BELEIDSMEDEWERKER INTERNATIONAL OFFICE M/V 0,8 FTE

Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de werkvelden waarin wij actief zijn.
Hogeschool Viaa heeft binnen elke academie een lectoraat waar, in verbinding met het onderwijs en het werkveld, praktijkgericht onderzoek plaatsvindt.

Hogeschool Viaa streeft naar duurzame internationalisering, zowel wat betreft relaties als qua duurzaamheid zoals geformuleerd in de SDG-doelen. We hebben binnen en buiten Europa sterke samenwerkingsverbanden met christelijke instellingen voor hoger onderwijs. Ook zijn er hechte banden met verschillende internationale non-profitorganisaties. Het International Office beheert deze samenwerkingsverbanden en zoekt steeds naar manieren om internationale kansen voor studenten en werknemers te creëren en hun interculturele competenties te ontwikkelen.

Voor International Office zijn we op zoek naar een

BELEIDSMEDEWERKER INTERNATIONALISERING M/V 0,8 FTE

Durf jij een uitdaging aan?
Heb je een passie voor internationalisering en internationale werkervaring en ben je intercultureel sensitief? Spreek je een goed woordje ‘over de grens’? Heb je een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat om vanuit een helicopterview te werken aan de versterking van het internationaliseringsbeleid? Kun je anderen enthousiasmeren, maar ben je ook een realist?
Dan hopen we dat je reageert op deze vacature.

Wat ga je doen

Je bent onze specialist op het gebied van internationalisering en teamleider van het International Office. Je wordt daarbij ondersteund door een procescoördinator en een administratief medewerker. Je maakt en onderhoudt, samen met de relatiebeheerder, intensief contact met internationale partners en initieert en coördineert de verbinding tussen internationale ontwikkelingen en onze hogeschool. Je vertaalt de ontwikkelingen ‘van buiten naar binnen’. Je staat voor de uitdaging om de ambities ten aanzien van duurzaam internationaliseren te verwezenlijken. Omdat geen enkel strategisch beleidsterrein op zichzelf staat en er altijd dwarsverbanden zijn, maak je deel uit van een team beleidsmedewerkers met aandachtsgebieden zoals onderwijs, kwaliteit, HR, Marketing & Communicatie. Samen werken we aan integrale beleids- en bestuursondersteuning, elk vanuit een eigen focus, maar met oog en begrip voor elkaars specialisme en elkaar versterkende of mogelijk tegengestelde belangen.
Verder werk je samen met de ICO’s die gepositioneerd zijn in de academies en zich bezig houden met studie- en stagemogelijkheden in het buitenland voor hun studenten, maar ook met mogelijkheden voor inkomende studenten en kansen voor virtuele uitwisseling.

Je houdt de relevante landelijke trends en ontwikkelingen bij en participeert in interne en externe netwerken. Daarbij signaleer je proactief kansen en mogelijkheden voor onze hogeschool, maar help je ook keuzes te maken omdat we niet alles tegelijk kunnen doen.

Wat bieden we jou

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan waarin je een spin bent in ons internationale web. Je krijgt kundige, betrokken en enthousiaste collega’s en je kunt veel invloed hebben op je eigen werkzaamheden. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je begint met een jaarcontract en bij wederzijdse tevredenheid is er sprake van verlenging of een contract voor onbepaalde tijd. De werktijden worden in onderling overleg afgesproken. Je hebt bij een voltijd dienstverband 428 uur vakantie in een jaar.

Wat heb je ons te bieden

Deze functie vraagt zowel culturele- als organisatiesensitiviteit en goede adviesvaardigheden, zoals een brede en kritische blik en begrip voor andere belangen dan de jouwe. Je bent van nature een leider en weet vanuit die competentie jezelf, je team en de omgeving waarin je werkt richting te geven. Je hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen, maar bent ook in staat je punt te maken, waardoor je een prettige en gelijkwaardige gesprekspartner bent voor zowel het management als de collega’s binnen en buiten de academies. Je bent van nature een netwerker en hebt ervaring met het initiëren en vormgeven van beleid. Je kan ideeën omzetten naar de praktijk en weet creatieve en innovatieve oplossingen te genereren. Je houdt overzicht over de lopende projecten en van een aantal ben je zelf de coördinator.

Verder heb je:

  • een hbo/wo werk- en denkniveau en bij voorkeur ben je in het bezit van een relevante master of hebt de bereidheid die te gaan halen;
  • een uitstekende beheersing van de Engelse taal C1 en de beheersing van de Duitse taal is een pré;
  • enkele jaren relevante werkervaring, bij voorkeur in het hoger beroepsonderwijs.

Identiteit

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool, zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats conform de cao-hbo, maximumschaal 11 (minimaal € 3.881,- en maximaal € 5.332,- bruto per maand bij een volledig dienstverband) en is afhankelijk van opleiding en ervaring. In december is er sprake van een eindejaarsuitkering van 8,3%. De functie is in ons generieke functiegebouw ondergebracht bij de functie Beleidsmedewerker.

Een functieprofiel is op te vragen bij personeelsadministratie@viaa.nl.

Meer informatie kan worden gegeven door Tjalling Oosterhuis, coördinator International Office, email: t.oosterhuis@viaa.nl, tel. 06-20 27 82 61.

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl t.a.v. afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie beleidsmedewerker Internationalisering ’ in de onderwerpregel.
Een brief met CV willen we graag uiterlijk op 29 mei 2022 in ons bezit hebben. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 15 juni.