Archief Publicaties Lectoraat Zorg & Zingeving

Zichtbaar in zorg. Christelijke zorgprofessionals over geloof & werk. Het boekje Zichtbaar in zorg is een uitgave van Het lectoraat Zorg & Zingeving (Viaa), het lectoraat Verpleegkundige beroepsethiek (CHE) en het lectoraat Jeugd en Gezin (CHE) en werd gepresenteerd op het symposium Zichtbaar in Zorg dat op 12 juni 2014 plaatsvond. Het boekje is ad € 6,95 te bestellen bij Viaa (onderzoek@viaa.nl).

Bruikbaarheid van de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) voor het bepalen van angst en depressie bij palliatieve zorgvragers in een hospice.
In samenwerking met Hospice Kuria in Amsterdam heeft het lectoraat onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de HADS binnen de context van het hospice te gebruiken. Het onderzoek is onder leiding van A. Schep-Akkerman (onderzoeker van het lectoraat) uitgevoerd door studenten HBO-V.
Uit het onderzoek blijkt dat de HADS een bruikbaar instrument is voor het screenen van angst en depressie bij zorgvragers in de palliatieve fase. Het helpt zorgverleners meer vat te krijgen op deze problemen.

In oktober 2013 verscheen in Nurse Education Today, het artikel Student nurses perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: A European pilot study, waaraan o.m. is meegewerkt door René van Leeuwen en Annemiek Schep- Akkerman. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.09.014

In IDDG, pag. 20-22, het artikel Profiel en context van christenprofessionals in de zorg: het onderzoek ‘Geloof in zorg‘. Bart Cusveller en René van Leeuwen.

Geloof in zorg: Transparantie en participatie. Onderzoek naar profiel, context en toerustingsbeoefte van christenprofessionals in de zorg. Uitgevoerd door Annemiek Schep- Akkerman en René van Leeuwen (lectoraat Zorg en Spiritualiteit (GH)) en Bart Cusveller (lectoraat Verpleegkundige beroepsethiek (CHE))In FebeZorg, 33e jaargang, nr 2, mei 2013 pag. 28-30 & in IDDG, pag. 20-22, het artikel Profiel en context van christenprofessionals in de zorg: het onderzoek ‘Geloof in zorg’. Bart Cusveller en René van Leeuwen.

Inzicht van verpleegkunde-studenten in spiritualiteit en spirituele zorg. Resultaten an een pilotstudie. Annemiek Schep en René van Leeuwen in Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, Nummer 1 – januari 2012 (www.OenG.bsl.nl)

Verankering van de spirituele dimensie in palliatieve consultatiediensten. Inventarisatie, evaluatie, aanbevelingen. Eric Ettema, Marijke A. Wulp, René van Leeuwen & Carlo J.W. Leget in Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2011 (11) 3.

Is er een relatie tussen gehechtheid aan mensen en gehechtheid aan God? Henk Stulp
Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (2011, nr. 4)
Hoofdlijnen gehechtheidstheorie

‘Spirituele zorg in de palliatieve zorg’
René van Leeuwen heeft als lid van de Werkgroep Ethiek en Spirituele Zorg van Agora, meegewerkt aan het visiestuk ‘Spirituele zorg in de palliatieve zorg’, dat is aangeboden aan staatsecretaris Velthuizen-van zanten. Het stuk benadrukt het belang van integratie van de aandacht voor spiritualiteit zorgbeleid, zorgpraktijken, onderzoek en onderwijs in de zorg. (2011)

Kwaliteit van zorg. Optimaal zonder levensbeschouwing?
Met bijdrage van Rene van Leeuwen.
Van Gorcum Uitgeverij. ISBN 9789023244905 (2010)

Spirituele Zorg. Vanzelfsprekend, maar niet vanzelf
Annemiek Schep- Akkerman en René van Leeuwen (2009)
Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2009 nr. 11/12

The effectiveness of an educational programme for nursing students
on developing competence in the provision of spiritual care
René van Leeuwen, Lucas J Tiesinga, Henk Jochemsen, Doeke Post (2008)
Journal of Clinical Nursing, 17, 2768-2781

Learning effects of thematic peer review:
A qualitative analysis of reflexive journals on spiritual care
R. van Leeuwen, L.J. Tiesinga, H. Jochemsen, D. Post (2008)
Nurse Education today, 10.

Geloof het of niet…..!
Door René van Leeuwen op 14 mei 2009 uitgesproken Lectorale rede.

Towards nursing competencies in spiritual care
René van Leeuwen (2008)
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen

Spirituele zorg: inbedding in het verpleegkundig zorgproces kan beter
Jos Kersten & Tonny van den Pasch (2008).
Tijdschrift voor Verpleegkundigen, (118), 7/8, 14-21

In Verpleegkunde volgens het Neuman systems model door F. Verberk en M. de Kuiper: De spirituele variabele
G.J. Westrik en R.R. van Leeuwen
Van Gorcum Assen 2006

Spirituele zorg in de praktijk
G.J. Westrik en R.R. van Leeuwen
Artikel in TVZ

Spiritualiteit
R.R. van Leeuwen, C.M.A Frederiks en A.M Eliens

Aspects of spirituality concerning illness
René van Leeuwen, Lucas J Tiesinga, Henk Jochemsen, Doeke Post (2007)
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21, 482-489

De samenhang tussen spiritualiteit en gezondheid en lichamelijke gezondheidszorg:
een analyse van medische en verpleegkundige studies.
R.R. van Leeuwen, L.J. Tiesinga, H. jochemsen, D. Post (2004).
Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 82 (5), 307-316

Nursing competencies in spiritual care
René van Leeuwen, Bart Cusveller (2004)
Journal of Advanced Nursing, 48 (3), 234-246

Volwaardige verpleging ‘morele beroepsverantwoordelijkheid en spiritueel welzijn’
B.S. Cusveller (red), G.J. Westrik
Buyten & Schipperheijn Amsterdam 1999