Integraal samenwerken met en voor bewoners

Integraal samenwerken is een belangrijk gegeven in het sociaal domein. Dat geldt zeker sinds de drie decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp en de invoering van ‘passend onderwijs’.

Onderzoeksrichtlijnen

Bij de onderzoekslijn Integraal samenwerken met en voor bewoners onderzoeken we wat professionals nodig hebben om binnen wijk en buurt een waardevolle schakel te zijn.

De drie decentralisaties brengen zorg en welzijn dichter bij de inwoner. Door integraal samen te werken, staat de inwoner echt centraal en kunnen we mensen beter bedienen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is: vaak zijn sociale professionals, instanties en vrijwilligers, maar ook familieleden, vrienden en buren betrokken. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, waarbij de eigen regie van de inwoner centraal staat.

Centraal onderdeel van deze programmalijn is de leerinfrastructuur voor sociale teams, waarbinnen teamleiders van de sociale teams samen met docenten en studenten een lerende gemeenschap vormen en van waaruit begeleidingsactiviteiten en onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd en uitgevoerd.

Ontwikkeling werkveld en onderwijs

Onze inzichten koppelen we met presentaties, workshops en symposia terug naar de sociale teams: we bieden een leerinfrastructuur waarmee zij invulling kunnen geven aan samenspel binnen het sociaal domein. Ook passen we onze bevindingen toe in het onderwijs van Viaa. Want als we weten waar het werkveld om vraagt, kunnen we de nieuwe generatie professionals gericht opleiden voor de toekomst.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten binnen de onderzoekslijn Integraal samenwerken met en voor bewoners? Neem gerust contact met ons op via 038-4255514 of onderzoek@viaa.nl