Samen in Beweging

Het ZonMW-project ‘Samen in Beweging’ (lijn ‘Inclusieve samenleving’) samen met Wageningen Universiteit, GGD NOG (samen AWPG Agora), GGD IJsselland en gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland, Hardenberg, Kampen, Winterswijk en Oost-Gelre loopt.

Er wordt voortgang gemaakt met het invoeren van Welzijn op recept, en andere interventies dit bevorderen dat van beleids- tot uitvoeringsniveau meer integraal wordt samengewerkt om kwetsbare bewoners ‘in beweging’ te brengen. Veel van de geplande lokale leernetwerken kunnen echter niet, later of in afgeslankte vorm doorgaan. Bewoners zijn extra moeilijk te betrekken. De eerste golf en lockdown hebben we goed doorstaan door schrijfwerk en vergaderwerk ‘naar voren te halen’, maar de tweede golf en aangescherpte maatregelen lijken moeilijker op te vangen. Dit mede omdat zowel de GGD’s als hogeschool en universiteit steeds meer druk op het personeel komt op andere fronten (coronastraten, bron- en contactonderzoek, online-onderwijs). Bewoners doen ook niet gemakkelijk mee, juist omdat ze kwetsbaar zijn. We zijn in bespreking met ZonMW (samen met de andere vijf projecten in het betreffende programma) hoe we hiermee om moeten gaan.


Partners: Wageningen Universiteit, GGD NOG, Academische Werkplaats Publiek Gezondheid Agora, GGD IJsselland en gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland, Hardenberg, Kampen, Winterswijk en Oost-Gelre