Project Westerveld

De Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle werkt samen met Gemeente Westerveld en Welzijn MensenWerk (WMW) de ‘Dorpsverbinders’ van Welzijn Mensenwerk in Westerveld om in beeld te brengen wat het effect is van hun werk.

In 2018 zijn de dorpsverbinders van Welzijn Mensenwerk (WMW) gestart met het vormgeven van het gebiedsgericht werken in de gemeente Westerveld, door per gebied een dorpsnetwerk op te zetten. Doel van deze netwerken is om een sterke sociale basisstructuur in ieder dorp te realiseren. Onderzoekers van het Centrum voor Samenlevingvraagstukken brengen in beeld wat de dorpsverbinders doen (beschrijving werkwijze) en wat het effect is van hun werkzaamheden. Sociaal Werk-studenten kunnen stage lopen bij de Dorpsverbinders en zelf onderzoek doen naar de ervaringen van dorpsbewoners. Ook één van de SW-docenten, Albert Pullen, is voor een aantal uren per week actief binnen WMW om samen de werkwijze van de dorpsverbinders door te ontwikkelen.

Meer lezen? Klik hier: https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij

Partners: Gemeente Westerveld, Welzijn MensenWerk