Faith and Professional Practice. Proceedings of the European Iapche-Conference 2009. Sioux Centre: Dordt Press.

Muynck, A. de, Hegeman, J.H. & Vos, P.H. (2011). Introduction. In A. de Muynck, J.H. Hegeman & P.H. Vos (Eds.). Bridging the Gap. Connecting Christian Faith and Professional Practice. Proceedings of the European Iapche-Conference 2009, pp. 5-10. Sioux Centre: Dordt Press.

Vos, P.H. (2011). What Really Matters in Connecting Faith and Professional Practice. Response to Stephan Holthaus. In A. de Muynck, J. Hegeman & P.H. Vos (Eds.), Bridging the Gap. Connecting Christian Faith and Professional Practice. Proceedings of the European Iapche-Conference 2009, pp. 49-52. Sioux Centre: Dordt Press.

Vos, P.H. (2011). After Duty. The Need for Virtue Ethics in Moral Formation. In A. de Muynck, J. Hegeman & P.H. Vos (Eds.). Bridging the Gap. Connecting Christian Faith and Professional Practice. Proceedings of the European Iapche-Conference 2009, pp. 143-157. Sioux Centre: Dordt Press.

Stamhuis, E. (2011). Onderzoeksverslag Waardenvol Onderwijzen. Leerkracht, wie ben je? (verslag van een onderzoek onder leraren in het basisonderwijs naar de invulling van niet geplande ‘waarden’volle lesmomenten), Zwolle: lectoraat morele vorming.

 

2. Vakpublicaties/bijdragen aan onderwijsveld

Jagt, W. van der & Vos, P.H. (red.) (2011). Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Vos, P.H. (2011). Inleiding: over moraal in het klaslokaal, in W. van der Jagt & P.H. Vos (red.), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks 6), pp. 10-23, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Vos, P.H. (2011). Morele vorming en deugdethiek, in W. van der Jagt & P.H. Vos (red.), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks 6), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Vos, P.H. (2011). Onderwijs als morele praktijk, in W. van der Jagt & P.H. Vos (red.), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks 6), pp. 39-51, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Stamhuis, E. (2011). De professionele identiteit van de leraar, in W. van der Jagt & P.H. Vos (red.), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks 6), pp. 52-67, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Jagt, W. van der (2011). De morele ontwikkeling, in W. van der Jagt & P.H. Vos (red.), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks 6), pp. 52-67, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Meester-Van Laar, A. (2011). Morele opvattingen van leerlingen in beeld, in W. van der Jagt & P.H. Vos (red.), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks 6), pp. 84-93, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Jagt, W. van der & G. van der Meulen (2011). Lesgeven rond morele vorming, in W. van der Jagt & P.H. Vos (red.), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks 6), pp. 94-109, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Biemond, M. (2011). De school als morele gemeenschap, in W. van der Jagt & P.H. Vos (red.), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks 6), pp. 138-152, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Vos, P.H. (2011). Oriëntatie voor het leven. Vorming in het voortgezet onderwijs, in: Onderwijsraad, Essays over vorming in het onderwijs, pp. 35-48. Den Haag: Onderwijsraad 2011.

Vos, P.H. (2011).  A virtue-ethical approach to education, Reformed Academic 11 april 2011 (zie www.reformedacademic.blogspot.com)

Meulen, G. van der (2011). ‘Aldus leden der kerk, nuttige burgers van de staat’. De opvattingen van Groen van Prinsterer over burgerschap, Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici 22 (3), 14-19.

Biemond, M., Gouwe-Dingemanse, E. van der & Meulen, G. van der (2011). Een waardevolle samenleving. Veranderende waarden van orthodox protestants-christelijke ouders en jongeren in vergelijking met islamitische gezinnen. In N. Broer e.a. (red.), Grenzeloze pedagogiek tussen wetenschap en praktijk, pp. 85-96, Gouda: uitgave Driestar educatief.

Publicaties 2010

1. Wetenschappelijk/onderzoeksrapporten

Biemond, M. (2010). De School als Morele Gemeenskap, Journal for Christian Scholarship/ Tydskrif vir Christelike Wetenskap, 46 (1), 1-20.
Biemond, M., Walt, J.L. van der & Wolhuter. C. (2010). Disciplineverbetering door omvorming van de klas tot een morele gemeenschap, Journal for Christian Scholarship/ Tydskrif vir Christelike Wetenskap, 46 (1), 55-83.
Meester-Van Laar, A. (2010). Dat ligt eraan. Een kwalitatief en exploratief onderzoek naar morele opvattingen van jongeren over de omgang met leraren en leeftijdsgenoten. (Rapport RaakPubliek-onderzoek ‘Moreel Competent’).
Kranenburg-Kaptein, M.M., Vreugdenhil, B. & Vos, P.H. (2010). Docenten over vorming en persoonsontwikkeling. Een onderzoek naar taakopvatting, praktijk, competenties, belemmeringen en behoeften. Met bijlagen. In Anneke de Wolff, Rapport Onderwijsraad (te downloaden op www.onderwijsraad.nl en op www.hbo-kennisbank.nl)
Kranenburg-Kaptein, M.M., Oosterhuis-Stoit, I.J., Roeland, J. & Vos. P.H. (2010). Hoe moreel competent is de docent? Een verkennend onderzoek naar de moreel vormende competenties van docenten in het christelijk voortgezet onderwijs (rapport RaakPubliek-onderzoek ‘Moreel Competent’, gepubliceerd op www.hbo-kennisbank.nl)
Biemond, M. (2010). Driestar hogeschool als morele gemeenschap. Onderzoeksverslag (uitgegeven in eigen beheer door Driestar).

2. Vakpublicaties/bijdragen aan onderwijsveld

Jagt, W.A. van der & Vos, P.H. (2010). Doe me een deugd. Praktijkboek morele vorming voor de basisschool. Zoetermeer: Boekencentrum. Te bestellen via www.boekencentrum.nl
Meulen, G. van der, Vos, P.H. & Jagt, W.A. van der. (2010). Dat doet deugd. Praktijkboek morele vorming voor het voortgezet onderwijs, Zoetermeer: Boekencentrum. Te bestellen via www.boekencentrum.nl
Kock, J. de, Meester-van Laar, A., Roeland, J. & Vos, P.H. (red.) (2010). Jong. Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Vos, P.H. & Kock, J. de. (2010). Inleiding. Jong zijn: probleem of ideaal? In J. de Kock, A. Meester-van Laar, J. Roeland & P.H. Vos (Red.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu, pp. 7-14. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Meester-van Laar, A. (2010). Kortsluiting? Jongeren aan het woord over de aansluiting met leraren. In J. de Kock, A. Meester-van Laar, J. Roeland & P.H. Vos (Red.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu, pp. 16-24. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Both, P. & Vreugdenhil, B. (2010). Ik denk niet anders dan mensen die geloven. Een waardevol gesprek. In J. de Kock, A. Meester-van Laar, J. Roeland & P.H. Vos (red.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu, pp. 23-33. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Roeland, J. & Vos, P.H. (2010). De moraal tussen de oren. In gesprek met Lydia Krabbendam over puberbrein en morele ontwikkeling. In J. de Kock, A. Meester-van Laar, J. Roeland & P.H. Vos (Red.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu, pp. 36-42. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Fijter, R. & Meester-van Laar, A. (2010). Leuke gesprekken met stijve trutten uit de kerk. De grillige praktijk van morele vorming. In J. de Kock, A. Meester-van Laar, J. Roeland & P.H. Vos (Red.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu, pp. 54-57. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Kock, J. de & Vos, P.H. (2010). De jongere: eenling of groepsgeval. In J. de Kock, A. Meester-van Laar, J. Roeland & P.H. Vos (Red.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu, pp. 76-83. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Vos, P.H. (2010). Zelf filosoferen of filosofie bestuderen? Over het ideale filosofieonderwijs. Beweging 74 (1), 34-37.
Vos, P.H. (2010). Filosofie, beroepspraktijk en deugdethiek. In P. van Zilfhout, C. Vergeer & N. Wiskerke (Red.). Ruimte scheppen. Filosofie, Fontys en het HBO, pp. 119-129. Budel: Damon.
Lectoraat Morele Vorming (2010). Katernen morele vorming:
– Respect is een deugd: Voor de (w)aardigheid
– Groeien in deugden: Hoe wil je zijn?
– Verantwoordelijkheid is een deugd: Maatschappelijke stage
– Maat is een deugd: De kunst van het genieten
– Vriendschap is een deugd: Van twee kanten
– Eerlijkheid is een deugd: Wie ben jij online?
– Liefde is een deugd: Liefde en seksualiteit
– Zorg voor milieu is een deugd: Afval in de natuur

 

3. Populariserend/publiciteit

Christelijke scholier houdt maar liever zijn mond (2010, 17 november). Nederlands Dagblad (interview met Anneke van Laar n.a.v. RaakPubliek-onderzoek)
Meijer, H. (2010, 26 november). Opvoeden is toch vooral voorleven, Nederlands Dagblad. (verslag van symposium Jong van het lectoraat op 25 november 2010)
Vos, P.H. (2010, 22 oktober). De moed om volwassen te zijn. Hoe we jongeren mores leren, Nederlands Dagblad.
Naastenliefde leren op het schoolplein (2010, 7 april). Nederlands Dagblad. (Interview met Wilma van der Jagt over Doe me een deugd).
Nog steeds geldt: de deugd zit in het midden (2010, 31 maart). De Stentor (Interview met Wilma van der Jagt en Pieter Vos over Doe me een deugd).

Publicaties 2009

1. Wetenschappelijk/onderzoeksverslagen

Roeland, J. & Maanen, H. van. (2009). L’Europe, c’est nous?: Bespiegelingen over ‘het geseculariseerde’ Europa, Theologisch Debat 6 (4), 28-35.
Roeland, J. & Koning, M.J.M. (2009). Geef ons heden ons internet, Tussenruimte: Tijdschrift voor interculturele theologie 2 (2), 17-21.
Biemond, M. & Meulen G. van der (2009). Goed opgevoed. Een onderzoek naar de opvattingen van ouders, leerlingen en docenten over morele opvoeding in het onderwijs (Greijdanus Zwolle theoretische leerweg 3/4). (rapport uitgegeven door Greijdanus Zwolle).

 

2. Vakpublicaties/bijdragen aan onderwijsveld

Vos, P.H. (2009). Toewijding. In L. van Wensveen & H. Dane (red.). Zuinigheid met vlijt. Over calvinistische (on)deugden, pp. 35-50. Zoetermeer: Boekencentrum.
Roeland, J. & Soeharto, J. (2009). Een zwaluw maakt nog geen zomer. Een pleidooi voor een prudente authenticiteit. In Christendemocratische Verkenningen, 30 (lente), 106-112.
Biemond, M. (2009). Morele vorming vanuit een deugdethiek? DRS magazine 37 (2), 10-11.
Biemond, M. (2009). De klas als morele gemeenschap, DRS magazine 37 (2), 24-25.

 

3. Populariserend/publiciteit

Roest, M. & Roeleveld, E. (2009). Morele vorming begint bij jezelf, DRS 37 (2), 5-7. (interview met o.a. Pieter Vos).
Vos, P.H. (2009, 5 juni). Autonomie als protestantse waarde. Nederlands Dagblad. Te vinden op www.nd.nl.
Autonomie belangrijk voor jonge christenen. (2009, 7 mei). Nederlands Dagblad. Te vinden op www.nd.nl. (interview met Marrry Biemond en Gerrit van der Meulen over onderzoek Goed opgevoed).
Leerlingen: Onderlinge omgang kan beter. (2009, 7 mei). Reformatorisch Dagblad. Te vinden op www.refdag.nl (over onderzoek Goed opgevoed).
Dijkhuizen, E. van. (2009, 7 mei). Samenwerken en samenléven. Reformatorisch Dagblad. Te vinden op www.refdag.nl (interview met Marrry Biemond en Gerrit van der Meulen over onderzoek Goed opgevoed).
Christelijke jongeren: autonomie erg belangrijk. (2009, 8 mei). Friesch Dagblad (over onderzoek Goed opgevoed).

Publicaties 2008

1. Wetenschappelijk/onderzoeksverslagen

Jagt, W.A. van der, Kranenburg-Kaptein, M.M., Oosterhuis-Stoit, I.J. & Vos, P.H. (2008). Mores léren op basisschool De Wegwijzer. Een onderzoek naar de afstemming tussen ouders en leerkrachten in de morele opvoeding in Bunschoten- Spakenburg. Zwolle: Viaa, Lectoraat Morele Vorming. Rapport Juni 2008 (rapport in eigen beheer uitgegeven).
Jagt, W.A. van der, Kranenburg-Kaptein, M.M., Oosterhuis-Stoit, I.J. & Vos, P.H. (2008). Mores léren op de Calvijnschool. Een onderzoek naar de afstemming tussen ouders en leerkrachten in de morele opvoeding in Bunschoten- Spakenburg. Zwolle: Viaa, Lectoraat Morele Vorming. Rapport Juni 2008 (rapport in eigen beheer uitgegeven).
Jagt, W.A. van der, Kranenburg-Kaptein, M.M., Oosterhuis-Stoit, I.J. & Vos, P.H. (2008). Mores léren. Een onderzoek naar de afstemming tussen ouders en leerkrachten in de morele opvoeding op twee basisscholen in Bunschoten (samenvatting). Zwolle: Viaa, Lectoraat Morele Vorming. Rapport oktober 2008 (rapport in eigen beheer uitgegeven).
Vos, P.H. (2008). Gezin en politiek in wankel evenwicht. In G. de Kruijf & P. Schaafsma (Red.). Meer dan een optelsom: kanttekeningen bij de waarde van het gezin, pp. 71-88. Kampen: Ten Have.
Biemond, M., Buchner, E. & Stamhuis, E., Persoonlijke missies van leerkrachten en de missie van Accrete. Onderzoeksrapport lectoraat morele vorming (rapport voor opdrachtgever).
Buchner, E. & Stamhuis, E., Persoonlijke missies van leerkrachten op de Willem Alexanderschool te Steenwijk.
Biemond, M., Buchner, E. & Stamhuis, E., Persoonlijke missies van leerkrachten op De Wijngaard te Zwartsluis.

 

2. Vakpublicaties/bijdragen voor onderwijsveld

Vos, P.H. & Haarsma, I. (2008). Filosoferen over religie roept altijd religieuze weerstand op. Interview met Michiel Leezenberg. Beweging 72 (1), 36-39. Te vinden op www.bewegingonline.nl
Biemond, M. (2008). De school als morele gemeenschap.
Vos, P.H. Recensie van Bram de Muynck, Een goddelijk beroep, spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het basisonderwijs (Dissertatie VU). Heerenveen: Groen 2008, DRS 36/10 (2008), 17.

 

3. Populariserend/publiciteit

Vos, P.H. (2008). Wie is de docent, wie de leerling? Omarmen, magazine Red een kind 4 (3), 13.
Vos, P.H. (2008, 6 juni). Teveel geven en te weinig ontvangen: crosscultureel leren van de liefde. Nederlands Dagblad.
Vos, P.H. (2008, 24 november). Crisisretoriek over opvoeding versluiert echte problemen, Nederlands Dagblad 24 november 2008 (verkorte versie van lezing gehouden op het symposium ´Hoop doet leven´).
Meijer, H. (2008, 21 november). Regels regeren bij opvoeding in dorpen, Nederlands Dagblad (over het onderzoek Mores léren).
Meijer, H. (2008, 22 november). Opvoedexperts maken ouders onzeker, Nederlands Dagblad. (over lezing lector Pieter Vos).
Deskundige vergroot onzekerheid ouder. (2008, 21 november). Reformatorisch Dagblad. (over lezing Pieter Vos).
Roeland, J., Protestanten en popmuziek. Geraadpleegd op www.protestant.nl. Publicaties 2007

 

Publicaties 2007

1. Wetenschappelijk/onderzoeksrapporten

Jagt, W.A. van der (2007). Morele vorming in het basisonderwijs. Een peiling onder schoolleiders, leerkrachten en ouders (rapport op website lectoraat).
Meulen, G. van der (2007). Morele vorming in het voortgezet onderwijs. Een peiling onder leidinggevenden en ouders (rapport op website lectoraat).
Meulen, G. van der (2007). ‘Aldus leden der kerk, nuttige burgers van de staat’, Opvattingen van Guillaume Groen van Prinsterer over burgerschap (masterscriptie geschiedenis 2007).

 

2. Vakpublicaties/bijdragen voor onderwijsveld

Vos, P.H. (2007). De vanzelfsprekendheid voorbij 1. De Reformatie 82 (43), 738-741.
Vos, P.H. (2007). De vanzelfsprekendheid voorbij 2. De Reformatie 82 (44), 754-756.
Vos, P.H. (2007). De vanzelfsprekendheid voorbij 3. De Reformatie 82 (45), 769-771.
Vos, P.H. (2007). Naar een terugkeer van de deugdethiek in het waardenonderwijs, Filosofie 17 (6), 58-61.
Vos, P.H. (2007). Dit is mijn lichaam. Slotbeschouwing. In H. Visser-Van Balen, R. van der Scheer, P.H. Vos (red.), Lijf. Leven in een lichaamscultuur, pp. 88-97. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Vos, P.H. & Haarsma, I.D. (2007). Rede en religie, geweld en moraal, Beweging 71 (3), 30-33. Te vinden op www.bewegingonline.nl
Vos, P.H. (2007). Een handreiking bij kerndoelen burgerschap. (gepubliceerd op de website van het lectoraat).

 

3. Populariserend/publiciteit

Vos, P.H. (2007, 30 november). De mythe van het geaccepteerde lichaam. Nederlands Dagblad. Te vinden op www.nd.nl.
Berg, R. van den. (2007, 11 april). Gezin-school-kerk heeft afgedaan, Nederlands Dagblad. (verslag lezing Pieter Vos).
Berg, R. van den. (2007, 11 april). Openbreken triangel biedt kansen, Nederlands Dagblad, 11 april 2007 (verslag lezing Pieter Vos).
Vos, P.H. (2007, 23 april). Een stille omwenteling in het onderwijs, Nederlands Dagblad.
Vos, P.H. (2007, 7 februari), Veelkleurig gereformeerd onderwijs, Nederlands Dagblad.
‘Deugdzaamheid niet kleinburgerlijk, maar cool’. Morele vorming als wapen tegen geweld en normvervaging. (2007, januari). Schooljournaal (CNV Onderwijs), 11 (1)
(Interview met Pieter Vos).
Netwerk lectoren Identiteit: denktank van pioniers. (2007). SBM, maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders, april 2007 (Interview met Pieter Vos).
Zo zijn onze manieren. (2007). Burgerschapsvorming binnen schoolvereniging VGPO HAAL in Amersfoort (dvd uitgegeven door VGPO HAAL met medewerking van lectoraat).

 

Publicaties 2006

1. Wetenschappelijk/onderzoeksverslagen

Vos, P.H. (2006). Tussen vage waarden en strakke normen. Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs (lectorale rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie tot lector Morele Vorming in het onderwijs aan Viaa te Zwolle op 24 november 2006). Zwolle: Viaa.
Vos, P.H. & Muynck, A. de (2006). Leren voor het leven. Vorming en bezieling in het onderwijs, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, Motief.Vos, P.H. & Muynck, A. de (2006). Inleiding. In A. de Muynck & P.H. Vos (Red.). Leren voor het leven. Vorming en bezieling in het onderwijs, pp. 9-14. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, Motief. Vos, P.H. & Muynck, A. de (2006). De discipline van de filosofie: Wijsgerige vorming en het socratisch gesprek, In A. de Muynck & P.H. Vos (Red.). Leren voor het leven. Vorming en bezieling in het onderwijs, pp. 99-119. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, Motief. Vos, P.H. & Muynck, A. de (2006). Slotbeschouwing: wij leren voor het leven. In A. de Muynck & P.H. Vos (Red.). Leren voor het leven. Vorming en bezieling in het onderwijs, pp. 128-142. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, Motief.

 

2. Vakpublicaties/bijdragen voor onderwijsveld

Vos, P.H. (2006). Een goede boom brengt goede vruchten voort. Eindexamenonderwerp filosofie: deugdethiek. Beweging 70 (3), 30-33.
Vos, P.H. (2006). Opvoeding die verschil maakt. Over opvoeden in een multiculturele samenleving. In T. van Laar, J.M. Praamsma & J. Gerkema-Mudde (Red.). Geloofwaardig opvoeden. Op zoek naar richting en ruimte, pp. 70-81. Barneveld: De Vuurbaak.
Vos, P.H. (2006). God geeft te denken. Filosoferen met kinderen. In R. de Graaf (Red.). Bijzonder onderwijs. Christelijk geloof in de dagelijkse praktijk van basis- en voortgezet onderwijs, pp.203-208. Zoetermeer: Boekencentrum.
Deddens, A. & Hoogland. J. (2006). Stapje voor stapje autonoom. Interview met lector Pieter Vos, Beweging 70 (2).

 

3. Popularisarend/publiciteit

Goede leraar is leraar die deugt. (2006, 25 november). Reformatorisch Dagblad. Te vinden op www.refdag.nl.
Yang Yang, Chiu. (2006, 21 november). Liegen kan ook een deugd zijn. (interview met lector Pieter Vos).Goede leraar is leraar die deugt. (2006, 25 november). Nederlands Dagblad. (verslag lectorale rede).