Over ons

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken bestaat uit een vast team van docent-onderzoekers. Zij voeren onderzoeken uit en combineren dit werk met onderwijstaken bij Viaa. De meeste van hen ook met een aanstelling als professional in het werkveld.

Lector

Marja Jager-Vreugdenhil is sociologe met veel ervaring op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Ze werkte na haar studie in Wageningen en volgde een rijkstraineeship als wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waar ze een bijdrage leverde aan de adviezen ‘Vertrouwen in de buurt’ en ‘Vertrouwen in de school’. Ze werkte enige tijd adviseur voor Lysias Advies.

In 2012 promoveerde Marja aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken’. Op 13 januari 2015 sprak Marja haar lectorale rede uit met de titel ‘Zo hoort het, over sociale regels in een samenleving in transitie’.

Marja startte in 2005 als onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Sinds april 2014 is ze lector. Als lector is Marja bovendien lid van de kerngroep van de landelijke Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein en lid van het presidium van het Platform Lectoren Sociaal Werk.

Onderzoekslijn Integraal werken met en voor bewoners

Christel Teekman studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze werkte in een blijf-van-mijn-lijfhuis, in de reclassering en bij de PCOB.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Christel geeft leiding aan de onderzoekslijn Lokaal Samenspel. Ze onderzoekt de aansluiting van professionele hulpverlening op sociale verbanden, waarbij ze speciale aandacht heeft voor de rol van wijken en buurten. Daarnaast traint en begeleidt ze leerteamcoaches van sociale teams in de regio. Voor de opleiding Social Work heeft ze de minor ‘Kracht van de samenleving’ ontwikkeld.

Onderzoekslijn Integraal werken met en voor bewoners

Anne Dreke Deddens studeerde Cultural and Social Anthropology aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar studie hield zij zich bezig met participatievraagstukken in een achterstandswijk in Amsterdam. In de jaren hierna werkte zij als beleidsmedewerker bij een gemeente en als jongerenwerker. Naast haar werk voor Viaa is ze nog steeds als jongerenwerker actief.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Anne Dreke werkt als docent-onderzoeker bij de programmalijn Integraal werken met en voor bewoners. In de rol van docent richt Anne Dreke zich op de begeleiding van eerstejaars studenten en op het ontwikkelen van profielvakken binnen het profiel Welzijn en Samenleving.

Onderzoekslijn Integraal werken met en voor bewoners

Marco Algera was vroeger hbo-verpleegkundige. Later studeerde hij Verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht en werkte hij ruim vijftien jaar voor diverse landelijk opererende onderzoeksbureaus met een focus op gezondheidszorg. In 2005 promoveerde Marco op de indicatiestelling in de thuiszorg. Sinds 2009 heeft hij een eigen onderzoeksbureau: Raad & Daad Onderzoek. Vanuit zijn bureau verricht hij kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het gebied van verpleging en onderwijs.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Marco werkt voor de onderzoekslijnen Lokaal Samenspel en Netwerkondersteuning. Ook geeft hij bij de academie Social Work en Theologie colleges over kwantitatieve onderzoeksvaardigheden. Een laatste onderdeel van zijn werkzaamheden bestaan uit het leiden van de leerlijn Onderzoek en Innovatie binnen de master Interprofessioneel werken met jeugd.

Onderzoekslijn Inclusieve Samenleving

Monica Stouten-Hanekamp studeerde Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Gereformeerde Hogeschool en werkte een aantal jaar als maatschappelijk werker bij de RIBW Groep Overijssel. Daarnaast studeerde zij Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich daarbij op vraagstukken rondom multiculturalisme en minderheden in de samenleving.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Monica geeft leiding aan de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving. Binnen deze onderzoekslijn staan vraagstukken rondom sociale inclusie van kwetsbare mensen centraal.

Onderzoekslijn Inclusieve Samenleving

Alke Haarsma-Wisselink studeerde Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na haar opleiding werkte ze bij het lectoraat ‘Autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte’ van Zuyd Hogeschool. Ook was ze actief voor zorgbelangenorganisatie Huis voor de Zorg in Limburg. Vanuit deze achtergrond weet ze veel over kwalitatief onderzoek en werkwijzen bij cliëntenparticipatie.

Alke maakt deel uit van het team ‘Inclusieve Samenleving’. Ze ondersteunt Monica in het leiding geven aan de onderzoekslijn. Van 2019 tot 2024 zal Alke drie dagen per week promotieonderzoek doen naar ‘sociale inclusie van mensen met een psychotische stoornis die begeleid wonen’ (FOCUS) bij het Rob Giel Onderzoekcentrum, UMCG in Groningen. Promotoren zijn Richard Bruggeman (UMCG, RUG) en Tineke Abma (Amsterdam UMC). In samenwerking met het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa. Daarnaast geeft ze les aan de Academie Social Work & Theologie van hogeschool Viaa.

Onderzoekslijn Inclusieve Samenleving MSc

Alie Velvis studeerde International Development Studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast behaalde ze een eerstegraads lesbevoegdheid maatschappijleer en volgde ze een opleiding tot loopbaancoach. Voordat zij bij Viaa werkte was ze actief bij ZOA en werkzaam in het middelbaar onderwijs bij scholengemeenschap Guido.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Alie is als onderzoeker betrokken bij de lijn Netwerkondersteuning. Daarnaast werkt ze voor het Praktijkcentrum en voor de opleiding Theologie.

Onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken met jeugd

Els Bos-de Groot is systeemtherapeut in de jeugdzorg. Ook verzorgt ze trainingen op het gebied van systemisch-contextueel werken.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Els geeft leiding aan de onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd. Haar focus ligt op het vinden van meerdere perspectieven, zodat er een gezamenlijke oplossing ontstaat. Ze hanteert een contextuele benadering en heeft oog voor alle relaties die ertoe doen. Daarnaast werkt Els als docent bij de academie Social Work en Theologie van Hogeschool Viaa.

Onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken met jeugd

Tanja van der Vinne werkt als orthopedagoog-generalist. Samen met ouders en professionals wil ze ontdekken wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Tanja is als onderzoeker actief bij de onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd. Daarnaast werkt ze als docent bij Social Work, de Pabo en de opleiding Associate Degree Pedagogisch Professional.

Onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken met jeugd

Marjolijn Booij studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan Windesheim. In de jaren hierna werkte ze bij verschillende organisaties in het werkveld van participatie, welzijn en ondersteuning. Tijdens de laatste jaren van haar functie als sociaal werker bij het Sociaal Wijkteam in Zwolle volgde ze de Master Innovatie in Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. In samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein onderzocht ze hoe gemeenten interprofessionele samenwerking vorm kunnen geven ten bate van jongeren met een kwetsbaarheid.

Marjolijn werkt als docent-onderzoeker bij de Programmalijn Interprofessioneel werken rond jeugd. Binnen deze onderzoekslijn staat de samenwerking tussen (jeugd)hulpverlening en andere disciplines zoals onderwijs centraal. In de rol van docent richt Marjolijn zich op de begeleiding van de jaarstage en onderzoek van derdejaars studenten.

Contact