Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van zorg en welzijn.

Cliënten, maar ook familieleden, sociale professionals, vrijwilligers, beleidsmakers en docenten hebben met dit thema te maken. Samen met alle betrokkenen verkennen we de praktijk, leren we van ervaringen en ontwikkelen we nieuwe werkwijzen. Zo dragen we met elkaar bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken is onderdeel van de academie Social Work en Theologie van Hogeschool Viaa. Met praktijkgericht onderzoek slaan we een brug tussen wetenschap, werkveld en onderwijs. Van daaruit ontwikkelen we nieuwe werkwijzen om optimaal aan te sluiten bij sociale verbanden en informele netwerken. Daarnaast doen we waardevolle kennis op om studenten op te leiden voor de dagelijkse praktijk.

Onderzoekslijnen

In de lectoraatsperiode 2014-2018 hanteren we drie onderzoekslijnen. Bij deze onderzoekslijnen voert integraal denken de boventoon.

Onderzoekslijn netwerkondersteuning I Welke ondersteuning hebben kwetsbare mensen nodig om mee te doen in de samenleving?
Onderzoekslijn lokaal samenspel I Wat kunnen sociale professionals doen om een waardevolle schakel te zijn binnen buurt en wijk?
Interprofessioneel samenwerken rond jeugd I Hoe kunnen we onderwijs en jeugdhulp aan elkaar verbinden?

Werkplaats Sociaal Domein

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft veertien regio’s in Nederland aangewezen als werkplaats Sociaal Domein. Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken vormt onderdeel van deze werkplaats. Onze onderzoekers, docenten en studenten werken er samen met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten, burgerorganisaties, beroepsopleidingen en kennisinstellingen uit de regio. We bedenken innovatieve werkwijzen, ontwikkelen leerinfrastructuren en publiceren rapporten met nieuwe inzichten. Zo brengen we onderwijs en praktijk dichter bij elkaar, creëren we een omgeving waar de mens centraal staat en bouwen we aan een samenleving waar iedereen mee kan doen.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wil je de mogelijkheden binnen het sociaal domein verkennen, leren van eigen ervaringen en bijdragen aan nieuwe werkwijzen? Neem dan contact op met onze deskundige, praktijkgerichte onderzoekers via 038-4255514 of onderzoek@viaa.nl.

Meer informatie

Contactinformatie

Hogeschool Viaa
Onderzoekssecretariaat
Postbus 10030
8000 GA  Zwolle

e-mail: onderzoek@viaa.nl