Wijkgericht werken rond het jonge kind

In drie wijken in Zwolle werken de drie lectoraten van Viaa samen met ouders en professionals samen in een project ‘Wijkgericht werken rond jonge kinderen’ waarin het draait om het versterken van het gewone leven voor ouders met jonge kinderen (-9 maanden tot en met 6 jaar).

Jonge kinderen ontwikkelen zich optimaal in een stimulerende en veilige pedagogische omgeving: gezin, wijk, kinderopvang en school. Voor ouders is het belangrijk dat ze hierbij ondersteuning kunnen krijgen als het nodig is. Wanneer ouders bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze positief kunnen opvoeden terwijl er ook spanningen in het gezin zijn (scheidingen, geldgebrek), hoe hun kinderen zelfvertrouwen krijgen, hoe ze gezond eten en slapen, hoe hun kind goed leert luisteren en wat goed is in mediagebruik door kinderen.

Meer lezen, klik hier: Wijkgericht werken rond jonge kinderen in Zwolse wijken | Werkplaatsen Sociaal Domein en Samenwerken aan preventie en normalisatie rond het jonge kind – ZonMw

Partners: Participatieraad Zwolle, Gemeente Zwolle, Sociale WijkTeams Zwolle, GGD IJsselland, Travers Welzijn en Kinderopvang, scholen, huisartsen en anderen, Viaa-lectoraten Goede Onderwijspraktijken en Zorg en Zingeving