Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van zorg en welzijn. En geeft vorm aan de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle.

Professionals in het sociale domein, hun cliënten, bewoners of deelnemers, maar ook familieleden, vrijwilligers, beleidsmakers, onderzoekers, docenten en studenten hebben met dit thema te maken. Samen met alle betrokkenen verkennen we de praktijk, leren we van ervaringen en ontwikkelen we nieuwe werkwijzen. Zo dragen we met elkaar bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken is onderdeel van de academie Social Work en Theologie van Hogeschool Viaa. Met praktijkgericht onderzoek slaan we een brug tussen wetenschap, werkveld en onderwijs. Van daaruit ontwikkelen we nieuwe werkwijzen om optimaal aan te sluiten bij sociale verbanden en informele netwerken. Daarnaast doen we waardevolle kennis op om studenten op te leiden voor de dagelijkse praktijk.

Onderzoekslijnen

In de lectoraatsperiode 2018-2022 hanteren we drie onderzoekslijnen. Bij deze onderzoekslijnen voert integraal denken de boventoon.

Onderzoekslijn Inclusieve samenleving I Welke ondersteuning hebben kwetsbare mensen nodig om mee te doen in de samenleving?
Onderzoekslijn Integraal samenwerken met en voor bewoners I Wat kunnen sociale professionals doen om een waardevolle schakel te zijn binnen buurt en wijk?
Onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd I Hoe kunnen (complexe) vraagstukken in het brede jeugddomein integraal aangepakt worden waarbij interprofessioneel werken een doeltreffend middel is.

Werkplaats Sociaal Domein

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken geeft vorm aan de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle. Deze werkplaats is onderdeel van een landelijk netwerk van 15 werkplaatsen, aangewezen door het Ministerie van VWS. Een WSD wordt toegekend aan een lectoraat van een hogeschool (meestal een lectoraat Sociaal Werk) maar heeft een functie voor de hele regio. Onderzoekers, docenten en studenten werken er samen met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten, burgerorganisaties, beroepsopleidingen en kennisinstellingen uit de regio. We leren samen hoe we de transformaties in het sociale domein kunnen vormgeven, bijvoorbeeld door het organiseren van leergemeenschappen of werkateliers, en publiceren over de  nieuwe inzichten die we daarmee opdoen. Zo brengen we onderwijs en praktijk dichter bij elkaar, creëren we een omgeving waar de mens centraal staat en bouwen we aan een samenleving waar iedereen mee kan doen.

De basis voor deze werkplaatsperiode 2020 – 2022 is deze gezamenlijke kennis- en leeragenda. Voor informatie over alle werkplaatsen in het land, zie www.werkplaatsensociaaldomein.nl.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wil je de mogelijkheden binnen het sociaal domein verkennen, leren van eigen ervaringen en bijdragen aan nieuwe werkwijzen? Neem dan contact op met onze deskundige, praktijkgerichte onderzoekers via 038-4255514 of onderzoek@viaa.nl.

Meer informatie

Meer weten?

Wil je meer weten over het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken? Neem dan contact met ons op via het secretariaat:

Moniek Zantinge & Nelleke Knol-Horst

Hogeschool Viaa
t.a.v. Secretariaat Kennis Office
Postbus 10030
8000 GA  Zwolle

e-mail: onderzoek@viaa.nl