Onderzoeksthema Burgerschapsvorming

Vanaf de eerste schooldag maken leerlingen deel uit van de samenleving. Je wilt dat ze hun plek vinden, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De samenleving verandert continu, waardoor je als onderwijsprofessional steeds weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Daarom doen we bij het lectoraat Goede Onderwijspraktijken onderzoek naar burgerschapsvorming in het basisonderwijs.

Wil je als basisschool aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling, dan komt het thema burgerschapsvorming vroeg of laat aan de orde. Want waar staat een leerling in de maatschappij? Hoe reageert hij of zij op gebeurtenissen die spelen? En wanneer kun je hem of haar een actieve, sociale burger noemen?

Waar doen we onderzoek naar

Binnen het lectoraat Goede Onderwijspraktijken onderzoeken we hoe je als onderwijsprofessional kunt omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Belangrijk, want de school vormt een minimaatschappij waar iedereen – inclusief jijzelf – een eigen kijk op de wereld heeft.

Bij onze onderzoeken komen verschillende vragen aan bod:

  • Wat verstaan we onder moreel en bezield burgerschap?
  • Welke rol speelt het basisonderwijs bij burgerschapsvorming?
  • Hoe kun je leerlingen vormen tot morele burgers?

 

Wat is het resultaat van onze onderzoeken

Van inspirerende vlogs om levensbeschouwelijke diversiteit bespreekbaar te maken tot een check om te kijken wat jouw school doet op het gebied van moreel burgerschap, we bieden praktische methoden en technieken om aan de slag te gaan met het thema burgerschapsvorming. Benieuwd? Bekijk onze publicaties.

Publicaties Lectoraat Goede Onderwijspraktijken