Netwerkondersteuning

Van buren die elkaar ontmoeten tijdens het wekelijkse eetcafé tot werknemers die hun dag ‘arbeidsmatig besteden’ bij een sociale onderneming. Bij de onderzoekslijn Netwerkondersteuning onderzoeken we welke ondersteuning kwetsbare mensen nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving.

Binnen de onderzoekslijn buigen we ons over verschillende vraagstukken: wat kunnen we doen om werkplekken geschikt te maken voor mensen met een beperking? En hoe richten we een collectieve voorziening als een wijkboerderij zo in dat het contact tussen mensen met en zonder beperking op een prettige en gezellige manier verloopt?

Voorzieningen vormgeven en organiseren

Onze onderzoeken zijn praktijkgericht: we bezoeken collectieve voorzieningen en lopen mee met bedrijven die sociaal ondernemen. We spreken de kwetsbare mensen die er werken, de professionals met wie zij te maken hebben en familieleden, vrienden en buren. Daarbij analyseren we het contact tussen de mensen met en zonder beperking. Hoe kunnen kwetsbare mensen dit contact aangaan en onderhouden? En wat hebben zij nodig om mee te komen op het gebied van werk? Van daaruit slaan we een brug naar de sociale professionals. Wat is hun rol vandaag de dag? Wat kunnen zij overlaten aan het sociale netwerk? En heel concreet: hoe kunnen zij dagbesteding en collectieve voorzieningen het best vormgeven en organiseren?

Kennis voor beleidsmakers en docenten

Met onze onderzoeken bieden we nieuwe inzichten, werkwijzen en concrete handvatten voor beleid, praktijk en onderwijs. Door de resultaten voor te leggen aan beleidsmakers, dragen we bij aan plannen die aansluiten bij de behoeften van kwetsbare mensen. Ook informeren we het onderwijs, zodat docenten de toekomstige generatie professionals van de nieuwste kennis kunnen voorzien.

Belangrijke thema’s:

  • Sociale inclusie van kwetsbare mensen
  • Netwerkondersteuning in de buurt, waarbij wederkerigheid, gezamenlijkheid en begrenzing belangrijke factoren vormen voor het aangaan en onderhouden van contact
  • Collectieve voorzieningen
  • Werk en (arbeidsmatige) dagbesteding: kwetsbare mensen als werknemers
  • Wmo en de Participatiewet
  • Oplossingen voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond

Wil je meer weten of met ons samenwerken?

Wil je meer weten over onze activiteiten binnen de onderzoekslijn Netwerkondersteuning of met ons samenwerken? Neem dan gerust contact op via 038-4255514 of lectoraatsv@viaa.nl.